No Harm Bothnia SEMINAARISARJA 2021 KEVÄT

Tutkimustuloksia potilas- ja asiakasturvallisuudesta Suomessa 

Seminaarisarjassa perehdytään Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet potilasturvallisuutta vahvistaviin menettelyihin tai vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Seminaarit soveltuvat erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.


Paikka ja aika
: Vaasan keskussairaalan auditorio Kotka/Teams, torstaisin klo 12–15.30
Koulutuksen vastuuhenkilö: LT, erikoislääkäri Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
Kohderyhmä: Potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, opiskelijat, opinnäytetyön tekijät ja kehittäjät.

Ilmoittautumiset Vaasan sairaanhoitopiirin koulutuskalenterin kautta. 

VKS:n henkilökunta ilmoittautuu Intranet koulutuskalenterin kautta ja ulkopuoliset VKS:n koulutuskalenterin kautta. Kuhunkin tilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen.

Seminaarit ovat maksuttomia. Esityksissä ja keskustelussa voi halutessaan käyttää omaa äidinkieltään.

Seminaareista julkaistaan tallenteet ja ne ovat katsottavissa kaksi viikkoa. Tämän jälkeen niitä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta noharm(a)vshp.fi. Esitykset (pdf) ovat nähtävillä kahden viikon ajan. Sen jälkeen niitä voi pyytää Jaana Kalliokoskelta

Lisätietoja antaa Jaana Kalliokoski, katso yhteystiedot täältä

Kirjauduthan seminaariin aina omalla nimelläsi, ilmoita myös organisaatiosi. Seminaareissa on käytössä aula-toiminto, joten odotathan hetken, jos et heti pääse liittymään.

 

Seminaari-iltapäivien aikataulu

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.00 Ensimmäinen puhuja
13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13.10–13.30 Kahvitauko ja verkostoituminen
13.30–14.15 Toinen puhuja
14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.30–15.15 Kolmas puhuja
15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.25–15.30 Yhteenveto

 

Seminaarien ohjelmat (muutokset mahdollisia)

21.1. Seminaaripäivä I: Henkilöstön kuormituksen ja johtamisen merkitys potilas- ja asiakasturvallisuudelle

Pyydä linkki tallenteeseen sähköpostilla osoittesta noharm(at)vshp.fi. 

Puheenjohtajat:
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Tomi Laapotti, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Kommenttipuheenvuorot: 
Arja Tuomaala, TtM, johtava ylihoitaja VSHP
Jussi Björninen YTM, HTM, palvelualuejohtaja, sosiaali- ja terveystoimi, Vaasan kaupunki  

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–12.45 Vuorovaikutuksen johtaminen – Raja-aitojen tunnistaminen ja haastaminen 
Tomi Laapotti, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

12.45–13.00 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.00–13.30 Kahvitauko, verkostoitumista

13.30–14.00 Virheille altis – inhimilliset tekijät lastensuojelun asiakasturvallisuudessa
Sanna Välimäki, YTM, väitöskirjatutkija, koordinoiva esimies (Keusote)

14.00–14.15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.15–14.45 Voidaanko hoitotuloksia ennustaa hoitotyön kuormituksen optimaalisuutta tarkastelemalla?
Jaana Junttila, TtM, tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto, osastonhoitaja, hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntija, Kuopion yliopistollinen sairaala

14.45–15.00 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.00–15.30 Yhteenveto

 

18.2.2021 Seminaaripäivä II: Ammatillinen kasvu ja turvallisuusosaamisen varmistaminen

Pyydä linkki tallenteeseen sähköpostilla osoittesta noharm(at)vshp.fi. 

Puheenjohtajat:
Satu Hautamäki, HTT, ylihoitaja, Vaasan keskussairaala
Sanna Saikkonen, TtM, hoitotyön lehtori, sosiaali- ja terveysalan tiimivastaava, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK  
Kommenttipuheenvuorot: 
Tanja Eriksson, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri - Vaasan terveyskeskus ja VSSHP/PTH-yksikkö / Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Emilia Ylirintala, opetushoitaja, Vaasan kaupunki

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Lääkehoidon osaaminen, osaamisen varmistaminen ja lääkitysturvallisuus
Sami Sneck, TtT, sh, arviointiylihoitaja, OYS

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Mistä virheet johtuvat, miten niitä voitaisiin estää ja miten tukea potilasta virheen tapahduttua?
Maarit Nevalainen, yleislääket. el. LT, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Laatu ja potilasturvallisuus synnytysten hoidossa - miten kehittää relevantteja mittareita?
Aura Pyykönen, erikoistuva lääkäri (LT), Naistenklinikka, HUS

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

18.3.2021 Seminaaripäivä III: Vaaratapahtumista ja potilasvahingoista oppiminen

Pyydä linkki tallenteeseen sähköpostilla osoittesta noharm(at)vshp.fi. 

Puheenjohtajat:
Mari Plukka, sairaanhoitaja YAMK, väitöskirjatutkija Åbo Akademi, laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Marianne Kuusisto, farmaseutti, FM, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, tohtorikoulutettava, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Kommenttipuheenvuorot: 
Pirjo Lehtomäki, TtM, sairaanhoitaja, kätilö, suunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Sari Mäkinen, sairaanhoitaja AMK, sairaanhoitaja, potilasasiamies, Vaasan keskussairaala  

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Lääkehoidon vaaratapahtumat ja riskienhallinta
Anna-Riia Holmström, FaT, lääkitysturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden apulaisprofessori, HOH Helsinki One Health, Helsingin yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Haipro-ilmoitusten hyödyntäminen lääkehoidon prosessin kehittämisessä ja lääkehaittojen ennaltaehkäisyssä
Outi Laatikainen, proviisori, FT, tutkija, MRC Oulu, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Tekstinlouhinta lääkehoidon vaaratapahtumaraporttien vapaatekstikuvausten analyysissa
Marja Härkänen, TtT, dosentti (lääkitysturvallisuus), yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

25.3.2021 Seminaaripäivä IV: Turvallinen lääkehoito ja lääkitysturvallisuus

Pyydä linkki tallenteeseen sähköpostilla osoittesta noharm(at)vshp.fi. 

