Valtakunnallista potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä koordinoidaan Vaasasta

Tiedote 23.11.2020

Vaasan sairaanhoitopiirin yksikkönä toimiva Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus tukee kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Keskus sai kansallisten tehtäviensä toteuttamiseen viime toukokuussa kolmen vuoden valtionavustuksen.

Keskusta johtaa potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen ja toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä.

Kuluvan vuoden aikana on valmisteltu toimintaa sekä rekrytoitu keskukseen henkilöstöä. Ensi vuonna toiminta keskittyy kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian (2017–2021) toimeenpanon koordinoinnin lisäksi valmistelemaan uutta kansallista strategiaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Valtakunnallisen toiminnan painopisteisiin kuuluu myös potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaaminen ja arvioinnin kehittäminen sekä tutkija- ja kehittäjäverkostojen ylläpito.

Alueellisesti keskus tukee erityisesti hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman laatimista. Myös Pohjanmaan alueen koulutusyhteistyötä kehitetään ja sen puitteissa järjestetään kaikille avoimia tutkijaseminaareja sekä tuotetaan potilas- ja asiakasturvallisuuden avoin opintokokonaisuus.

- Alueella tehtävän kehittämistyön tulokset, kuten hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman malli, halutaan jakaa vapaasti käytettäväksi kaikkialla Suomessa, Ikonen kertoo.

Sairaanhoitopiirissä keskus vahvistaa turvallisuusosaamista akuuttihoidossa ja kehittää simulaatiokeskusta, jossa hoitotyön ammattilaiset ja opiskelijat voivat kehittää osaamistaan tosielämää jäljittelevässä oppimisympäristössä. Keskus myös tuottaa sisältöjä henkilöstön perehdytykseen sekä lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden ohjaukseen. 

Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä testatut koulutussisällöt, toimintamallit ja työkalut jaetaan avoimesti koko Suomen käyttöön valtionavustuksen tarkoituksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa:
Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, potilasturvallisuuden professori
tuija.ikonen@vshp.fi, p. 040 579 5482 
www.potilasjaasiakasturvallisuuskeskus.fi