Aktuellt infon finns på nya webbsidor

Sedan 1.1.2022 hör Vasa centralsjukhus till Österbottens välfärdsområde, som samlar alla social- och hälsovårdstjänster i Österbotten. I fortsättningen hittar du aktuell information om hälso- och sjukvården och servicen på adressen osterbottensvalfard.fi.

Infon om coronaviruset har flyttats (COVID-19)

Aktuellt infon om coronaviruset finns från och med 1.1.2022 på nya websidor av Österbottens välfärdsområde.
Här hittar du information som har publicerats före 1.1.2022 om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, tidigare rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Aktuellt

Nyheter

I dag dimper ett nytt nummer av Hembesöket ner i postlådan hos invånarna i Österbottens välfärdsområde

I dag dimper ett nytt nummer av Hembesöket ner i postlådan hos invånarna i Österbottens välfärdsområde

30.12.2021Redaktion_Toimitus

Ett centralt tema i tidningen är förändring, något som vi här i Österbotten möter då Vasa sjukvårdsdistrikt upphör och Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet i januari. I tidningen finns information om vad förändringen innebär för kunden. Vi får också en inblick i hur den nya sjukhusbyggnaden, H-huset, växer fram.

Läs hela artikeln

Nyheter

Önskemål om att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt

Önskemål om att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt

28.12.2021Redaktion_Toimitus

Coronaläget i Österbotten har försämrats under julen. Därför beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp på sitt möte måndagen 27.12 att framföra ett önskemål till regionförvaltningsverket om att begränsningarna ska skärpas. Gruppen önskar att regionförvaltningsverket skärper sammankomstbegränsningarna och överväger begränsningar i användningen av utrymmen. Coronasamordningsgruppen gav en stark rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar med över 10 personer under mellandagarna och nyåret. Man önskar att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt. Rekommendationen om distansarbete och rekommendationen om att använda munskydd förlängdes till slutet av januari.

Läs hela artikeln

Nyheter

Coronatest rekommenderas för resenärer som anländer till Finland

Coronatest rekommenderas för resenärer som anländer till Finland

22.12.2021redaktion_toimitus

Coronaläget i Österbotten har försämrats betydligt den senaste veckan. Det ökande resandet kring jul och nyår, speciellt från riskländer som Norge, och eventuella folksamlingar ökar risken för att varianten omikron sprids i Österbotten. För att minska fall från utlandet och så kallade riskländer rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp starkt att resenärer som anländer till Finland tar coronatest. Gruppen rekommenderar att testet tas inom två till tre dygn efter ankomsten till Finland. Innan resultatet är klart ska den som testats undvika kontakter, ett sätt att göra detta är att vara i frivillig karantän. För att bromsa smittspridningen påminner gruppen även om de redan inkörda rutinerna: handhygien, munskydd och säkerhetsavstånd.

Läs hela artikeln

Nyheter

Telefonnumren till FPA-taxi ändras från och med 1.1.2022

Telefonnumren till FPA-taxi ändras från och med 1.1.2022

16.12.2021redaktion_toimitus

FPA betalar ersättning for resor som gjorts till hälso- och sjukvården om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. I allmänhet...

Läs hela artikeln

Nyheter

Efter ett arbetsfyllt år blickar samkommunens styrelse med tillit mot framtiden

Efter ett arbetsfyllt år blickar samkommunens styrelse med tillit mot framtiden

16.12.2021redaktion_toimitus

Samkommunstyrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde sammankom till årets sista sammanträde på torsdagen den 16 december. Vid sammanträdet tog styrelsen många beslut som anknöt till samkommunens verksamhet. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022.

Läs hela artikeln

Nyheter

Magdalena Nyvall-Malm från Vasa centralsjukhus palliativa poliklinik är årets cancerskötare

Magdalena Nyvall-Malm från Vasa centralsjukhus palliativa poliklinik är årets cancerskötare

15.12.2021redaktion_toimitus

Magdalena Nyvall-Malm som jobbar som klinisk specialsjukskötare vid Vasa centralsjukhus palliativa poliklinik har valts till årets cancerskötare.

Läs hela artikeln

Nyheter

Rätt patient på rätt plats garanterar bättre vård för akutens patienter

Rätt patient på rätt plats garanterar bättre vård för akutens patienter

13.12.2021redaktion_toimitus

Jouren finns till för de patienter som behöver akut vård för plötsliga hälsoproblem. Detta vill akuten på Vasa centralsjukhus påminna om, som kvällstid fungerar som samjour i Vasa. Den senaste tiden har det varit rusning till akuten från många olika patientgrupper, vilket äventyrar vården för dem som verkligen behöver akut vård.

Läs hela artikeln

Nyheter

Färsk rapport från THL om Österbottens social- och hälsovårdsservice

Färsk rapport från THL om Österbottens social- och hälsovårdsservice

08.12.2021Redaktion_Toimitus

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat en rapport om ordnandet av social- och hälsovårdsservicen i Österbotten.

Läs hela artikeln

Nyheter

Österbottens välfärdsområdes verksamhets- och ekonomiplan för nästa år godkändes

Österbottens välfärdsområdes verksamhets- och ekonomiplan för nästa år godkändes

29.11.2021Redaktion_Toimitus

Österbottens välfärdssamkommuns verksamhets- och ekonomiplan för år 2022 är klar och godkänd. Samkommunens fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 29.11.2021 även de målsättningar, mätare och åtgärder som hänför sig till planen. Merparten av verksamheten kommer att tillhandahållas på samma nivå som tidigare.

