Tervetuloa meille joko lyhyemmälle tai pidemmälle työharjoittelujaksolle. Koska suurin osa opiskelijoista ovat suhteellisen lyhyen ajan poliklinikalla haluamme esitellä yksikköä  jotta saisit  tietoa (kuvaa) meidän toiminnasta.

 

Sisätautipkl:lla on laaja toiminta missä on 11 erilaista erikoisalaa.

 

Opiskelijoiden koordinaattori

ruotsinkielisille opiskelijoille : Anki 06-2132621

suomenkielisille opiskelijoille: Nina 06-2132653

 

Työharjoittelujaksosi

Jokaisella erikoisalalla on oma vastuuhoitaja ja lääkäri jotka ovat erikoistuneet omaan erikoisalaansa. Vastaava ohjaaja laatii suunnitelman tänne poliklinikalle työharjoittelujaksoasi varten . Pyrimme siihen että saisit mahdollisuuksien mukaan tutustua kaikkiin osa-alueisiin.

Toiminta pkl:lla eroaa paljon osaston toiminnasta ja opiskelijalla ei aina ole ns. kirjaimellisesti työtehtäviä , mutta kartuttaa potilaan kohtaamista, haastattelua, ohjausta lab.kokeista ja lääkityksestä jotka ovat oleellisia eri potilasryhmissä ja ylipäätänsä saada kuvaa toiminnasta.

Parhaan hyödyn työharjoittelujaksosta pkl:lla saa opiskelija joka on edennyt opinnoissaan hieman pidemmälle ja jolla on teoreettista tietoa sisätauti sairauksista.

 

Meidän toiminta

Sisätauti pkl. On ajanvarauspoliklinikka, mikä tarkoittaa sitä että potilaat kutsutaan pkl:lle. Meillä ei ole päivystysvastaanottoa, päivystysluonteiset käynnit hoidetaan joko omassa terveyskeskuksesssa tai päivystyspkl:lla täällä sairaalassa.

Potilaan hoitoketju alkaa lähetteestä joka tulee potilaan omalta terveyskeskuslääkäriltä tai yksityiselta lääkäriasemalta. Lähetteitä tai konsultaatioita tulee usein myös toisilta erikoisaloita, esim. kirurgia, neurologia jne. Lähetteet tulevat sähköisessä muodoss, kirjeitse tai faxilla.

Erikoislääkäri pkl:lla ottaa kantaa lähetteeseen, arvioi kiireellisyysluokan ja antaa ohjeistuksen vastaanottokäyntiä varten.

 

Hoitajan tehtävät

Vastaava hoitaja tapaa potilaan myös lääkärin vastaanoton yhteydessä. On erittäin tärkeää että potilas saa hoitokontaktin myös hoitohenkilökuntaan, tarpeen vaatiessa tämä helpottaa potilaan yhteydenottoa.

Moni meistä pyrkii tapaamaan potilaan sekä ennen että jälkeen lääkärin vastaanoton , mutta ajanpuutteen vuoksi tapaamme potilaan useimmiten vasta vastaanoton jälkeen.

Potilasta informoidaan tarpeen mukaan lääkityksestä, diagnooseista, tutkimuksista jne. Samalla potilas saa uuden kontrolliajan tai hänet asetetaan jonoon kutsuttavaksi myöhäisemmässä vaiheessa.

Monella erikoisalalla on lääkäripulaa ja kontrolliaikoja ei ole voitu järjestää suunnitelman mukaan. Tämä johtaa siihen että sairaanhoitajan työ on vieläkin tärkeämpää, potilaalla pitää aina olla tunne siitä että hän voi ottaa yhteyttä vastaavaan sairaanhoitajaan saadakseen apua, neuvoja ja tarpeen vaatiessa kiirehtimään vastaanottoajan järjestämiseen liittyvissä asioissa. 

Sairaanhoitaja työskentelee useimmiten yksin, hänellä on vastuu siitä että erilaiset työtehtävät tulevat hoidetuksi alkaen lähetekäsittelystä, varauksiin, käytityyppeihin, potilaan ja omaisten informoimiseen.

Eduksi työssä on se että on laaja kokemus entisestään ja lisäksi on hyvin perehtynyt omaan erikoisalaan.

Sairaanhoitajalta pkl:lla vaaditaan ennen kaikkea vastuuntuntoa, teknistä ja lääketieteellistä osaamista, joustavuutta. Tämän lisäksi vaaditaan kykyä näkemään potilas kokonaisuutena, analysoida, suunnitella, koordinoida ja priorisoida hoitoa.

4.6.2019 inremedicinska polikliniken