No Harm Bothnia SEMINAARISARJA

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen alueellisen tutkijaverkoston seminaarisarja, syksy 2020

Tutustu kevään 2021 seminaarisarjan ohjelmaan tästä. 

Paikka ja aika: VKS:n auditorio Merihanhi / Teams-etäyhteys torstaisin klo 12.00–15.30
Koulutuksen vastuuhenkilö: Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto ja tutkimusjohtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

Seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia. Seminaareja voi seurata Teams-sovelluksella. Linkit julkaistaan ennen seminaaria tällä sivulla.

Seminaareista julkaistaan tallenteet ja ne ovat katsottavissa 2 viikkoa. Tämän jälkeen niitä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta noharm(a)vshp.fi. 

Kirjauduthan seminaariin aina omalla nimelläsi, ilmoita myös organisaatiosi. Seminaareissa on käytössä aula-toiminto, joten odotathan hetken, jos et heti pääse liittymään.


17.9.2020 Seminaari I: Johtaminen ja kommunikaatio

Puheenjohtajat:  
Tuija Ikonen, Johtaja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto ja 
Jussi-Pekka Rauha, FaT, sairaala-apteekkari, Vaasan keskussairaala  
Kommenttipuheenvuorot:  
Jussi-Pekka Rauha, sairaala-apteekkari, FaT, Vaasan keskussairaala ja  
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare/ kehittämisylihoitaja, Vasa centralsjukhus 

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12:15–13:15 Johtaminen kompleksisessa maailmassa/ Ledarskap i en komplex värld 
Pirkko Vartiainen, Professori, Sosiaali- ja terveyshallinto. Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
13:25–13:45 Kahvitauko 
13:45–14:15 Kompleksisuuden monitulkintainen johtaminen/ Komplexitetens mångtydiga ledarskap 
Juha Lindell, HTT, Yliopiston lehtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede  
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
14:30–15:00 Epävarman tulevaisuuden tarkastelu/ Granskning av en osäker framtid 
Hanna-Kaisa Pernaa, HTT, Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
15:15–15:30 Yhteenveto 


24.9.2020 Seminaari II: Työyhteisö ja henkilöstöresurssit

Puheenjohtajat:
Pia Nyman, TtT ja koulutussuunnittelija, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Jaana Kalliokoski, TtM, palvelupäällikkö, Vaasan keskussairaala/ Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Kommenttipuheenvuorot:
Pia Nyman, TtT ja koulutussuunnittelija, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Tanja Eriksson, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri - Vaasan terveyskeskus ja VSSHP/PTH yksikkö

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12:15–13:15 Vårdintensitet och arbetsbelastning
Lisbeth Fagerström, Professor i vårdvetenskap, rektor för Åbo Akademi i Vasa.
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13:25–13:45 Kahvitauko
13:45–14:15 Empatia, etiikka ja estetiikka – tulevaisuuden kulmakivet
Kati Komulainen, TtT, rehtori/ toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu   
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14:30–15:00 Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineenä - Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta
Satu Hautamäki, HTT, ylihoitaja, Vaasan keskussairaala
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15:15–15:30 Yhteenveto


1.10.2020 Seminaari III: Laatu ja potilasturvallisuusosaaminen

Puheenjohtajat:
Satu Hautamäki, HTT, ylihoitaja, Vaasan keskussairaala ja 
Tony Pellfolk, Med.Dr/ LT, kehittämisjohtaja, Vaasan keskussairaala
Kommenttipuheenvuorot: 
Marketta Koskela, TtM, palvelupäällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ja 
Tony Pellfolk

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen,
12:15–13:15 Turvallisuuden ja laadun johtaminen
Marina Kinnunen, KTT, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri 
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13:25–13:45 Kahvitauko
13:45–14:15 Lääkitysturvallisuus ja koulutus 
Sirkku Säätelä, MPA, Lektor i klinisk vård, Yrkeshögskolan Novia
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14:30–15:00 Potilasturvallisuuden menettelytavat
Mari Plukka, YAMK sh, väitöskirjatutkija Åbo Akademi, laatujohtaja, Vaasan keskussairaala   
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15:15–15:30 Yhteenveto


29.10.2020 Seminaari IV: Kulttuuri ja etiikka

Puheenjohtajat:
Susanne Salmela, HvD/TtT, kehittämisylihoitaja, Vaasan keskussairaala ja 
Tarja Hautamäki, HTT, FM, kulttuuripäällikkö, Pohjanmaan liitto 
Kommenttipuheenvuorot:
Kati Komulainen, TtT, rehtori/ toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu ja 
Susanne Salmela

