Vältä vahinkoa tunnistamalla

Potilaan tai asiakkaan tunnistamatta jättäminen aiheuttaa vaaratilanteita ja ylimääräisiä tutkimuksia sekä toimenpiteitä. Virheellinen tunnistaminen on normaalioloissa aina estettävissä. Siitä aiheutuvia haittatapahtumia ei saisi tapahtua koskaan (englanniksi "never events").

Edistämme oikeaa tunnistamista korostamalla sen merkitystä ammattilaisille ja rohkaisemalla potilaita ja asiakkaita aktiivisesti varmistamaan, että heidät tunnistetaan oikein joka tilanteessa.

Ensimmäinen tavoite on laatia kansallinen suositus tunnistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja jakaa suosituksesta tietoa ammattilaisille ja väestölle. 

Kuvaus tunnistamisen menettelyistä (pdf)

Ota yhteyttä: Tarja Pajunen tarja.pajunen(a)ovph.fi