Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 2017 potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian vuosille 2017–2021. Sen toimeenpanemiseksi tarvitaan valtakunnallista koordinaatiota ja potilas- ja asiakasturvallisuuden osaajien yhteistyötä.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on pitkään tehty työtä potilasturvallisuuden eteen ja vuonna 2019 perustettiin sairaanhoitopiirin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti potilasturvallisuuden osaamiskeskus. Englanninkielinen nimi No-Harm Center muutettiin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukseksi.

Keskukselle asetettiin kansalliset koordinaatiotehtävät

Toukokuussa 2020 kehittämiskeskukselle myönnettiin kolmivuotinen valtionavustus. Keskuksen toimintaa ohjaa, seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä. Keskuksen koordinaatiotehtäviä ovat:

  • kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanon koordinointi
  • potilas- ja asiakasturvallisuusmenettelyjen mittaamisen ja arvioinnin suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä eri sote-toimijoiden kanssa
  • tutkimuksen edistäminen, valtakunnallisen verkoston koordinointi sekä tutkitun tiedon ja hyvien käytänteiden välittäminen
  • koulutuksen suunnitteluun osallistuminen ja potilas- ja asiakasturvallisuuden opetuksen edistäminen
  • potilaiden ja asiakkaiden osallistumisen edistäminen ja
  • kansainvälinen yhteistyö.

Tavoitteena entistä turvallisemmat sote-palvelut kaikille

Kehitämme potilas- ja asiakasturvallisuutta Suomessa tutkitusti kansallisessa yhteistyössä. Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen.

Autamme laatimaan suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja ja välitämme niitä ammattilaisille sekä potilaille ja asiakkaille.

Ota yhteyttä

noharm(at)vshp.fi
Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 579 5482
Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 182 0904
Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 542 4803
Emilia Kemppainen, viestintäsuunnittelija, etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 659 8574