No Harm Bothnia seminaarisarja syksy 2021

Suomalaisen palvelujärjestelmän uudistuminen hyvinvointialueiksi asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden

Syksyn seminaari-/ webinaarisarjalla tuetaan suomalaisen palvelujärjestelmän uudistumista hyvinvointialueiksi asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden. Kohderyhmänä ovat kehittäjät, muutosjohtajat ja potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.


Paikka:
Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki / Teams
Aika
: 16.9.–2.12.2021, torstai 12:00–15:30 ja 19.11.2021 perjantai 10:00–14:30
Koulutuksen vastuuhenkilö: LT, erikoislääkäri Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
Kohderyhmä: kehittäjät, muutosjohtajat, potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat, potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, tohtorikoulutettavat, erikoistuvat lääkärit ja opinnäytetyön tekijät
Ilmoittautuminen: VKS:n henkilökunta ilmoittautuu Intranet koulutuskalenterin kautta ja ulkopuoliset VKS:n koulutuskalenterin kautta. Kuhunkin tilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen.

Seminaarit ovat maksuttomia. Esityksissä ja keskustelussa voi halutessaan käyttää omaa äidinkieltään.

Seminaareista julkaistaan tallenteet ja ne ovat katsottavissa kaksi viikkoa. Tämän jälkeen niitä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta noharm(a)vshp.fi. Esitykset (pdf) ovat nähtävillä kahden viikon ajan ja sen jälkeen niitä voi pyytää Jaana Kalliokoskelta

Lisätietoja antaa Jaana Kalliokoski, katso yhteystiedot täältä

Kirjauduthan seminaariin aina omalla nimelläsi, ilmoita myös organisaatiosi. 

 

Iltapäivien aikataulu

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.00 Ensimmäinen puhuja
13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13.10–13.30 Kahvitauko ja verkostoituminen
13.30–14.15 Toinen puhuja
14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.30–15.15 Kolmas puhuja
15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 16.9.2021 Seminaaripäivä I: Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä

Pyydä tallenne/esitykset: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Marjo Orava, johtajaylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Riku Niemistö, YTL, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
Kommenttipuheenvuorot: 
Merja Lampinen, TtM, sosiaali- ja terveysalan lehtori, palvelupäällikkö, polikliiniset toiminnot, Hoitokeskus, Sädehoito, Eksote, keskussairaala
Päivi Stenman, TtT, henkilöstöpäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto, Pietarsaaren kaupunki

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
No Harm Bothnia, syksy 2021 avaus
Marina Kinnunen, KTT, johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri / Pohjanmaan hyvinvointialue

12.15–13.00 Kompleksisuusteoreettinen tulkinta asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollisuuksista ja haasteista
Harri Jalonen, professori, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Sosiaalihuollon palvelujen asiakasturvallisuuden johtaminen
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä johtavan luottamusjäsenen näkökulmasta
Hans Frantz, VTL, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri / Pohjanmaan hyvinvointialue

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 23.9.2021 Seminaaripäivä II: Sujuvat ja turvalliset asiakasprosessit tuleville hyvinvointialueille

Pyydä tallenne/esitykset: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Carina Nåhls, sosiaalijohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue, palvelualuejohtaja Vaasan kaupunki
Tony Pellfolk, kehittämisjohtaja/toimialajohtaja koti- ja asumispalvelut, Pohjanmaan hyvinvointialue
Kommenttipuheenvuorot: 
Merja Heinonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Tuula Mulju, YM, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Johtaminen uudistuu sosiaali- ja terveydenhuollossa – olenko itse valmis uudistumaan?
Petri Virtanen, hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Kotiutusprosessin LEAN-kehittäminen
Marja Kettunen, Sh, TtM, kehittämispäällikkö, Phhyky

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Metod för förbättringsarbete inom äldrevården, erfarenheter från Korsholm och Vörå
Sofia Svartsjö, överläkare/ylilääkäri, Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå, Verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler, Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 7.10.2021 Seminaaripäivä III: Ennakoiva riskienhallinta hyvinvointialueen kompleksisessa ympäristössä, Safety II

Pyydä tallenne/esitykset: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Mari Plukka, YAMK Sh, väitöskirjaopiskelija, VSHP, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä, laatujohtaja
Karoliina Marjaniemi Sh, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP
Kommenttipuheenvuorot: 
Pietari Perkinen, sh, TtM, kehittämispäällikkö, Essote
Marketta Koskela, TtM, Vanhushuollon päällikkö/ Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Siirtymä Safety-I ‒ Safety-II – ihminen turvallisuuden tekijänä kompleksisessa järjestelmässä
Anna-Maria Teperi, FT, dos, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Ennakoiva riskienhallinta Eksoten ensihoidossa
Kati Saarikivi, Ensihoidon päällikkö, Eksote

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Kokonaisturvallisuudella ja turvallisuuden johtamisella turvallinen työympäristö
Terhi Metsola, Turvallisuuspäällikkö, VSHP

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 21.10.2021 Seminaaripäivä IV: Hyvinvoiva henkilöstö hyvinvointialueiden potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistajana

Pyydä tallenne/esitykset: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Satu Hautamäki, ylihoitaja/toimialajohtaja VSHP
Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, VSHP
Kommenttipuheenvuorot: 
Mari Liukka, laatupäällikkö Eksote
Anu Storm, työterveyspsykologi, TTbothnia

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Henkilöstö hyvinvointialueiden kehittämisen katalysaattorina
Sanna Laulainen, professori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 HR - tiedolla johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
Johanna Bjerregård Madsen, HR, Siun sote

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 5 tähden koulutuksella työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta
Tanja Eriksson, koulutusylilääkäri, Vaasan terveyskeskus ja VSHP

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 4.11.2021 Seminaaripäivä V: Palvelutarpeen tunnistaminen - miten parantaa laatua ja vaikuttavuutta tulevilla hyvinvointialueilla

Pyydä tallenne/esitykset: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Tiia Krooks, perhepalveluiden päällikkö, Närpiön kaupunki (60%) ja alueellinen palvelupäällikkö, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (40%)
Jenni Björndahl-Öhman, Pohjanmaan hyvinvointialue, TtM, hankejohtaja, Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke, VSHP
Kommenttipuheenvuorot: 
Johanna Björkman, palveluohjauksen projektipäällikkö, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke, VSHP
Tanja Hautala, erityissuunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus


12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Palvelutarpeen tunnistaminen - miten se toteutuu asiakkaan itsearvioimana?
Pia Vähäkangas, hankejohtaja, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke, VSHP

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Miten parantaa laatua ja vaikuttavuutta tulevilla hyvinvointialueilla
Virpi Korhonen, laatupäällikkö, Kainuu sote

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Palvelun laatu on viime kädessä sitä mitä asiakas saa
Erkki Penttinen, tulosaluejohtaja (Vaasa), sektorijohtaja (työikäiset, VSHP) 

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

Pe 19.11.2021 klo 10.30–14.30 
Seminaaripäivä VI: IV Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päivät | Tiede, kehittäminen ja tavoitteellinen johtaminen turvallisuuden takaajana

Tallenne katsottavissa täällä 7.12. asti. 

Esitykset (pdf) katsottavissa täällä 7.12. asti. 

10.30–11.15 No Harm abstraktit (3 kpl, abstrakti + keskustelu 10–15 minuuttia)      
Puheenjohtajat:
Susanne Salmela, TtT, kehittämisylihoitaja, VSHP
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto

11.15–12.00 Tiede, kehittäminen ja johtaminen VUCA-ajassa
Kati Komulainen, rehtori, toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

12.00–12.10 Kommenttipuheenvuoro: Moniammatillisuus VUCA-ajassa
Tanja Eriksson, koulutusylilääkäri, Vaasan terveyskeskus ja VSHP

12.10–12.15 Yleisökysymykset

12.15–13.15 Lounastauko

13.15–13.45 Mitä perheet hyötyvät hyvinvointialueista
Andreas Blanco Sequeiros, toimialuejohtaja, Perheiden palvelut, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

13.45–14.00 Kommenttipuheenvuoro: Tulevan hyvinvointialueen perhepalvelut – mikä muuttuu turvallisemmaksi
Pia-Maria Sjöström, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä

14.00–14.15 Yleisökysymykset

14.15–14.30 Puheenjohtajan kooste

 

To 2.12.2021 Seminaaripäivä VII: Teoria strategian tukena ja tulosmittarit strategian toteutumisen todentamisessa

Ilmoittautumiset 28.11. mennessä: VKS:n henkilökunta Intranet koulutuskalenterin kautta ja muut VKS:n koulutuskalenterin kautta. 

Puheenjohtajat:
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori (TY) ja Tanja Hautala, TtM, erikoissuunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Kommenttipuheenvuorot: 
Pirjo Mustonen LT, sisätautiopin dosentti, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri, kehittämisjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Tanja Hautala, TtM, erikoissuunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus


12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Strategian rakentaminen ja hyödyntäminen käytännössä
Marko Kohtamäki, strategiaprofessori, Vaasan yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimeenpano hyvinvointialueilla
Kaisa Halinen, lääkintöneuvos, eMBA, STM

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Strategian toteutumisen turvaaminen ‒ Miten voimme hyödyntää mittareita jatkuvan parantamisen tukena
Maria Virkki, LT, EMBA, hankejohtaja, johtava asiantuntija, VSHP, laatu- potilasturvallisuusylilääkäri, PHHYKY

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto