Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannetta ja seurantaa selvitetään

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallista tilannekuvaa ja seurantamenettelyjä selvitetään hankkeessa, jonka Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio käynnisti keväällä 2020. Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen seurannan malli sekä ehdotus potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin minimistandardeista Suomeen. Tulokset antavat mahdollisuuden arvioida potilas- ja asiakasturvallisuuden tasoa Suomessa.

Hankekonsortioon kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiirin ohella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Nordic Healthcare Group. Hankkeen on määrä valmistua 31.12.2021 mennessä.  

https://tietokayttoon.fi/-/potilas-ja-asiakasturvallisuuden-tilannekuva-ja-seurantamenettelyt

 

26.11. klo 10:00-15:15 VN TEAS -hankkeen ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt” loppuraportin julkistamistilaisuus (Teams). Lisätietoa tilaisuudesta tulossa!