Estettävät sairaalakuolemat

Sairaalakuolleisuus on yksi kansainvälinen potilasturvallisuuden ja hoidon laadun mittari. Potilasturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan tietoa ehkäistävistä hoitokuolemista ja kuolemaa edeltävistä vaiheista.

Kehitämme Vaasan sairaanhoitopiirissä vuonna 2017 tutkimuksessa käytetystä sairaalakuolemien arviointilomakkeesta yhteisen lomakkeen kaikkien sairaaloiden käyttöön.

Ehkäistäviä kuolemia tarkastellessa voidaan tunnistaa sairaalan toiminnan ja hoitoketjujen kehittämistarpeita. Tietoa tarvitaan myös elämän loppuvaiheen hoidon asianmukaisuudesta. 

Ota yhteyttä: Tuija Ikonen tuija.ikonen(a)vshp.fi