Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Aktuellt

Nyheter

Nya öppettider för coronatestpunkten i Vasa

Nya öppettider för coronatestpunkten i Vasa

20.10.2021Redaktion_Toimitus

Coronatestpunkten i Vasa får nya öppettider från och med lördag 23.10. Coronatestpunkten på Kaserntorget är i fortsättningen öppen varje dag klockan 8–17.

Läs hela artikeln

Nyheter

Personer med symtom bör alltid testa sig med låg tröskel – i synnerhet efter resor

Personer med symtom bör alltid testa sig med låg tröskel – i synnerhet efter resor

19.10.2021redaktion_toimitus

Personer med symtom bör coronatesta sig med låg tröskel även om de fått två vaccindoser. Läget i Österbotten är dåligt även om det ser ut att ha lugnat ner sig något i jämförelse med de föregående veckorna. På grund av det dåliga läget i Österbotten förlängdes även munskyddsrekommendationen till slutet av november. Rekommendationen gäller alla över 12 år.

Läs hela artikeln

Nyheter

Viktiga riktlinjer för välfärdsområdets förvaltning

Viktiga riktlinjer för välfärdsområdets förvaltning

20.10.2021Redaktion_Toimitus

På sitt möte den 19 oktober godkände styrgruppen för Österbottens välfärdsområde en rad regler och direktiv som ska styra välfärdsområdets förvaltning och...

Läs hela artikeln

Nyheter

En av Finlands tre desinfektionsrobotar till Vasa centralsjukhus

En av Finlands tre desinfektionsrobotar till Vasa centralsjukhus

18.10.2021redaktion_toimitus

Vasa centralsjukhus är ett av tre sjukhus i Finland som fått en desinfektionsrobot som fungerar med UV-ljus. Roboten kan desinficera ett över 20 kvadratmeter stort patientrum på minde än tio minuter. De rum som anses behöva desinfektion med UV-ljus för att fullborda slutstädningen har nytta av roboten i och med att den skapar en mikroorganismsäker miljö snabbare än motsvarande apparater som använts tidigare.

Läs hela artikeln

Nyheter

Barnenhetens eFöräldrarådets resolution våren/sommaren 2021

Barnenhetens eFöräldrarådets resolution våren/sommaren 2021

19.10.2021Redaktion_Toimitus

Under våren och sommaren 2021 frågade eFöräldrarådet hur Ni fått kontakt med den enhet där Ert barn vårdas.

Läs hela artikeln

Nyheter

Stark rekommendation om att fortsättningsvis testa sig med låg tröskel - i synnerhet efter utlandsresor

Stark rekommendation om att fortsättningsvis testa sig med låg tröskel - i synnerhet efter utlandsresor

05.10.2021redaktion_toimitus

Under den senaste veckan har coronavirusepidemin utvecklats i en sämre riktning i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 119 nya fall, varav 2/3 har bekräftats i den norra delen av landskapet i Jakobstads- och Larsmotrakten, men även i andra delar av landskapet. I likhet med de senaste veckorna har många barn i skol- och daghemsåldern drabbats.

Läs hela artikeln

Nyheter

Sjukhusbesökare: Vänligen använd munskydd!

Sjukhusbesökare: Vänligen använd munskydd!

04.10.2021redaktion_toimitus

Vasa centralsjukhus rekommenderar fortsättningsvis starkt att besökare ska använda munskydd. Rekommendationen gäller alla sjukhusbesökare – såväl patienter s...

Läs hela artikeln

Nyheter

Förändrade rutter framför akuten från och med 4.10 på grund av gårdsarbeten

Förändrade rutter framför akuten från och med 4.10 på grund av gårdsarbeten

29.09.2021Redaktion_Toimitus

Framför Vasa centralsjukhusets Y-huset inleds gårdsarbeten på måndag 4.10.2021. Samjourens entré är tillgänglig hela tiden, men alla parkeringsplatser på gården tas ur bruk, med undantag för två platser för personer med funktionsnedsättning invid entrén. Arbetet är indelat i två etapper. Arbetena under etapp 1 beräknas pågå 4–5 veckor och under etapp 2 ungefär 2–3 veckor.

Läs hela artikeln

Nyheter

Onsdagen 29.9. drive in coronaprovtagningen i Vasa flyttar till kasernområdet

Onsdagen 29.9. drive in coronaprovtagningen i Vasa flyttar till kasernområdet

16.09.2021redaktion_toimitus

Coronavirusprovtagningen på kasernområdet (mellan Korsholmsesplanaden och Artellgränden) startar på onsdagen den 29 september kl. 9.00. Från och med den 30 september kan man testa sig varje dag kl. 8-20.20.

Läs hela artikeln

Nyheter

En tredje coronavaccindos för vissa grupper

En tredje coronavaccindos för vissa grupper

27.09.2021Redaktion_Toimitus

Kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt ger nu en tredje vaccindos till de personer som i början av året var bland de första i vaccinationsordningen som vaccinerades med ett dosintervall som var kortare än sex veckor. En tredje vaccindos erbjuds nu eftersom ett längre dosintervall enligt forskningsresultat ger ett bättre skydd mot de allvarliga formerna av sjukdomen. I början av året gavs den andra vaccindosen i huvudsak 3-4 veckor efter den första vaccindosen, men därefter förlängdes dosintervallet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Nu har de första minnena från Vasa sjukvårdsdistrikt publicerats

Nu har de första minnena från Vasa sjukvårdsdistrikt publicerats

24.06.2021Redaktion_Toimitus

Från och med år 2022 uppgår Vasa sjukvårdsdistrikt i den nya organisationen Österbottens välfärdsområde. Nu är Vasa sjukvårdsdistrikt inne på sitt sista år som samkommun för specialiserad sjukvård. Till äran av det sista verksamhetsåret har vi bett invånarna skicka in minnen från Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus.

Läs hela artikeln

Nyheter

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu på Mina Kanta-sidorna

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu på Mina Kanta-sidorna

28.06.2021Redaktion_Toimitus

De invånare som fått coronavaccinet kan nu ladda ner EU:s coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna. Intyget ersätter det tidigare nationella coronavaccinationsintyget.

Läs hela artikeln

Nyheter

Österbottens välfärdsområdes logo visar att vi jobbar människa till människa

Österbottens välfärdsområdes logo visar att vi jobbar människa till människa

16.06.2021Redaktion_Toimitus

Från och med 1.1.2022 känner du igen social- och hälsovården i Österbotten via logon med två människor som möts. Det visuella uttrycket för Österbottens välfärdsområde har planerats under vintern och våren. Regionens invånare och den framtida personalen i välfärdsområdet har deltagit i planeringen av det visuella uttrycket.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

22.10.2020Redaktion_Toimitus

Vad får man göra i isolering eller i karantän?

Läs hela artikeln