No Harm Bothnia webinaarisarja IV, kevät 2022

Kevään webinaarisarjalla tuetaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon matkaa asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaaksi 2026

Kohderyhmänä ovat kehittäjät, johtajat, potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat sekä muu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Soveltuu myös erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Paikka: Vaasan keskussairaala, Teams
Aika: 3.2.-5.5.2022, (7x), torstaisin, klo 12.00–15.15
Koulutuksen vastuuhenkilö: LT, erikoislääkäri Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori Turun yliopisto
Kohderyhmä: kehittäjät, muutosjohtajat ja potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat, potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, tohtorikoulutettavat, erikoistuvat lääkärit, opinnäytetyön tekijät ja kehittäjät. Webinaarit ovat maksuttomia.

Lisätietoja: jaana.kalliokoski(a)ovph.fi 

 

Webinaari-iltapäivien aikataulu

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.00 Ensimmäinen puhuja
13.00–13.15 Asiakkaan/ omaisen/ henkilöstön puheenvuoro
13.15–13.30 Kahvitauko ja verkostoituminen
13.30–14.10 Toinen puhuja
14.10–14.20 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.20–15.00 Kolmas puhuja
15.00–15.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.10–15.15 Yhteenveto

 

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

3.2.2022 | Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia hyvinvointialueiden työvälineenä ‒ Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja Riika Mäki-Valtari, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue

Avaus Paula Risikko, TtT, kansanedustaja, Eduskunta

12.15–13.00 Omavalvonta ja viranomaisvalvonta asiakas- ja potilasturvallisuustyössä ─ muuttuuko mikään sote-uudistuksessa? 
Markus Henriksson, ylijohtaja, Valvira

13.00–13.15 Henkilökunnan puheenvuoro
Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki perusturva ja terveydenhuolto, KYS-erva-alueen potilasturvallisuuslähettiläs

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Kansallisen strategian merkitys sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden kehittämisessä
Kaisa Pasanen, VTM, kehittämispäällikkö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

14.10–14.20 Kommenttipuheenvuoro
Sanna Saikkonen, TtM, hoitotyön lehtori, UUDO-projektipäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulu 

14.30–15.00 Paneeli
Petja Orre, toimitusjohtaja, Harjun terveys, Paula Risikko  ja Kaisa Pasanen

15.00–15.10 Keskustelu

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto

 

17.2.2022 | Turvallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä takaamassa laadukasta hoitoa, hoivaa ja palvelua

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Erkki Penttinen, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–13.00 ”Tekoälykäs” tietojärjestelmä sote-palveluja tukemassa
Sanna Salanterä, professori, hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto

13.00–13.15 Asiakkaan puheenvuoro
Eeva-Liisa Peltonen, kokemustoimija ja -kouluttaja (Hengitysliitto ry), simulaationäyttelijä (Lapin AMK)

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpano sekä valvonta
Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

14.10–14.20 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu

14.20–15.00 Potilas- ja asiakasturvallisuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä - case Vakka-Suomi
Riikka Maijala, koordinoiva ylihoitaja, FT, TtM, YTM, Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Tanja Pajunen, TtM, osastonhoitaja, kotisairaala, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

15.00–15.10 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto

 

17.3.2022 | Palvelu- ja hoitoprosessien turvallisuus väestön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Sami Mikkonen, Metropolia AMK ja Kosti Hyvärinen, toimialajohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

12.15–13.00 Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistaminen hyvinvointialueella
Hanna Tiirinki, johtava tutkija, TtT, Sosiaali- ja terveydenhuollon onnettomuudet, Onnettomuustutkintakeskus

13.00–13.15 Henkilökunnan puheenvuoro
Marja Mustonen, mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö, Pohjanmaan hyvinvointialue

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Miten turvataan lastensuojelun sujuvat palvelut ‒ Tienviittoja lastensuojelun kehittämiseen hyvinvointialueille
Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, Suomen Kasvatus- ja perheneuvonta ry (Kasper ry)

14.10–14.20 Kommenttipuheenvuoro
Maria Lindvall, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Pohjanmaan hyvinvointialue

14.20–15.10 Prosessijohtaminen hyvinvointialueen palveluissa
Kirsi Juvila, johtajaylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala, EPSHP ja Susanna Wilen, johtajaylilääkäri, palvelupäällikkö, Siun sote

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto

 

31.3.2022 | Palveluiden käyttäjät ja läheiset sitoutuneina vaikuttajina sosiaali- ja terveydenhuollossa