Läs hela artikeln

Nyheter

Behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde främjar tillhandahållandet av högklassiga tjänster

Behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde främjar tillhandahållandet av högklassiga tjänster

29.11.2021Redaktion_Toimitus

Behörighetsstadgan för Österbottens välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i början av år 2022 är klar och godkänd. Samkommunens fullmäktige godkände behörighetsstadgan vid sitt sammanträde 29.11.2021. I behörighetsstadgan fastställs den yrkesmässiga behörighet och de språkkunskaper som ska krävas av anställda i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Målet är att tillhandahålla högklassiga välfärdstjänster på kundens eget modersmål.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa centralsjukhus öppnar ett Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld

Vasa centralsjukhus öppnar ett Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld

25.11.2021redaktion_toimitus

Den 1 december 2021 kommer Vasa centralsjukhus gynekologiska enhet att öppna ett s.k. Seri-stödcentrum, där man dygnet runt ska erbjuda stöd och vård till personer som utsatts för sexuellt våld. Stödcentret är till för alla personer som är över 16 år och som utsatts för sexuellt våld, oavsett kön.

Läs hela artikeln

Nyheter

Förändringar till ögonjourverksamhet vid Vasa centralsjukhus från och med den 29.11.2021

Förändringar till ögonjourverksamhet vid Vasa centralsjukhus från och med den 29.11.2021

25.11.2021redaktion_toimitus

På grund av den befintliga ögonläkarsituationen i Vasa centralsjukhus kommer vi att förändra vår jourverksamhet för ögonsjukdomarna från och med den 29.11.2021 (vecka 48) och tills vidare enligt följande:

Läs hela artikeln

Nyheter

Intresserad av att delta i Österbottens välfärdsområdes klientråd?

Intresserad av att delta i Österbottens välfärdsområdes klientråd?

23.11.2021Redaktion_Toimitus

Är du intresserad av att utveckla servicen i Österbottens välfärdsområde genom att bli medlem i ett klientråd? Österbottens välfärdsområde är en samkommun som upprätthålls av 13 österbottniska kommuner. Från och med den 1 januari 2022 kommer välfärdsområdet att ansvara för invånarnas social- och hälsovårdstjänster i Österbotten.

Läs hela artikeln

Nyheter

Kommunikationsstrategin främjar de strategiska målen med hjälp av kommunikativa medel

Kommunikationsstrategin främjar de strategiska målen med hjälp av kommunikativa medel

22.11.2021redaktion_toimitus

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har fått en kommunikationsstrategi inför starten i januari 2022. Kommunikationsstrategin som gjorts upp för åren 2022–2024 kommer att ur kommunikationens perspektiv sträva mot de långsiktiga målen i den nya samkommunens strategi. Den styr också kommunikationen i servicen och hur förutsättningar för kommunikation i den nya organisationen skapas.

Läs hela artikeln

Nyheter

Fullmäktige föreslås godkänna att samarbetet inom Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde fortsätter

Fullmäktige föreslås godkänna att samarbetet inom Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde fortsätter

22.11.2021redaktion_toimitus

Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade på sitt sammanträde den 22 november föreslå att fullmäktige ska godkänna att samkommunen för Österbottens välfärdsområde år 2022 fortsätter tillämpa det avtal som berör organiseringen av den specialiserade sjukvården i Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde.

Läs hela artikeln

Nyheter

I Österbotten vill man fortsätta arbeta med att utveckla framtidens social- och hälsocentral

I Österbotten vill man fortsätta arbeta med att utveckla framtidens social- och hälsocentral

22.11.2021Redaktion_Toimitus

Kommunerna i Österbotten deltar i det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral, vilket ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Avsikten med programmet är att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna på basnivån för att främja tillgången, kvaliteten, verkningsfullheten och samspeltheten inom social- och hälsovården, men också för att ta fram allt fler preventiva tjänster och tjänster som allt bättre bemöter invånarnas behov. Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutade att ansöka om ett kompletterande statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral för att utvecklingsarbetet ska kunna fortgå under åren 2022–2023.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samma kända ansikten hjälper dig i Österbottens välfärdsområde

Samma kända ansikten hjälper dig i Österbottens välfärdsområde

18.11.2021Redaktion_Toimitus

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten den 1 januari 2022. ”Serviceattityden i Österbottens välfärdsområde är ”Hej, hur kan jag...

Läs hela artikeln

Nyheter

Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde

Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde

17.11.2021redaktion_toimitus

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas Vid det rå som förrättas söndagen den 23 januari 2022 väljs 59 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäkti...

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorietjänster inom patologin till Fimlab i december

Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorietjänster inom patologin till Fimlab i december

25.10.2021Redaktion_Toimitus

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt överlåtelse av patologins laboratorieverksamhet. Från och med den 1 december 2021 hör undersökningstjänsterna, inklusive de medicinska dödsorsaksutredningarna, på patologins laboratorium till Fimlab Laboratoriot Ab. De anställda på patologin överförs också, bortsett från dem som ansvarar för förvaring eller hantering av avlidna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Nu har de första minnena från Vasa sjukvårdsdistrikt publicerats

Nu har de första minnena från Vasa sjukvårdsdistrikt publicerats

24.06.2021Redaktion_Toimitus

Från och med år 2022 uppgår Vasa sjukvårdsdistrikt i den nya organisationen Österbottens välfärdsområde. Nu är Vasa sjukvårdsdistrikt inne på sitt sista år som samkommun för specialiserad sjukvård. Till äran av det sista verksamhetsåret har vi bett invånarna skicka in minnen från Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus.

Läs hela artikeln

Nyheter

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu på Mina Kanta-sidorna

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu på Mina Kanta-sidorna

28.06.2021Redaktion_Toimitus

De invånare som fått coronavaccinet kan nu ladda ner EU:s coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna. Intyget ersätter det tidigare nationella coronavaccinationsintyget.

Läs hela artikeln