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
12:15–13:15 Potilaskeskeisyys - sairaanhoitaja potilaan eettisten oikeuksien valvojana 
Heli Vaartio-Rajalin, TtT, kliinisen hoitotieteen dosentti, yliopistotutkija, Åbo Akademi, hoitotieteen laitos, Vaasa  
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13:25–13:45 Kahvitauko
13:45–14:15 Etik och patientsäkerhet då vården digitaliseras
Linda Nyholm, docent i vårdandets etik, akademilektor vid Åbo Akademi  
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14:30–15:00 Patientsäkerhet vid vård av invandrare 
Anita Wikberg, HVD, lektor i vård vid Novia 
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15:15–15:30 Yhteenveto


12.11.2020 Seminaari V: Sosiaalihuolto ja kotiin vietävät palvelut

Puheenjohtajat: 
Tuija Ikonen, Johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Potilasturvallisuuden professori, Turun Yliopisto ja 
Riku Niemistö, YTL, yliopettaja. Vaasan Ammattikorkeakoulu 
Kommenttipuheenvuorot: 
Pia Nyman, TtT (HVD), koulutussuunnittelija, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ja 
Tuula Mulju, YM, kehittämissuunnittelija, SONet BOTNIA, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus  

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
12:15–13:15  Hur klientsäkerheten kan påverkas av hemvårdares arbetshälsa 
Stina Wallin, TtM, doktorand i hälsovetenskaper, Åbo Akademi  
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13:25–13:45 Kahvitauko
13:45–14:15 Äldreomsorgen i förändring: exempel från regionala forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fredrica Nyqvist, Docent, Akademilektor i socialpolitik, Åbo Akademi 
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14:30–15:00 Fall och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen 
Tony Pellfolk, Med.Dr/ LT, Kehittämisjohtaja, Vaasan keskussairaala     
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15:15–15:30 Yhteenveto


19.11.2020 Seminaari VI: Mittaaminen ja implementaatio

Puheenjohtajat: 
Satu Hautamäki, HTT, ylihoitaja, Vaasan keskussairaala ja 
Camilla Mäkinen, HTM, hallintoylihoitaja, Vaasan kaupunki 
Kommenttipuheenvuorot: 
Maria Virkki, LT, EMBA, laatu- potilasturvallisuusylilääkäri PHhyky, hankejohtaja TEAS-hanke, VSHP ja 
Teija Idrissi, TtM, ylihoitaja, Vaasan kaupunki 

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
12:15–13:15 Potilasturvallisuuden indikaattorit Suomessa sekä Vaasan keskussairaalan potilasturvallisuustutkimusaineisto v. 2017 
Auvo Rauhala, dosentti, tutkimusylilääkäri, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13:25–13:45 Kahvitauko
13:45–14:15 Kansainväliset potilasturvallisuuden indikaattorit ja mittaristot 
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto  
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14:30–15:00 Kotihoidon laatuhaasteet RAI tunnusluvuin mitattuna 
Pia Vähäkangas, TtT, Hankejohtaja, Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus-hanke 
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15:15–15:30 Yhteenveto


10.12.2020 Päätösseminaari: Tutkittua tietoa turvallisuudesta

Aika: 10.12.2020, klo 12:00–15:30
Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi / Teams etäyhteys
Kohderyhmä: Pohjanmaan alueen potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, opinnäytetyön tekijät ja kehittäjät. 
Seminaarit ovat maksuttomia.
Esityksissä ja keskustelussa voi halutessaan käyttää omaa äidinkieltään.

12–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtaja
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
12.15–13.00 Adaptiivinen turvallisuuden varmistaminen kompleksisessa järjestelmässä
Karolina Olin, TtM, tohtoriopiskelija, projektipäällikkö, VSSHP
13.00–13.45 Tutkimusnäyttö laadukkaan terveyden edistämisen tukena –esimerkkinä aivoterveyden edistäminen
Jenni Kulmala, TtT, YAMK-vastuuyliopettaja (gerontologia), Gerontologian ja kansanterveyden dosentti SeAMK, Erikoistutkija THL
13.45–14.15 Kahvitauko
14.15–15.00 Potilaan sekavuus -näkökulmia turvallisuuteen
Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, Leikkaussalit, Teho- ja Kivunhoito, HYKS, HUS
15.00–15.30 Yhteenveto