No Harm Experts -verkosto edistää potilasturvallisuutta

Olemme Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen ylläpitämä avoin valtakunnallinen tutkija- ja kehittäjäverkosto.

  • Kehitämme käytänteitä ja suojauskeinoja turvallisen hoidon varmistamiseksi.
  • Kehitämme ja testaamme yhteisiä potilas- ja asiakasturvallisuusmittareita.
  • Teemme tutkimusta ja edistämme tutkimusyhteistyötä.
  • Lisäämme turvallisuusosaamista.

Toiminta-ajatuksemme on jakaa avoimesti tietoa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa voidaan tarjota turvallista hoitoa ja palvelua. 

Tule mukaan toimintaan!

Verkosto tapaa joka kuukauden ensimmäinen torstai Teams-sovelluksen välityksellä. Aiheet ja puheenjohtajat vaihtuvat joka kerta.

Syksyn tapaamiset pidetään 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. Tapaamisissa käsitellään kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian valmistelua ja sen keskeisiä osaa-alueita, kuten second victim ja henkilöstön hyvinvointi, potilas- ja asiakasturvallisuuden raportoinnin ja seurannan kehittäminen sekä riskien hallinnan näkökulma etäteknologiaan ja etävastaanottoihin.

Jos haluat mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää verkostosta, ota yhteys keskuksen erityisasiantuntija Tarja Pajuseen, tarja.pajunen(a)vshp.fi.