Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Läkare, vi kontaktar dig


Fyll i dina kontaktuppgifter och tryck på sänd så kontaktar vi dig inom kort!
Bekanta också dig med Vasa centralsjukhus lediga läkartjänster.

 

Aktuellt

Nyheter

Den psykogeriatriska vården på Vasa centralsjukhus omorganiseras

Den psykogeriatriska vården på Vasa centralsjukhus omorganiseras

27.01.2020Redaktion_Toimitus

Service som ges hemma och poliklinisk vård får en nyckelroll när den psykogeriatriska vården utvecklas i samband med de ekonomiska sparbehoven. Trots att verksamheten på Vasa centralsjukhus minsta vårdavdelning avslutas i mitten av februari fortsätter vården av patienterna oavbrutet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt

Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt

23.01.2020Redaktion_Toimitus

Vasa sjukvårdsdistrikt och medlemskommunerna i vårddistriktet ska tillsammans med tre andra sjukvårdsdistrikt upphandla ett nytt klient- och patientdatasystem. En projektbyrå har grundats för det regionala projektet som ska genomföras i Vasa sjukvårdsdistrikts område, och Jarkko Pirttiperä har utsetts till regional direktör för det här projektet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet

Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet

17.01.2020Redaktion_Toimitus

Vid årsskiftet drabbades Vasa centralsjukhus akutintag av anhopningar som försvårade verksamheten. Orsaken till anhopningarna var det stora antalet patienter och bristen på enheter som kunde ta emot patienter för fortsatt vård. Åtgärder vidtogs omedelbart för att rätta till situationen. Vi beklagar det besvär som anhopningarna förorsakade patienter och anhöriga. Vi tackar personalen för att den trots utmaningar gjorde allt den kunde i den olyckliga situationen

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning

Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning

09.01.2020Redaktion_Toimitus

Unga läkare gav Vasa centralsjukhus igen fem stjärnor för sjukhusets specialiseringsutbildning. Barnsjukdomarna, som rekommenderades av alla som svarade på enkäten, beviljades dessutom ett skilt diplom för sin verksamhet.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Föreläsningar i vår

Föreläsningar i vår

21.08.2019Redaktion_Toimitus

Föreläsningsserie ordnas för allmänheten via videoförbindelse från Åbo igen i vår. Fritt inträde! Ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen!

Läs hela artikeln

Nyheter

Alla kommuner i Österbotten godkände det uppgjorda grundavtalet – i och med det här historiska beslutet blir sjukvårdsdistriktet en ny samkommun

Alla kommuner i Österbotten godkände det uppgjorda grundavtalet – i och med det här historiska beslutet blir sjukvårdsdistriktet en ny samkommun

17.12.2019Redaktion_Toimitus

På det möte som styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde höll 17.12.2019 behandlades kommunernas beslut om det nya grundavtalet som ska träda i kraft 1.1.2021. I och med det här så upphör samkommunen för sjukvårdsdistriktet att vara och verksamheten övertas av samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Läs hela artikeln

Nyheter

Chans till stor tillväxt inom hälsotekniken i Österbotten

Chans till stor tillväxt inom hälsotekniken i Österbotten

13.12.2019Redaktion_Toimitus

Hälsoteknik är en bransch som växer både i Finland och i världen. Österbotten har utmärkta förutsättningar att bli en betydelsefull region inom branschen. I Österbotten vill läroanstalter, den offentliga sektorn, organisationer och företagare satsa på att utveckla hälsoteknik och kommer att göra det inom ett internationellt nätverk.

Läs hela artikeln

Nyheter

Ett nytt nummer av tidningen Hembesöket har kommit ut!

Ett nytt nummer av tidningen Hembesöket har kommit ut!

29.11.2019Redaktion_Toimitus

I det nyaste numret kan du bland annat läsa om förlossningsrädsla, sjukhusets närservice i Jakobstad och modern hybridkirurgi. Tidningen delas ut till alla hem i sjukvårdsdistriktet inom de närmaste veckorna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Den omfattande jouren har beaktats i verksamhets- och ekonomiplanen

Den omfattande jouren har beaktats i verksamhets- och ekonomiplanen

13.11.2019Redaktion_Toimitus

Behandlingen av sjukvårdsdistriktets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020-2022 är nu på slutrakan. I ekonomiplanen har de krav som ställs på centralsjukhuset i och med den omfattande jouren tagits i beaktande genom att bland annat reservera anslag för fem nya läkartjänster. Ytterligare så har sjukvårdsdistriktets strategi preciserats i tre mål.

Läs hela artikeln