Osaamisen kehittäminen

Vältä vahinkoa osaamalla

Henkilökunnan perehdytyksellä ja pätevyyden varmistamisella vahvistetaan turvallista hoitoa ja hoivaa. Ensimmäinen kehittämiskohde on laitteiden turvallinen käyttö.

Terveydenhuollon henkilöstön osaamisen varmistaminen etenkin lääkinnällisten laitteiden käytön osalta on organisaatioissa järjestetty kirjavin tavoin. Laitteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan riskin potilaalle tai asiakkaalle.

Tavoitteena on kehittää standardoitu malli siitä, miten laiteosaamista voidaan varmistaa yhtenevin periaattein.

Ota yhteyttä: Mari Plukka mari.plukka(a)vshp.fi