Vaaratapahtumista ilmoittaminen

Ilmoittamalla vaaratapahtumasta olet mukana parantamassa turvallisuutta

Hoitoon tai tutkimukseen voi varotoimista huolimatta liittyä vaaratapahtuma. Usein haitalta vältytään, mutta joskus aiheutuu vahinko.

Voit ilmoittaa vaaratapahtumasta hoitaneeseen sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön. Useilla organisaatioilla on raportointijärjestelmä, jolla ilmoitetaan vaaratapahtumasta omassa tai toisen henkilön hoidossa. Ilmoitukset antavat arvokasta tietoa turvallisuuden kehittämiseen.

Muistutuksen tai kantelun tapahtuneesta virheestä voi tehdä ottamalla yhteyttä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.