Tutkimus ja koulutus

No Harm Bothnia -tutkimusverkosto edistää Pohjanmaan alueella yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi(a)vshp.fi):

  • tutkimusjohtaja Tuija Ikonen
  • kehittämisylihoitaja Susanne Salmela