Puheenjohtajat:
Katri Hämeen-Anttila, dosentti, FaT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea
Jenni Isotalo, erikoissuunnittelija, proviisori, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Kommenttipuheenvuorot: 
Terhi Toivo, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, FaT, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / sairaala-apteekki
Emilia Laukkanen, TtT, projektikoordinaattori, Fimea

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Koordinoitu toimintamalli kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden lääkitysturvallisuuden varmistamiseen      
Terhi Toivo, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, FaT, PSHP/sairaala-apteekki

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla
Eeva Suvikas-Peltonen, proviisori (FaT), Satasairaalan sairaala-apteekki

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on osaamista ja asennetta
Markus Karttunen TtT, koulutuspäällikkö, Oamk

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

15.4.2021 Seminaaripäivä V: Turvallisuuden varmistaminen erikoissairaanhoidossa

Voit pyytää tallenteen: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Peter Nieminen, LT, johtajaylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri
Merja Jutila, potilasturvallisuuskoordinaattori, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, VSHP
Kommenttipuheenvuorot: 
Raku Hautamäki, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri koulutusylilääkäri/ apulaisylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri
Heli Yli-Härsilä, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, osastonylilääkäri, VSHP

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Viikonloppuilmiö ja readmissiot HUSissa - Potilasturvallisuus erikoissairaanhoidossa.
Morag Tolvi, LT, korva-, nenä-, kurkkutautien erikoislääkäri, Pää- ja kaulakeskuksen laatulääkäri, HUS

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Vahingosta voi viisastua - verisuonikirurgiset potilasvahingot Suomessa
Minna Laukkavirta, verisuonikirurgian erikoislääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Näkökulmia haittatapahtumien ilmoittamisesta, oppimisesta ja purusta.
Mari Liukka, TtM, tohtoriopiskelija, laatupäällikkö, Eksote

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

29.4.2021 Seminaaripäivä VI: Tiedon hallinta, tietoteknologia ja automaatio - riskit ja hyödyt

Voit pyytää tallenteen: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Pia Wik, FM, tietojohtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
Linda Nyholm, dosentti, yliopistonlehtori, Åbo Akademi
Kommenttipuheenvuorot: 
Auvo Rauhala, dosentti, tutkimusylilääkäri, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Mirjam Jern-Matintupa, lääketieteen lisensiaatti, MPH, muutosjohtaja, Aster Bothnia

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Tiedonhallinnan haittatapahtumat.
Virpi Jylhä, yliopistonlehtori (sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta), Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Potilastietojärjestelmien potilasturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia
Sari Palojoki, filosofian tohtori, erityisasiantuntija, STM, sivutoiminen postdoc-tutkija, HUS

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Kliininen tietojärjestelmä ei ole vain osa sähköistä sairaskertomusta vaan myös hoitoväline
Simo-Pekka Koivisto, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, Vaasan keskussairaala

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

6.5.2021 Seminaaripäivä VII: Turvallisuuskulttuuri ja potilasnäkökulma

Voit pyytää tallenteen: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Susanne Salmela, TtT, kehittämisylihoitaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
Tarja Pajunen, sairaanhoitaja, erityisasiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus / Vaasan sairaanhoitopiiri
Kommenttipuheenvuorot: 
Sari West, HTM, sairaanhoitaja, väitöskirjatutkija, Vaasan yliopisto, asiakaspalvelupäällikkö, Vaasan sairaanhoitopiiri
Anu Venesoja, väitöskirjatutkija, akuuttilääketiede, Helsingin yliopisto ja HUS Akuutti, ensihoitaja YAMK, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Potilaat voivat auttaa turvallisen hoidon saavuttamisessa – käytäntö vai korulause?
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, potilasturvallisuuden asiantuntija, TtT, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Patient Reporting in Pharmacovigilance
Pedro Inacio, PhD, visiting researcher, University of Helsinki

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Potilasturvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa
Anssi Kuosmanen, TtM, turvallisuuspäällikkö, Niuvanniemen sairaala

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto

 

27.5.2021 Loppuseminaari VIII: Systeeminäkökulma potilasturvallisuuden tutkimuksessa

Voit pyytää tallenteen: noharm(a)vshp.fi 

Puheenjohtajat:
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus / Vaasan sairaanhoitopiiri
Jaana Kalliokoski, TtM, palvelupäällikkö, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus / Vaasan sairaanhoitopiiri
Kommenttipuheenvuorot: 
Timo Keistinen, kansanterveystieteen dosentti, LKT
Karoliina Marjaniemi, sairaanhoitaja, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Lääkitysturvallisuuden kehittäminen erikoissairaanhoidossa: suuren riskin lääkkeet ja kliinisen farmasian palvelut
Lotta Schepel, lääkitysturvallisuuskoordinaattori (FaT), HUS Yhtymähallinto ja HUS Apteekki

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Second victims ja COVID-19-pandemia – Kun potilasturvallisuus vaarantuu, tukea tarvitsee myös henkilökunta 
Susanna Tella, TtT, johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Systeemiajatteluun perustuvan potilasturvallisuuden kehittämisen mallin luominen
Anne Kanerva, FT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto