Sydämenvajaatoimintapotilailla ja heidän lähiomaisillaan on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta ja informaatiota koskien sydämenvajaatoiminnan taustalla olevaa tautia, omahoitoa, oireita, lääkintää, hoitoa ja sosiaalisia etuja.

Meillä on mahdollisuus tarjota ohjauksen lisäksi potilaille seurantakäyntejä polikliinisesti, missä kontrolloidaan verikokeita, verenpainetta, pulssia, painoa ja turvotusta ym. Voimme myös optimoida sydämenvajaatoimintalääkityksen yhteistyössä lääkärin kanssa ja määrättyjen ohjeiden mukaisesti. Lähettäminen vajaatoimintahoitajan vastaanotolle tulee tapahtua sisätautilääkärin, kardiologin tai meidän toiminnasta vastaavan lääkärin lähetteellä.

Ohjaamme myös muuta hoitohenkilökuntaa sekä toimimme yhteysyksikkönä sydämenvajaatoiminnan kysymyksissä.

Yhteystiedot

Sydämenvajaatoimintahoitaja
06 213 4780
Ma, to ja pe klo 8.00-16.00
12.5.2020 Inremedicinska polikliniken