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, Ylä-Savon sote ja Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–13.00 Nothing about us without us. Asiakkaiden osallisuus ja kansalaistoiminta hyvinvointipalveluissa.
Aila-Leena Matthies, professori, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, sosiaalitieteet

13.00–13.15 Asiakkaan ja potilaan näkökulma osallisuudesta
Erno Rajahalme, kokemusasiantuntija ja asiakasraatilainen, HUS  

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Paljon palveluita käyttävien voimaannuttaminen Case Manager -mallilla
Katri Nousiainen, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Päijät-Sote

14.10–14.20 Case Manager turvana hoito ja palvelut sujuvammaksi, asiakkaan ja potilaan puheenvuoro
Seppo Syrjänen, kokemusasiantuntija ja asiakasraatilainen, HUS

14.20–15.00 Miten vahvistaa asiakkaan ja läheisen osallisuus ja osallistuminen
Julia Lumijärvi, lakimies (sote), Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

15.00–15.10 Kommenttipuheenvuoro
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, Ylä-Savon sote

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto

 

7.4.2022 | Johtaminen henkilökunnan asiantuntijuuden mahdollistajana

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Tuula Saarikoski, potilasturvallisuuskoordinaattori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Heli Ylihärsilä, kehittämisylilääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue

12.15–13.00 Johtamisen näkökulmia asiantuntijuuden kokemukseen
Tanja Hautala, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

13.00–13.15 Kommenttipuheenvuoro
Anna Parkkola, LL, koululääkäri, Helsinki

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Johtaminen turvallisen ja laadukkaan työn mahdollistajana
Antti-Jussi Ämmälä, ylilääkäri, laatu ja vaikuttavuus, Terveystalo-konserni

14.10–14.20 Kommenttipuheenvuoro: Johtaminen turvallisen ja laadukkaan työn mahdollistajana ‒ johdettavan näkökulma
Anu Venesoja, väitöskirjatutkija, akuuttilääketiede, Helsingin yliopisto ja HUS Akuutti, ensihoitaja YAMK, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

14.20–15.00 Miten vahvistetaan laadun ja turvallisuuden johtamisosaamista
Nina Linja, valmistelujohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

15.00–15.10 Kommenttipuheenvuoro
Camilla Mäkinen, ylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto

 

28.4.2022 | Tutkimukseen ja tietoon perustuva ennakoiva riskienhallinta

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Christian Palmberg, toimialajohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue ja  Johanna Syrén, ylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

12.15–13.00 Asiakkaan, potilaan, läheisen ja työkaverin luottamus ansaitaan toimimalla toistuvasti luotettavasti
Petri Pommelin, kehittämispäällikkö, TAYS, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

13.00–13.15 Kommenttipuheenvuoro
Kirsi Vaaranmaa, koordinoiva osastonhoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Työhyvinvointitiedon hyödyntäminen henkilöstöriskien hallinnassa.
- Tuloksia sote-henkilöstön Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselystä ja ehdotuksia sen pohjalta
Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

14.10–14.20 Kommenttipuheenvuoro
Sari Ala-Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Pohjanmaan hyvinvointialue

14.20–15.00 Miten turvataan sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden turvallisuus poikkeusoloissa
Heikki Kaukoranta, hallintoylilääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue

15.00–15.10 Kommenttipuheenvuoro
Pasi Paasila, Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto

 

5.5.2022 | Turvallisten ja laadukkaiden lääkehoidon palveluiden kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntämällä

Katso tallenne viimeistään 19.5. 

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Sami Sneck, TtT, sh, arviointiylihoitaja, Oys, OYS - ERVAn potilasturvallisuuslähettiläs ja Marianne Kuusisto, FM, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus  

12.15–13.00 Turvallisten ja laadukkaiden lääkehoidon palveluiden kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntämällä 
Heidi Tahvanainen, apteekki- ja sairaalafarmasian erikoisproviisori, kehityspäällikkö, Fimea

13.00–13.15 Alueellinen sepelvaltimopotilaiden hoitoketju 
Tuomas Rissanen, ylilääkäri, Sydänkeskus, Siunsote 

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Muistisairaan hoitopolku
Anne Susiluoto, projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu

14.10–14.20 Kommenttipuheenvuoro
Tiina Koskenkorva, asiantuntijaproviisori, Valo-ohjelman projektipäällikkö, Apteekkariliitto

14.20–15.00 Moniammatillinen lääkehoito sotekeskuksissa
Niko Korpi, vastaava lääkäri, Nastolan sotekeskus, Harjun terveys, Päijät-sote

15.00–15.10 Kommenttipuheenvuoro
Jenni Isotalo, proviisori, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Pohjanmaan hyvinvointialue

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto