Potilasturvallisuus-lähettiläät

Erva-alueiden kehittämiskeskukseen nimittämät potilasturvallisuuslähettiläät aloittivat vuoden 2021 alussa.

He välittävät tietoa alueidensa sote-päättäjien parissa ja sidosryhmissä sekä edistävät potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijoiden verkostoitumista omilla erva-alueillaan. He toimivat tehtävässään oman työnsä ohessa.

 

 

HYKS-erva: Maria Virkki, laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri, PHYKY (pj)
maria.virkki(a)phhyky.fi

Maria Virkki toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä laatu- ja potilasturvallisuusylilääkärinä. Hän toimii myös STM:n nimittämänä Valviran ammattihenkilöiden valvontalautakunnan varsinaisena lääketieteellisenä jäsenenä. Koulutukseltaan Maria on lasten- ja infektiosairauksien erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, ja hän on suorittanut myös EMBA-johtamiskoulutusohjelman.

 

KYS-erva: Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki
paivi.eskelinen1(a)kuopio.fi

Päivi Eskelinen toimii Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon ylihoitajana ja vastaa myös potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Hän on työskennellyt aiemmin kotihoidon päällikkönä ja osastopalvelujen päällikkönä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä sekä perusturvajohtajana Pielaveden kunnassa. Koulutukseltaan Päivi on sairaanhoitaja AMK ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

 

OYS-erva: Sami Sneck, arviointiylihoitaja, OYS
sami.sneck(a)ppshp.fi

Sami Sneck toimii arviointiylihoitajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja sekä terveystieteiden tohtori. Sami on erityisesti kiinnostunut hoitotyön laadun, lääkitysturvallisuuden sekä näyttöön perustuvan terveydenhuollon arvioinnista ja kehittämisestä. Oman väitöskirjatutkimuksensa hän teki sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisesta ja osaamisen varmistamisesta.

 

TAYS-erva: Sally Leskinen, johtajaylilääkäri, KHSHP
sally.leskinen(a)khshp.fi

Sally Leskinen työskentelee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä johtajaylilääkärinä. Hänen sydämenasianaan on johtamiskulttuurin muuttaminen ja potilasturvallisuustaitojen kehittäminen.

Tärkeä aihe on erityisesti terveydenhuollon ammattilaisen tekemästä virheestä tai vahingosta oppiminen ja kuinka työyhteisössä voidaan tukea virhetilanteesta palautumista. Sally on koulutukseltaan ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori.

 

TYKS-erva: Pirjo Mustonen, kehittämisjohtaja, dosentti, erikoislääkäri, VSSHP
pirjo.mustonen(a)tyks.fi

Lääketieteen tohtori ja sisätautiopin dosentti Pirjo Mustonen työskentelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisjohtajana. Koulutukseltaan hän on kardiologi ja sisätautilääkäri. Pirjo on työskennellyt aiemmin kehittäjäylilääkärinä ja kardiologian osastonylilääkärinä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä sekä apulaisylilääkärinä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa.