No Harm Bothnia SEMINAARISARJA

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISKESKUKSEN ALUEELLISEN TUTKIJAVERKOSTON SEMINAARISARJA, syksy 2020

Paikka ja aika: VKS:n auditorio Merihanhi / Skype-etäyhteys torstaisin klo 12.00–15.30
Koulutuksen vastuuhenkilö: dosentti Tuija Ikonen, Turun Yliopisto
Kohderyhmä: Pohjanmaan alueen potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, opinnäytetyön tekijät ja kehittäjät.

Seminaarit ovat maksuttomia. Kaikkien seminaarien ilmoittautuminen tapahtuu Vaasan sairaanhoitopirin koulutuskalenterin kautta.

I-VI Seminaari-iltapäivien aikataulu:

12–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.15 Key Note – puhuja
13.15–13.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13.25–13.45 Kahvitauko
13.45–14.15 Toinen puhuja
14.15–14.30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.30–15.00 Kolmas puhuja
15.00–15.15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.15–15.30 Yhteenveto

 

17.9.2020 No Harm Bothnia seminaari I: Johtaminen ja kommunikaatio

Luennoitsijat: Pirkko Vartiainen, Juha Lindell, Hanna-Kaisa Pernaa
Kommenttipuheenvuorot: Peter Nieminen, Susanne Salmela
Valinnaiset aihealueet: Johtaminen, tiedolla johtaminen, esimiestyö, muutoksen johtaminen, visio, strategia, resursointi, organisaatioviestintä, kommunikaatio, kieli

24.9.2020 No Harm Bothnia seminaari II: Työyhteisö ja henkilöstöresurssit

Luennoitsijat: Lisbeth Fagerström, Kati Komulainen, Satu Hautamäki
Kommenttipuheenvuorot: Tanja Eriksson, Pia Nyman
Valinnaiset aihealueet: Rekrytointi, maine, kohtelu, työhyvinvointi, vuorovaikutus, työkuorma, toimintakulttuuri, sitoutuminen, urapolku, vetovoimainen sairaala, moniammatillinen tiimityö/ammattienvälinen oppiminen

1.10.2020 No Harm Bothnia seminaari III: Laatu ja potilasturvallisuusosaaminen

Luennoitsijat: Marina Kinnunen, Sirkku Säätelä, Mari Plukka
Kommenttipuheenvuorot: Marketta Koskela, Tony Pellfolk
Valinnaiset aihealueet: Laatu, omavalvonta, potilasturvallisuusmenettelyt, sairaalahygienia, lääkitysturvallisuus, potilasturvallisuusosaaminen, ammatillinen osaaminen, koulutus, perehdytys, opettaminen, virheistä oppiminen

29.10.2020 No Harm Bothnia seminaari IV: Kulttuuri ja etiikka

Luennoitsijat: Heli Vaartio-Rajalin, Linda Nyholm, Anita Wikberg
Kommenttipuheenvuorot: Susanne Salmela, Fredrica Nyqvist
Valinnaiset aihealueet: Kulttuuri, arvot, eettisyys, asenteet, terveyshyödyt, potilas- asiakaskeskeisyys, vaikuttavuus

12.11.2020 No Harm Bothnia seminaari V: Sosiaalihuolto ja kotiin vietävät palvelut

Luennoitsijat: Stina Wallin, Fredrica Nyqvist, Tony Pellfolk
Kommenttipuheenvuorot: Pia Nyman, Tuula Mulju
Valinnaiset aihealueet: Sosiaalihuolto, ikäihmiset, kotihoito, kotisairaanhoito, opetuskotihoito, kuntoutus, toimintaympäristöt, hoitoketjut, siirtymät, prosessit, kuulluksi tuleminen, potilaan ohjaaminen

19.11.2020 No Harm Bothnia seminaari VI: Mittaaminen ja implementaatio

Luennoitsijat: Auvo Rauhala, Tuija Ikonen, Pia Vähäkangas
Kommenttipuheenvuorot: Hedvig Grannas-Honkanen, Sara Schogster
Valinnaiset aihealueet: Arviointi, seuranta, mittaaminen, mittarit, hoitosensitiiviset mittarit, implementaatio, tutkimus, tutkimusmenetelmät, RAI

10.12.2020 No Harm Bothnia päätösseminaari: Tutkittua tietoa turvallisuudesta

Luennoitsijat: Karolina Olin, Jenni Kulmala, Satu Poikajärvi

Tervetuloa 12.00–12.15
Ensimmäinen luento 12.15–13.00
Toinen luento 13.00–13.45
Kahvitauko 13.45–14.15
Kolmas luento 14.15–15.00
Yhteenveto 15.00–15.30