Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian työstäminen etenee

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuussa 2021 asettama ohjausryhmä. Apuna valmistelussa toimii ohjausryhmän tueksi nimetty työryhmä.

Strategian valmistelutyöhön on kutsuttu mukaan laajasti strategian toimeenpanon kannalta keskeisten tahojen edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta.  

Jokaisella oli mahdollisuus ottaa kantaa uuteen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian luonnokseen Lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Tavoitteena on julkaista ”Suomi asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026” -strategia tammi-helmikuussa 2022. 

Työ etenee STM:ssä strategiavalmistelun ohjausryhmässä ja sen työryhmässä. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on valmistelutyön tukena, valmistautuen mm. tulevaan strategian jalkautukseen.

Kyselyn vastaukset

Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017‒2021 toimeenpanon toteutumisesta ja tulevan strategiakauden kehittämiskohteista tehtiin kysely keväällä 2021. Voit tutustua vastausten yhteenvetoon tästä.

Keskus järjesti työpajat keskeisille sidosryhmille

Keskus suunnitteli työpajat yhdessä STM:n kanssa ja niissä koostettiin tilannekuvaa uuden strategian taustaksi.  Työpajoihin osallistuttiin 974 kertaa.

Työpajat järjestettiin Teams-etäyhteydellä COVID-19-tilanteen takia. 

26.5. klo 8:30-11:30                 I Lääkitysturvallisuus

26.5. klo 12:30-15:30               II Laiteturvallisuus

2.6. klo 8:30-11:30                   III Digitaalisuus ja etäpalvelut 

2.6. klo 12:30-15:30                 IV Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus

9.6. klo 8:30-11:30                   V Asiakasturvallisuus sote-palveluissa 

9.6. klo 12:30-16:00                 VI Valvonta ja hyvinvointialue 

18.8. klo 10:00-15:00               VII Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

26.8. klo 10:00-15:00               VIII Strategian toimeenpanon johtaminen

 

Lisätietoja: Tarja Pajunen, tarja.pajunen(a)vshp.fi