No Harm Bothnia SEMINAARISARJA

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen alueellisen tutkijaverkoston seminaarisarja, syksy 2020

Paikka ja aika: VKS:n auditorio Merihanhi / Teams-etäyhteys torstaisin klo 12.00–15.30
Koulutuksen vastuuhenkilö: Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
Kohderyhmä: Pohjanmaan alueen potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, opinnäytetyön tekijät ja kehittäjät.

Seminaarit ovat maksuttomia. Ensimmäinen seminaari on avoin kaikille ja sen tallenne julkaistaan tällä sivulla tilaisuuden jälkeen. Muiden seminaarien ilmoittautuminen tapahtuu Vaasan sairaanhoitopirin koulutuskalenterin kautta.

I-VI Seminaari-iltapäivien aikataulu:

12–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.15 Key Note – puhuja
13.15–13.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13.25–13.45 Kahvitauko
13.45–14.15 Toinen puhuja
14.15–14.30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.30–15.00 Kolmas puhuja
15.00–15.15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.15–15.30 Yhteenveto

17.9.2020 No Harm Bothnia seminaari I: Johtaminen ja kommunikaatio

17.9.2020 seminaari on avoin kaikille. Ilmoittautumista ei tarvita. 

12:00–12:15    Tervetuloa ja esittäytyminen 

Puheenjohtajat: Tuija Ikonen, johtaja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun Yliopisto ja Jussi-Pekka Rauha, FaT, sairaala-apteekkari, Vaasan keskussairaala               
Kommenttipuheenvuorot: Jussi-Pekka Rauha, sairaala-apteekkari, FaT, Vaasan keskussairaala ja Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare/ kehittämisylihoitaja, Vasa centralsjukhus

12:15–13:15  Johtaminen kompleksisessa maailmassa/ Ledarskap i en komplex värld

Pirkko Vartiainen, professori, sosiaali- ja terveyshallinto Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede

13:15–13:25    Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13:25–13:45    Kahvitauko

13:45–14:15    Kompleksisuuden monitulkintainen johtaminen/ Komplexitetens mångtydiga ledarskap

Juha Lindell, HTT, yliopiston lehtori, Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede

14:15–14:30    Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14:30–15:00    Epävarman tulevaisuuden tarkastelu/ Granskning av en osäker framtid

Hanna-Kaisa Pernaa, HTT, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede

15:00–15:15     Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15:15–15:30     Yhteenveto

24.9.2020 No Harm Bothnia seminaari II: Työyhteisö ja henkilöstöresurssit

Luennoitsijat: Lisbeth Fagerström, Kati Komulainen, Satu Hautamäki
Kommenttipuheenvuorot: Tanja Eriksson, Pia Nyman
Valinnaiset aihealueet: Rekrytointi, maine, kohtelu, työhyvinvointi, vuorovaikutus, työkuorma, toimintakulttuuri, sitoutuminen, urapolku, vetovoimainen sairaala, moniammatillinen tiimityö/ammattienvälinen oppiminen

1.10.2020 No Harm Bothnia seminaari III: Laatu ja potilasturvallisuusosaaminen

Luennoitsijat: Marina Kinnunen, Sirkku Säätelä, Mari Plukka
Kommenttipuheenvuorot: Marketta Koskela, Tony Pellfolk
Valinnaiset aihealueet: Laatu, omavalvonta, potilasturvallisuusmenettelyt, sairaalahygienia, lääkitysturvallisuus, potilasturvallisuusosaaminen, ammatillinen osaaminen, koulutus, perehdytys, opettaminen, virheistä oppiminen

29.10.2020 No Harm Bothnia seminaari IV: Kulttuuri ja etiikka

Luennoitsijat: Heli Vaartio-Rajalin, Linda Nyholm, Anita Wikberg
Kommenttipuheenvuorot: Susanne Salmela, Kati Komulainen
Valinnaiset aihealueet: Kulttuuri, arvot, eettisyys, asenteet, terveyshyödyt, potilas- asiakaskeskeisyys, vaikuttavuus

12.11.2020 No Harm Bothnia seminaari V: Sosiaalihuolto ja kotiin vietävät palvelut

Luennoitsijat: Stina Wallin, Fredrica Nyqvist, Tony Pellfolk
Kommenttipuheenvuorot: Pia Nyman, Tuula Mulju
Valinnaiset aihealueet: Sosiaalihuolto, ikäihmiset, kotihoito, kotisairaanhoito, opetuskotihoito, kuntoutus, toimintaympäristöt, hoitoketjut, siirtymät, prosessit, kuulluksi tuleminen, potilaan ohjaaminen

19.11.2020 No Harm Bothnia seminaari VI: Mittaaminen ja implementaatio

Luennoitsijat: Auvo Rauhala, Tuija Ikonen, Pia Vähäkangas
Kommenttipuheenvuorot: Pia Wik, Teija Idrissi
Valinnaiset aihealueet: Arviointi, seuranta, mittaaminen, mittarit, hoitosensitiiviset mittarit, implementaatio, tutkimus, tutkimusmenetelmät, RAI

10.12.2020 No Harm Bothnia päätösseminaari: Tutkittua tietoa turvallisuudesta

Luennoitsijat: Karolina Olin, Jenni Kulmala, Satu Poikajärvi

Tervetuloa 12.00–12.15
Ensimmäinen luento 12.15–13.00
Toinen luento 13.00–13.45
Kahvitauko 13.45–14.15
Kolmas luento 14.15–15.00
Yhteenveto 15.00–15.30