Potilasturvallisuus jatkuu kotonakin

Kotona vastuu hoidon turvallisesta toteuttamisesta on myös sinulla. Kotiutuessasi saat jatkohoito-ohjeet. Kysy, jos jatko-ohjeet jäävät saamatta tai jokin jatkohoito-ohjeessa jää sinulle epäselväksi. Pyydä ohjeita tarvittaessa kirjallisesti. Mikäli mahdollista ja toivot niin, ota omaisesi mukaan kotiutuskeskusteluun ja jatkohoidon suunnitteluun.

Kysy, millaisessa tilanteissa ja mihin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä, jos jokin jatkohoidossasi jää askarruttamaan tai toipumisesi ei suju odotetusti.

Joskus tutkimustulosten tulkinta tai konsultaation tulos voivat viipyä hoitojaksosi yli. Kysy, milloin saat tietää tutkimustulokset ja mistä voit kysyä tuloksista, elleivät ne ole määräaikaan mennessä saapuneet.

Varmista, että sinulla on kotiutuessasi:

  • kirjallinen lääkelista
  • tieto lääkitysmuutoksista
  • tieto uusista, aloitetuista lääkkeistä
  • tieto annosmuutoksista
  • tieto lopetetuista lääkkeistä.

Jos käytössäsi on annosjakelupalvelu, varmista, että hoitoyksiköstäsi on toimitettu muuttuneet lääkitystiedot annosjakelupalveluun tai toimita ne tarvittaessa itse.