Kehittämiskeskuksen asiantuntijat

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@vshp.fi

 

Tanja Eriksson 
Koulutusylilääkäri
Yleislääketieteen erikoislääkäri  
p. 040 611 7571 

Tuon keskukseen perusterveydenhuollon näkökulmaa. Tehtäviini kuuluu lääkäreiden perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen. 

Toimin koulutusylilääkärinä myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä, jossa päätehtävämme on kehittää terveyskeskuksen lääkäreiden ammatillista jatkokoulutusta kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

 

Hannes Friberg
Potilasturvallisuuskoordinaattori
Ensihoitaja AMK
p. 040 188 4097

Tehtäviini kuuluu mm. osaamisen ja pätevyyksien hallinnan kehittäminen akuuttiprosessissa. Päätoimisesti työskentelen ensihoitajana Pietarsaaressa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella.

 

Tanja Hautala
Erikoissuunnittelija
TtM, ammatillinen opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
p. 040 194 8318

Osallistun asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyviin projekteihin ja tutkimusprosesseihin sekä pyrin kehittämään aiheen opetusta ja koulutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Tuija Ikonen
Tutkimusjohtaja, kehittämiskeskuksen johtaja, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
Terveydenhuollon erikoislääkäri, thorax- ja verisuonikirurgi
p. 040 579 5482

Vastaan keskuksen toiminnasta ja taloudesta sekä toimin henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Lisäksi tehtäviini kuuluu koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä kansainvälisiä asioita. Toimin myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärinä. 

Tuija Ikosen professoriluento 

 

Jenni Isotalo
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Pohjanmaan hyvinvointialue 
Proviisori 
p. 040 6325851  

Kehitän ja koordinoin lääkitysturvallisuutta Pohjanmaan hyvinvointialueella. Teen keskuksen kanssa yhteistyötä Test Bed -toiminnassa ja osallistun erilaisiin kansallisiin lääkitysturvallisuuden kehittämishankkeisiin. Hallinnoin keskuksen korkeakouluyhteistyönä tuottamien koulutusten sähköisiä alustoja.

 

Merja Jutila
Potilasturvallisuuskoordinaattori
Sairaanhoitaja YAMK
p. 040 182 8750

Vastaan keskuksessa laiteturvallisuuden kehittämisestä. Työskentelen lisäksi Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla instrumentoivana sairaanhoitajana, joten leikkaushoidon turvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni. 

 

Jaana Kalliokoski
Palvelupäällikkö
TtM, sairaanhoitaja
p. 040 542 4803

Toimin alueellisena yhteyshenkilönä potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa vastaten mm. alueellisen tutkijaverkoston No Harm Bothnia -seminaarien järjestämisestä.  Toimin myös fasilitaattorina kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä.

Työskentelen lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä, jossa kehitän alueellisen erikoissairaanhoidon lähipalveluita, tuen alueellista verkostoitumista ja ylläpidän ohjeita.

 

Ulla Kalliokoski
Viestintäsuunnittelija
KTM
p. 040 624 1295

Työhöni kuuluu viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen. Kirjoitan mm. mediatiedotteita, kerron ajankohtaisista asioista keskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä autan muissa viestintään ja tapahtumien järjestämiseen liittyvissä asioissa.

 

Marianne Kuusisto
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori
Farmaseutti, FM, tohtorikoulutettava
p. 040 579 9520

Kehitän lääkitysturvallisuutta ja edistän lääkkeiden turvallista käyttöä kansallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. lisäämällä tietoisuutta lääkitysturvallisuusasioista ja vahvistamalla lääkitysturvallisuuskulttuuria.

 


Tarja Pajunen
Erityisasiantuntija
Sairaanhoitaja
p. 040 182 0904

Tehtäväni on potilaiden ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen sekä verkosto- ja järjestöyhteistyö ja toimin myös tunnistamisen varmistamisen kehittämislinjan vetäjänä. Olen mukana mm. kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toiminnassa edistäen erityisesti lääkkeen käyttäjän näkökulmaa ja osallisuutta turvallisessa lääkehoidossa.

 

Mari Plukka
Laatujohtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitaja YAMK, väitöskirjatutkija, Åbo Akademi
p. 040 668 2212

Toimin kehittämiskeskuksessa osaamisen varmistamisen kehittämislinjan puheenjohtajana. Työssäni laatujohtajana koordinoin yhteistyötä keskuksen ja Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden turvallisuuden kehittämisessä. Olen myös mukana useissa kansallisissa turvallisuus- ja laatutyöryhmissä.

 

Essi Vesterlund
Simulaatiokoordinaattori
Sairaanhoitaja AMK
p. 040 715 4669

Vastaan simulaatiokoordinaattorina Vaasan keskussairaalan Oppimiskeskuksen tiloista ja toiminnan koordinoinnista sekä toimin myös kouluttajana.  Työskentelen lisäksi sairaanhoitajana Teho- ja valvontaosastolla, jossa vastuualueitani ovat simulaatiokoulutukset ja MET-toiminta (Medical Emergency Team).

 

Maria Virkki
Hankejohtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
LT, lasten- ja infektiosairauksien erikoislääkäri, EMBA
p. 040 184 0714 / 044 719 5500

Johdan hanketta Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt ja toimin johtavana asiantuntijana kansallisen potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman jalkautuksessa sekä seuraavan strategiakauden sisällön suunnittelussa. Lisäksi toimin HUS-ERVA-alueen potilasturvallisuuslähettiläänä.

Päävirkani on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä, jossa toimin laatu- ja potilasturvallisuusylilääkärinä. Toimin myös STM:n nimittämänä Valviran ammattihenkilöiden valvontalautakunnan varsinaisena lääketieteellisenä jäsenenä.