Tasomittaus

Vältä vahinkoa tiedolla

Terveydenhuollossa sattuvista vaaratapahtumista ei ole tehty Suomessa valtakunnallista selvitystä. Käsitys vaaratapahtumien yleisyydestä perustuu kansainvälisten tutkimusten perusteella tehtyihin arvioihin.

Jotta potilas- ja asiakasturvallisuuden taso saadaan selvitettyä, on yhtenäisin menetelmin tehtävä poikkileikkaustutkimus kansallisesti sovitulla mittaustavalla. Tasomittauksen tuloksena voidaan saada selville, mihin kehittäminen kannattaa kohdistaa.

Pohjana tasomittaukselle käytetään mm. Vaasan sairaanhoitopiirissä vuonna 2017 toteutetun kokonaisvaltaisen potilasturvallisuustutkimuksen menetelmiä ja mittaristoa.

Ota yhteyttä: Auvo Rauhala auvo.rauhala(a)vshp.fi