Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen poikkeustilanteessa

Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen poikkeustilanteessa

Covid-19 viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hyvien menettelytapojen vaaliminen on tärkeää potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Tarjoamme sivustollamme alustan kanavaksi välittää tietoa ja kokemuksia hoidon käytännön järjestelyistä ja potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisen menettelyistä poikkeusoloissa.

Sivustolle on listattu eri organisaatioissa laadittuja ohjeita, työkaluja ja menettelytapakuvauksia. Niiden jakamiseen on saatu lupa k.o. organisaatiosta. Jokainen muu organisaatio voi käyttää dokumentteja pohjana ja muokata niitä tarpeen mukaan. Avoimen jakamisen tarkoituksena on helpottaa turvallisen hoidon ja käytäntöjen varmistamista, kun jokaisessa toimintayksikössä ei tarvitse tehdä ohjeistuksia kokonaan itse. Jakamalla kokemuksia voimme oppia toisiltamme ja kehittää yhdessä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus ei ole laatinut ohjeita eikä vastaa niiden oikeellisuudesta. Keskuksen tehtävänä on välittää tietoa ja olemassa olevia hyviä käytänteitä ja ohjeistuksia.

Lisätietoa ja listassa mainittuja dokumentteja voi pyytää: Tarja Pajunen, etunimi.sukunimi(at)vshp.fi, 040 182 0904

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta avoimesti ja kansallisessa yhteistyössä tietoon perustuen.

 

Ohjeistuksia:

HENKILÖKUNNAN TARKISTUSLISTA

  • Tarkistuslista henkilökunnalle pandemian aikana, VSHP

TARKISTUSLISTA HENKILÖKUNNAN KÄYTTÖÖN

  • Potilaan koronavirusinfektion riskin arviointi, PHHYKY
  • Tarkistuslista potilaan tullessa hoitoon pandemian aikana, VKS

TARKISTUSLISTA POTILAALLE

  • Päivystyspotilaan turvallisuuskortti, VKS

LAITEHALLINTA

  • Laitehallinnan lyhyt suositus, KYS
  • Terveydenhuollon laitteiden turvallinen käyttö, PHHYKY

LÄÄKEHOITO

  • Lääkehoidon osaamisen varmistaminen poikkeustilanteesta huolimatta, PHHYKY

KOKO HOITOKETJU