Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi upprätthåller en omfattande jourverksamhet och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Läkare, jobba hos oss!

Bekanta dig med Vasa centralsjukhus lediga läkartjänster.

Aktuellt

Nyheter

Stilla stund för barn som dött vid missfall eller i samband med förlossningen

Stilla stund för barn som dött vid missfall eller i samband med förlossningen

15.03.2019Redaktion_Toimitus

Sorgen efter ett barn som dött till följd av missfall eller i samband med förlossningen behöver utrymme och saknaden måste få ta plats. Den som sörjer kan också få tröst.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samarbetet fortsätter för Österbotten

Samarbetet fortsätter för Österbotten

11.03.2019Redaktion_Toimitus

Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.

Läs hela artikeln

Innehållssida

På läkemedelsdagen kan du mäta ditt blodsocker och fylla i ett eget läkemedelskort

06.03.2019Redaktion_Toimitus

I år arrangeras läkemedelsdagen på onsdagen den 20 mars i simhallen och huvudbiblioteket i Vasa. Där kan du mäta ditt blodsocker, fylla i en egen aktuell läkemedelslista och diskutera om din läkemedelsbehandling.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Föreläsningar på våren 2019

Föreläsningar på våren 2019

12.02.2018Redaktion_Toimitus

Åbo universitetssjukhus forskar och vårdar-föreläsningsserie för allmänheten på våren 2019 via videoförbindelse. Gratis inträde!

Läs hela artikeln

Nyheter

Det visuella uttrycket på hemsidan uppdateras på onsdagen

12.02.2019Redaktion_Toimitus

Vasa centralsjukhus hemsida får ett fräschare utseende på onsdag imorgon. Uppdateringen görs cirka kl. 15–16 och kan göra användningen av sidorna en aning långsammare.

Läs hela artikeln

Nyheter

På torsdagen den 31 januari undersöks de första patienterna PET-CT–apparaten

På torsdagen den 31 januari undersöks de första patienterna PET-CT–apparaten

30.01.2019redaktion_toimitus

Vid årsskiftet installerades en PET-CT-apparat på enheten för isotopmedicin vid Vasa centralsjukhus. Med hjälp av den kan man bland annat söka efter cancertu...

Läs hela artikeln

Nyheter

Sjukskötarstuderande Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018-stipendiet

Sjukskötarstuderande Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018-stipendiet

25.01.2019redaktion_toimitus

Maiju Björkqvist som är tredje årets sjukskötarstuderande vid Vaasan ammattikorkeakoulu har vid sidan av sina studier arbetat som närvårdare inom den...

Läs hela artikeln

Nyheter

Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår

Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår

17.01.2019redaktion_toimitus

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Sök sommarjobb nu

Sök sommarjobb nu

09.11.2018Redaktion_Toimitus

Hitta ditt sommarjobb vid Vasa centralsjukhus!

Läs hela artikeln

Nyheter

Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik

Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik

08.01.2019redaktion_toimitus

Vasa centralsjukhus affektiva poliklinik, psykospoliklinik, psykogeriatriska poliklinik och akutpsykiatriska poliklinik sammanslogs 1.1.2019 till en...

Läs hela artikeln

Nyheter

Sammanslagning av laboratoriet i Jakobstad och Nykarleby med Vasa centralsjukhus kliniska laboratorium från och med 1.1.2019

13.12.2018Redaktion_Toimitus

Social- och hälsovårdsverkets laboratorium vid Malmska och i Nykarleby förenas med Vasa centralsjukhus laboratorium från och med början av nästa år. Personal...

Läs hela artikeln

Nyheter

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

16.11.2018Redaktion_Toimitus

Den 16 november 2018 öppnade projektalliansen Bothnia High 5 en egen webbplats. Innehållet på webbplatsen som har webbadressen bothniahigh5.fi är tvåspråkigt.

Läs hela artikeln