Potilasturvallisuus ja asiakasturvallisuus

  • Hoidon tai hoivan turvallisuuden varmistamiseksi tehtäviä toimenpiteitä
  • Keinoja suojata asiakas tai potilas vahingoittumiselta
  • Oikea hoito oikeaan aikaan oikealle henkilölle
  • Hoidosta tai hoivasta ei aiheudu haittaa
  • Osa terveydenhuollon ja hoivapalvelujen laatua
  • Sisältää lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja sairaalahygienian

Keskeistä on avoin kulttuuri, jossa epäkohdat ja virheet huomataan ja niistä opitaan.

Tutustu keskeisiin potilas- ja asiakasturvallisuuskäsitteisiin

Lue lisää