Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta

Vaasan sairaanhoitopiirissä on pitkään tehty työtä potilasturvallisuuden eteen. Vuonna 2019 perustettiin sairaanhoitopiirin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti potilasturvallisuuden osaamiskeskus, jonka nimeksi tuli Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus.

Toukokuussa 2020 kehittämiskeskukselle myönnettiin kolmivuotinen valtionavustus.

Tammikuussa 2021 valtioneuvosto päivitti erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen. Siinä vahvistetaan Vaasan sairaanhoitopiirille asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.

Keskuksen toimintaa ohjaa, seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä.

Keskukselle asetettiin kansalliset koordinaatiotehtävät

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 2017 potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian vuosille 2017–2021 (PDF). Sen toimeenpanemiseksi tarvitaan valtakunnallista koordinaatiota ja potilas- ja asiakasturvallisuuden osaajien yhteistyötä.

Keskuksen koordinaatiotehtäviä ovat:

  • kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanon koordinointi
  • potilas- ja asiakasturvallisuusmenettelyjen mittaamisen ja arvioinnin suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä eri sote-toimijoiden kanssa
  • tutkimuksen edistäminen, valtakunnallisen verkoston koordinointi sekä tutkitun tiedon ja hyvien käytänteiden välittäminen
  • koulutuksen suunnitteluun osallistuminen ja potilas- ja asiakasturvallisuuden opetuksen edistäminen
  • potilaiden ja asiakkaiden osallistumisen edistäminen ja
  • kansainvälinen yhteistyö.

Tavoitteena entistä turvallisemmat sote-palvelut kaikille

Kehitämme potilas- ja asiakasturvallisuutta Suomessa tutkitusti kansallisessa yhteistyössä. Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen.

Autamme laatimaan suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja ja välitämme niitä ammattilaisille sekä asiakkaille ja potilaille.

Ota yhteyttä

noharm(at)vshp.fi

Keskuksen asiantuntijat