Toimintakertomus

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen toimintakertomukset julkaistaan tällä sivulla.

Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2020 (pdf), saavutettava versio (pdf)