Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi upprätthåller en omfattande jourverksamhet och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Läkare, jobba hos oss!

Bekanta dig med Vasa centralsjukhus lediga läkartjänster.

Aktuellt

Innehållssida

Föreläsningar på hösten 2019

Föreläsningar på hösten 2019

01.04.2019Redaktion_toimitus

Åbo universitetssjukhus undersöker och vårdar -föreläsningsserie för allmänheten på hösten 2019 via videoförbindelse. Man ordnar tre föreläsningar under hösten. Fritt inträde! Ingen förhandsanmälan behövs.

Läs hela artikeln

Nyheter

Ändringar på parkeringsområdena

Ändringar på parkeringsområdena

25.06.2019Redaktion_Toimitus

Vi förstorar lagerområdet vid H-byggnadens byggarbetsplats och tar i bruk ytterligare en del av parkeringsområdet bredvid Sanmarksgatan fr.o.m. 1.7.2019.

Läs hela artikeln

Nyheter

På sommaren begränsas en del av verksamheten vid sjukhuset

På sommaren begränsas en del av verksamheten vid sjukhuset

13.06.2019Redaktion_Toimitus

På grund av semesterarrangemang kommer en del avdelningar och polikliniker vid centralsjukhuset att stängas på sommaren för en tid. På en del enheter kommer verksamheten att vara begränsad i och med att det finns färre personer i arbete. Akuten, förlossningssalen och hjärtinfarktsjouren betjänar i normal ordning dygnet runt även under semestertiden.

Läs hela artikeln

Nyheter

Bothnia High 5 och det nya H-huset har nått genomförandefasen

Bothnia High 5 och det nya H-huset har nått genomförandefasen

03.06.2019Redaktion_Toimitus

Alliansen Bothnia High 5, som bygger Vasa sjukvårdsdistrikts nya H-byggnad, har framskridit från utvecklingsfasen till genomförandefasen. Alliansens parter YIT, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit, Arkkitehdit Kontukoski, Granlund Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt undertecknade alliansavtalet för genomförandefasen den 3 juni 2019.

Läs hela artikeln

Nyheter

Tidningen Hembesöket tar rehabiliteringstemat till din hemdörr

Tidningen Hembesöket tar rehabiliteringstemat till din hemdörr

24.05.2019Redaktion_Toimitus

Temat av vårens Hembesöket är rehabilitering. Vad månntro gläder fyraåriga Elias som lider av en sällsynt ämnesomsättningsrubbning som kallas Smith-Lemli-Opitz syndrom?

Läs hela artikeln

Nyheter

Höjningen av centralsjukhusets parkeringshus snart färdig

Höjningen av centralsjukhusets parkeringshus snart färdig

02.05.2019Redaktion_Toimitus

Arbetet med att höja centralsjukhusets parkeringshus inleddes i september och blir färdigt i maj. Parkeringshuset har plats för totalt 536 bilar. Även systemet som anger antalet lediga platser har förnyats.

Läs hela artikeln

Innehållssida

I goda händer – patientberättelser

I goda händer – patientberättelser

25.04.2019Redaktion_Toimitus

Hos oss värdesätter vi våra patienter. Vi vill att du genuint känner att du är i goda händer.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Sagt om oss: Kundresponser

Sagt om oss: Kundresponser

10.04.2019Redaktion_Toimitus

Hurdana erfarenheter har våra kunder om vår verksamhet? Läs vad våra patienter och deras anhöriga säger om oss! Kundkommentarerna har publicerats med kommenterarnas tillstånd.

Läs hela artikeln

Nyheter

Bra vårdarresurser skapar en trygghet i den psykiatriska verksamheten

Bra vårdarresurser skapar en trygghet i den psykiatriska verksamheten

11.04.2019Redaktion_Toimitus

I vår verksamhet att utveckla mental- och missbrukarvården i Vasa sjukvårdsdistrikt strävar vi fortsättningsvis efter att den här servicen ska tillhandahållas av en organisation. Genom rekrytering av åtskilliga läkare vill vi skapa en långsiktig lösning som ger läkarna en rimlig arbetsmängd.

Läs hela artikeln

Nyheter

Resultat av eFöräldrarådets förfrågan (2018) i serviceområdet för barn

Resultat av eFöräldrarådets förfrågan (2018) i serviceområdet för barn

08.04.2019Redaktion_Toimitus

Serviceområdet för barn publicerade sin andra eFöräldrarådsförfrågan vårvintern 2018. Genom förfrågan ville man kartlägga informationsförmedlingen mellan vårdplatsen och föräldrarna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samarbetet fortsätter för Österbotten

Samarbetet fortsätter för Österbotten

11.03.2019Redaktion_Toimitus

Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.

Läs hela artikeln

Nyheter

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

16.11.2018Redaktion_Toimitus

Den 16 november 2018 öppnade projektalliansen Bothnia High 5 en egen webbplats. Innehållet på webbplatsen som har webbadressen bothniahigh5.fi är tvåspråkigt.

Läs hela artikeln