Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen tilannekuvan selvitys on käynnistynyt

Vaasan sairaanhoitopiirin johtamalle konsortiolle on myönnetty valtioneuvoston kanslian koordinoimasta selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksesta (TEAS) rahoitus hankkeelle, jonka tavoitteena on selvittää potilasturvallisuuden valtakunnallinen tilannekuva ja kehittää tutkimustietoon perustuva seurantamalli Suomeen.

Konsortioon kuuluvat lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut sekä potilasturvallisuuden asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun, ja sitä koordinoi Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Hankejohtajana toimii LT Maria Virkki.

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytössä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa Suomessa sekä muissa maissa. Lisäksi arvioidaan tutkimuksia, joissa potilasturvallisuuden mittaamisen vaikuttavuutta on mitattu. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia ehdotus näiden mittaamiselle ja arvioinnille toimintayksiköissä ja kansallisesti. Hankkeessa selvitetään myös muiden turvallisuuskriittisten alojen indikaattoreita ja tutkimusmenetelmiä. Hankkeen tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä kehittämisen ja omavalvonnan tukena, laadun vertailussa sekä kansallisessa ohjauksessa ja valvonnassa.

Lisätietoa:

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, marina.kinnunen(at)vshp.fi, 044 323 1808

TEAS-hanke, hankejohtaja LT Maria Virkki, maria.virkki(at)phhyky.fi 044 719 5500

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, VSHP, tutkimusjohtaja Tuija Ikonen, tuija.ikonen(at)vshp.fi, 40 579 5482