No Harm Experts -verkosto edistää potilasturvallisuutta

Olemme Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen ylläpitämä avoin valtakunnallinen tutkija- ja kehittäjäverkosto.

  • Kehitämme käytänteitä ja suojauskeinoja turvallisen hoidon varmistamiseksi.
  • Kehitämme ja testaamme yhteisiä potilas- ja asiakasturvallisuusmittareita.
  • Teemme tutkimusta ja edistämme tutkimusyhteistyötä.
  • Lisäämme turvallisuusosaamista.

Toiminta-ajatuksemme on jakaa avoimesti tietoa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa voidaan tarjota turvallista hoitoa ja palvelua. 

Tule mukaan toimintaan!

Verkosto tapaa joka kuukauden ensimmäinen torstai Teams-sovelluksen välityksellä. Aiheet ja puheenjohtajat vaihtuvat joka kerta.

 

Tapaamiset keväällä 2022

Torstai 13.1. klo 14‒15: Tilannekatsaus strategiaan
Lausuntokierroksen tuomat muutokset ja implementointisuunnitelman esittely ja keskustelu

Torstai 10.2. klo 14‒15: Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen (Tavoite 2.3)
Johtamisen näkökulmia strategiaan ja asiakas- ja potilasturvallisuuteen                   

Torstai 10.3. klo 14‒15: Turvallisuuskulttuuri toiminnan perustana (Tavoite 3.3)
Vastuut, resursointi, tehtävän- ja vastuunjako sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta tukevat rakenteet

Torstai 14.4. klo 14‒15: Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten osallisuus (Kärki 1 ja Tavoite 1.2 ja 1.3)
Asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä kokemukset ja osallisuus palveluissa ja niiden turvallisuudessa, sosiaali- ja potilasasiamiesjärjestelmä                                                                         

Torstai 12.5. klo 14‒15: Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset (Tavoite 2.2)
Henkilökunnan ja esihenkilöiden työhyvinvointi osana asiakas- ja potilasturvallisuutta

Tapaamiset syksyllä 2022

11.8., 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.                                   

Jos haluat mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää verkostosta, ota yhteys erikoissuunnittelija Tanja Hautalaan, tanja.hautala(a)vshp.fi.