Ann-Christine Forss, kliininen erikoissairaanhoitaja toimii asiantuntijana munuaispotilaan hoitosuunnittelussa ja koordinoinnissa. Hänellä on oma vastaanotto, mutta hänen työkenttänsä on koko sairaala. Hän vastaa potilaiden koulutuksista ja neuvonnasta, konsultaatioista sekä henkilökunnan koulutuksista.

Munuaishoitaja informoi munuaisen vajaatoiminnasta, lääkityksestä, ruoka- liikunta- ja elämäntavoista sekä erilaisista hoitomuodoista kuten veri-, vatsakalvodialyysistä sekä transplantaatioista.

Munuaishoitajalta saa myös tietoa potilasyhdistyksestä ja munuaisyhdistyksen toiminnasta ja kuntoutuskursseista.

Linkkejä:

www.dialyysi.fi

dialyysiosastolle

Yhteystiedot

Sijainti
D1
Munuaishoitaja / Kliininen erikoissairaanhoitaja
06 213 2621
Puhelinaika arkisin klo 10.00 - 14.00
12.5.2020 Inremedicinska polikliniken