Suomen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäjät kokoontuvat webinaariin 2.‒3.9.

Tiedote 31.8.2021

Potilas- ja asiakasturvallisuuden III kansallinen seminaari pidetään 2.‒3. syyskuuta Vaasassa. Koronatilanteen takia webinaarina pidettävän tilaisuuden teemana on ”Yhdessä kohti uutta strategiaa”. Kaikille avoimessa webinaarissa käsitellään mm. valmistelussa olevan kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian teemoja.

Seminaarin aluksi torstaina esitellään ajankohtaisia asiakas- ja potilasturvallisuuteen linkittyviä tieteellisiä tutkimuksia.

Kansainvälisessä osiossa kerrotaan tulevasta potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta 2022-2026 ja sen toimeenpanosuunnitelmasta sekä sote-uudistuksesta. Keynote-puheenvuoron ”Global Patient Safety Action Plan 2021–2030” pitää Dr Neelam Dhingra-Kumar, Unit Head, WHO Patient Safety Flagship.

Lisäksi torstaina käsitellään nykyistä strategiakautta ja etsitään siitä ideoita tulevalle strategiakaudelle.

Kehittämis- ja tutkimuslinjat kokoontuvat perjantaina

Palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski on iloinen siitä, että kun vuosi sitten tutkimus- ja kehittämistyötä tehtiin neljän linjan puitteissa, on linjoja nyt jo seitsemän. Perjantaina kokoontuvat: Osaamisen kehittäminen, Estettävät sairaalakuolemat, Tunnistaminen, Kansallinen tasomittaus, Kotiin annettavien palvelujen turvallisuus, Hoitoon liittyvät infektiot ja Lääkitysturvallisuus.

- Työtä tehdään kansallisesti, sillä linjojen vetäjät ja jäsenet ovat ympäri Suomen eri organisaatioista, niin julkisista, yksityisistä kuin kolmannelta sektoriltakin.

Kalliokoski toivoo, että jatkossa linjojen toiminnassa näkyisi asiakas- ja potilasnäkökulma vielä vahvemmin kuin nyt, joko omana linjanaan tai tukemassa muiden linjojen toimintaa.

Perjantaina saadaan tietoa potilasturvallisuusstrategian tilanteesta Ruotsissa. Charlotta Georgen (Chief Nurse Officer, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen) kertoo aiheesta otsikolla ”National Action Plan for Increased Patient Safety in Swedish Health Care 2020–2024 – what to learn from strategy process and measures”

Asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannetta ja seurantaa selvitetään kansallisesti

Perjantaina saadaan tilannekatsaus Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallista tilannekuvaa ja seurantamenettelyjä selvittävästä TEAS-hankkeesta. Puheenvuoroissa käsitellään mm. hankkeen mittaristoa ja miten mittaristo tukee organisaation kehittämistä sekä luonnosta tietomalliksi ja sen käyttökelpoisuutta organisaatioiden välisessä vertailussa.

Seminaariin on ilmoittautunut etukäteen yli 200 osallistujaa ympäri Suomen ja päivien ohjelmaa pääsee seuraamaan myös Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen verkkosivuille tulevien Teams-linkkien kautta.

Seminaarin järjestää Vaasan sairaanhoitopiirin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus ja ohjelmaan voi tutustua keskuksen verkkosivulla.

 

Lisätietoja antaa:

Palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, jaana.kalliokoski(a)vshp.fi, p. 040 542 4803