Tietoa keskuksesta

Koordinoimme ja kehitämme asiakas- ja potilasturvallisuutta valtakunnallisesti

Koordinoimme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia.

Tuotamme toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen.

Toimintaamme ohjaa, seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä.

Uusi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 24.2.2022 uusimman asiakas- ja potilasturvallisuustrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman 2022-2026.

Visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Pohjanmaan hyvinvointialueella (entinen Vaasan sairaanhoitopiiri) on tehty työtä potilasturvallisuuden hyväksi jo pitkään.

Vuonna 2019 perustettiin sairaanhoitopiirin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti potilasturvallisuuden osaamiskeskus, jonka nimeksi tuli Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. 

Joulukuussa 2021 nimeksi muutettiin Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Tammikuussa 2021 valtioneuvosto vahvisti erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksessa Vaasan sairaanhoitopiirille (nykyään Pohjanmaan hyvinvointialue) asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.

Toukokuussa 2020 keskukselle myönnettiin kolmivuotinen valtionavustus.

 

Ota yhteyttä

noharm(a)ovph.fi

Keskuksen asiantuntijat