Potilasturvallisuus-lähettiläät

Kehittämiskeskukseen on nimetty vuodelle 2021 erva-alueita edustavat potilasturvallisuuslähettiläät. He välittävät tietoa sekä edistävät potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijoiden verkostoitumista omalla erityisvastuualueellaan. Lähettiläät tiedottavat erva-alueilleen mitä keskuksessa kansallisesti tapahtuu ja toimivat myös tiedonvälittäjinä alueidensa sote-päättäjien parissa sekä sidosryhmissä.

Potilasturvallisuuslähettiläät ovat:

KYS-erva: Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki
paivi.eskelinen1(a)kuopio.fi

TAYS-erva: Sally Leskinen, johtajaylilääkäri, KHSHP
sally.leskinen(a)khshp.fi

TYKS-erva: Pirjo Mustonen, kehittämisjohtaja, dosentti, erikoislääkäri, VSSHP
pirjo.mustonen(a)tyks.fi

OYS-erva: Sami Sneck, arviointiylihoitaja, OYS
sami.sneck(a)ppshp.fi

HYKS-erva: Maria Virkki, laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri, PHYKY (pj)
maria.virkki(a)phhyky.fi