No Harm Bothnia seminaarisarja syksy 2021

Suomalaisen palvelujärjestelmän uudistuminen hyvinvointialueiksi asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden

Syksyn seminaari-/ webinaarisarjalla tuetaan suomalaisen palvelujärjestelmän uudistumista hyvinvointialueiksi asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden. Kohderyhmänä ovat kehittäjät, muutosjohtajat ja potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.


Paikka:
Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki / Teams
Aika
: 16.9.–2.12.2021, torstai 12:00–15:30 ja 19.11.2021 perjantai 10:00–14:30
Koulutuksen vastuuhenkilö: LT, erikoislääkäri Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
Kohderyhmä: kehittäjät, muutosjohtajat, potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat, potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, tohtorikoulutettavat, erikoistuvat lääkärit ja opinnäytetyön tekijät
Ilmoittautuminen: VKS:n henkilökunta ilmoittautuu Intranet koulutuskalenterin kautta ja ulkopuoliset VKS:n koulutuskalenterin kautta. Kuhunkin tilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen.

Seminaarit ovat maksuttomia. Esityksissä ja keskustelussa voi halutessaan käyttää omaa äidinkieltään.

Seminaareista julkaistaan tallenteet ja ne ovat katsottavissa kaksi viikkoa. Tämän jälkeen niitä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta noharm(a)vshp.fi. Esitykset (pdf) ovat nähtävillä kahden viikon ajan ja sen jälkeen niitä voi pyytää Jaana Kalliokoskelta

Lisätietoja antaa Jaana Kalliokoski, katso yhteystiedot täältä

Kirjauduthan seminaariin aina omalla nimelläsi, ilmoita myös organisaatiosi. 

 

Iltapäivien aikataulu

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.00 Ensimmäinen puhuja
13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13.10–13.30 Kahvitauko ja verkostoituminen
13.30–14.15 Toinen puhuja
14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.30–15.15 Kolmas puhuja
15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.25–15.30 Yhteenveto

 

Ohjelmat (muutokset mahdollisia)

To 16.9.2021 Seminaaripäivä I: Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä

Teams-linkki webinaariin 

Puheenjohtajat:
Marjo Orava, johtajaylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Riku Niemistö, YTL, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
Kommenttipuheenvuorot: 
Merja Lampinen, TtM, sosiaali- ja terveysalan lehtori, palvelupäällikkö, polikliiniset toiminnot, Hoitokeskus, Sädehoito, Eksote, keskussairaala
Päivi Stenman, TtT, henkilöstöpäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto, Pietarsaaren kaupunki

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
No Harm Bothnia, syksy 2021 avaus
Marina Kinnunen, KTT, johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri / Pohjanmaan hyvinvointialue

12.15–13.00 Kompleksisuusteoreettinen tulkinta asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollisuuksista ja haasteista
Harri Jalonen, professori, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Sosiaalihuollon palvelujen asiakasturvallisuuden johtaminen
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä johtavan luottamusjäsenen näkökulmasta
Hans Frantz, VTL, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri / Pohjanmaan hyvinvointialue

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 23.9.2021 Seminaaripäivä II: Sujuvat ja turvalliset asiakasprosessit tuleville hyvinvointialueille

Ilmoittautumiset viimeistään 19.9. VKS:n henkilökunta ilmoittautuu Intranet koulutuskalenterin kautta ja ulkopuoliset VKS:n koulutuskalenterin kautta

Puheenjohtajat:
Carina Nåhls, sosiaalijohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue, palvelualuejohtaja Vaasan kaupunki
Tony Pellfolk, kehittämisjohtaja/toimialajohtaja koti- ja asumispalvelut, Pohjanmaan hyvinvointialue
Kommenttipuheenvuorot: 
Merja Heinonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Tuula Mulju, YM, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Johtaminen uudistuu sosiaali- ja terveydenhuollossa – olenko itse valmis uudistumaan?
Petri Virtanen, hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Kotiutusprosessin LEAN-kehittäminen
Marja Kettunen, Sh, TtM, kehittämispäällikkö, Phhyky

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Metod för förbättringsarbete inom äldrevården, erfarenheter från Korsholm och Vörå
Sofia Svartsjö, överläkare/ylilääkäri, Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå, Verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler, Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 7.10.2021 Seminaaripäivä III: Ennakoiva riskienhallinta hyvinvointialueen kompleksisessa ympäristössä, Safety II

Ilmoittautumiset viimeistään 3.10. VKS:n henkilökunta ilmoittautuu Intranet koulutuskalenterin kautta ja ulkopuoliset VKS:n koulutuskalenterin kautta

Puheenjohtajat:
Mari Plukka, YAMK Sh, väitöskirjaopiskelija, VSHP, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä, laatujohtaja
Karoliina Marjaniemi Sh, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP
Kommenttipuheenvuorot: 
Pietari Perkinen, sh, TtM, kehittämispäällikkö, Essote
Marketta Koskela, TtM, Vanhushuollon päällikkö/ Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Siirtymä Safety-I ‒ Safety-II – ihminen turvallisuuden tekijänä kompleksisessa järjestelmässä
Anna-Maria Teperi, FT, dos, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Ennakoiva riskienhallinta Eksoten ensihoidossa
Kati Saarikivi, Ensihoidon päällikkö, Eksote

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Kokonaisturvallisuudella ja turvallisuuden johtamisella turvallinen työympäristö
Terhi Metsola, Turvallisuuspäällikkö, VSHP

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

To 21.10.2021 Seminaaripäivä IV: Hyvinvoiva henkilöstö hyvinvointialueiden potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistajana

Luennoitsijat: Sanna Laulainen, Johanna Bjerregård Madsen ja Tanja Eriksson

 

To 4.11.2021 Seminaaripäivä V: Palvelutarpeen tunnistaminen - miten parantaa laatua ja vaikuttavuutta tulevilla hyvinvointialueilla

Luennoitsijat: Pia Vähäkangas, Virpi Korhonen ja Erkki Penttinen

 

Pe 19.11.2021 Seminaaripäivä VI: IV Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päivät
Tiede, kehittäminen ja tavoitteellinen johtaminen turvallisuuden takaajana

Luennoitsijat: Kati Komulainen ja Andreas Blanco Sequeiros

 

To 2.12.2021 Seminaaripäivä VII: Teoria strategian tukena ja tulosmittarit strategian toteutumisen todentamisessa

Luennoitsijat: Marko Kohtamäki, Kaisa Halinen ja Maria Virkki