Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa

Kutsumme sinut mukaan tekemään Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaan vuoteen 2026 mennessä.

Kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia toimeenpanosuunnitelmineen vuosille 2017–2021 on päättymässä ja on aika käynnistää uuden strategian valmistelu.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ohjausryhmän valmistelemaan asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa 2022–2026. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus tukee ministeriön valmistelutyötä järjestämällä kahdeksan työpajaa keskeisille sidosryhmille. 

Työpajoissa koostetaan tilannekuvaa uuden strategian taustaksi. Kehittämiskeskus on suunnitellut työpajat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Työpajat järjestetään Teams-etäyhteydellä COVID-19-tilanteen takia. 

Työpajat ja niiden teemat

26.5. klo 8:30-11:30                 I Lääkitysturvallisuus

26.5. klo 12:30-15:30               II Laiteturvallisuus

2.6. klo 8:30-11:30                   III Digitaalisuus ja etäpalvelut 

2.6. klo 12:30-15:30                 IV Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus

9.6. klo 8:30-11:30                   V Asiakasturvallisuus sote-palveluissa 

9.6. klo 12:30-16:00                 VI Valvonta ja hyvinvointialue 

18.8. klo 10:00-15:00               VII Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

26.8. klo 10:00-15:00               VIII Strategian toimeenpanon johtaminen

 

Viimeinen vuosi on ollut erityinen potilasturvallisuuden kannalta. Koronapandemia on opettanut jokaiselle suomalaiselle eräitä potilasturvallisuuden perusasioita kuten hyvän käsihygienian ja suojausten merkityksen infektioiden torjunnassa. Nämä ovat tärkeitä, mutta kuitenkin vain pieni osa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Strategian mukaisia toimia on tehty omavalvonnan, laiteturvallisuuden ja lääkitysturvallisuuden alueilla. WHO:n potilasturvallisuuspäivänä 17.9.2020 pidettiin laajassa yhteistyössä esillä henkilöstöturvallisuutta. Muuta merkittävää vuonna 2020 oli mm. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen syntyminen ja asiantuntijaverkostojen käynnistyminen yhteistä potilasturvallisuuden kehittämistä ja suunnittelua varten sekä valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimushanke ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt” yhteisen mittariston luomiseksi.

Tarvitsemme kaikki sidosryhmät, johtajat ja asiantuntijat mukaan entistä turvallisemman sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset tämän linkin kautta!

Lisätietoja: Tarja Pajunen, tarja.pajunen(a)vshp.fi