Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Yrkeskunniga inom hälso- och sjukvård, vill ni bidra med er kompetens?

Med anledning av coronapandemin förbereder oss för en eventuell tillspetsad situation och kartlägger därför tillgången på yrkeskunnig personal inom hälso- och sjukvård. Tillsammans kan vi ge en säker och trygg vård!

Läs mera om hur du kan anmäla ditt intresse som extra resurs!

Aktuellt

Nyheter

Håll distans också på sommarn! Kampanj uppmanar ungdomar att ha ett ansvarsfullt slut på skolåret

Håll distans också på sommarn! Kampanj uppmanar ungdomar att ha ett ansvarsfullt slut på skolåret

25.05.2020Redaktion_Toimitus

Sommaren står för dörren, och många unga har lust att ge sig ut efter den långa karantänstiden. Även om restriktionerna lindras, är det fortfarande viktigt att vara försiktig och komma ihåg de åtgärder som förhindrar att viruset sprids. Vasa sjukvårdsdistrik och Vasa stad har denna vecka inlett en kampanj, med vilken de försöker nå 16–20-åringar i alla 13 kommuner inom sjukvårdsdistriktet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Peter Nieminen blir ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt

Peter Nieminen blir ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt

25.05.2020Redaktion_Toimitus

Peter Nieminen har blivit utvald till ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse fattade beslutet i dag måndagen den 25.5.2020. Nieminen börjar sin nya tjänst 1.6.2020.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samarbetsförhandlingar avslutades utan några permitteringar

Samarbetsförhandlingar avslutades utan några permitteringar

25.05.2020Redaktion_Toimitus

De samarbetsförhandlingar som berörde hela personalen i Vasa sjukvårdsdistrikt avslutades den 6 maj. Spar- och effektiveringsåtgärder kan verkställas utan några permitteringar.

Läs hela artikeln

Nyheter

Testningen av appen Ketju inleds på Vasa centralsjukhus

Testningen av appen Ketju inleds på Vasa centralsjukhus

18.05.2020Redaktion_Toimitus

I pilotförsöket laddar arbetstagare på Vasa centralsjukhus ner appen Ketju och använder den i tre veckor. Målet med projektet, som finansieras av Sitra, är att säkerställa appens tillförlitlighet och datasäkerhet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa fortsätter utveckla patientsäkerheten med finansiering av staten

Vasa fortsätter utveckla patientsäkerheten med finansiering av staten

15.05.2020Redaktion_Toimitus

Social- och hälsovårdsministeriet har den 12 maj 2020 beviljat ett statsunderstöd om tre miljoner euro till Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet för åren 2020–2022.

Läs hela artikeln

Nyheter

Avdelningen för krävande rehabilitering stängs tillsvidare

11.05.2020Redaktion_Toimitus

Coronaepidemin har påverkat verksamheten vid Vasa centralsjukhus. Beläggningsgraden på vårdavdelningarna har varit lägre än normalt, varför avdelningen för krävande rehabilitering nu stängs tillsvidare i mitten av maj och verksamheten fortsätter på avdelning E5.

Läs hela artikeln

Nyheter

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m.  1.6.2020

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m. 1.6.2020

07.05.2020Redaktion_Toimitus

Centralsjukhus med omfattande jour ska se till att det finns en mun- och tandvårdsjour i det egna distriktet. Från och med den 1 juni 2020 sköter Vasa centralsjukhus om mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid på vardagskvällar, söckenhelger och veckoslut, dock inte på nätter.

Läs hela artikeln

Nyheter

Från full beredskap till höjd beredskap

Från full beredskap till höjd beredskap

04.05.2020Redaktion_Toimitus

Centralsjukhusets beredskapsledningsgrupp beslutade vid sitt sammanträde den 30 april att centralsjukhuset ska gå från full beredskap till höjd beredskap.

Läs hela artikeln

Nyheter

Förändringar i sjukhusets tjänstemannaledning

Förändringar i sjukhusets tjänstemannaledning

04.05.2020Redaktion_Toimitus

Tjänsten som chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt har varit ledigförklarad, och sjukvårdsdistriktets styrelse behandlar tjänstevalet på sitt nästa sammanträde

Läs hela artikeln

Nyheter

Chattjänster på sjukhusets webbplats svarar på corona- och sjukhusrelaterade frågor

Chattjänster på sjukhusets webbplats svarar på corona- och sjukhusrelaterade frågor

28.04.2020Redaktion_Toimitus

Det finns nu två chattjänster på vår webbplats. I coronarelaterade ärenden betjänar en nationell chatt baserad på artificiell intelligens och i den andra chatten besvaras frågorna av en av Vasa centralsjukhus sjukskötare.

Läs hela artikeln

Nyheter

Lön har betalats åt de arbetstagare som varit i karantän

Lön har betalats åt de arbetstagare som varit i karantän

24.04.2020Redaktion_Toimitus

De arbetstagare som sattes i karantän under påsken har fått lön för karantäntiden. Centralsjukhuset erbjuder också individuell handledning och mentalt stöd för arbetstagare som hamnat i karantän.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa centralsjukhus inleder pilotförsök med appen Ketju som ska hjälpa till med identifieringen av de som exponerats för coronasmittan

Vasa centralsjukhus inleder pilotförsök med appen Ketju som ska hjälpa till med identifieringen av de som exponerats för coronasmittan

24.04.2020Redaktion_toimitus

Målet med appen, som utgår från anonymitet och frivillighet, är att hjälpa yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med att identifiera medborgare som exponerats för coronaviruset. Det här möjliggör en effektivare styrning av testningsresurserna och isolering av exponerade i ett tidigt skede.

Läs hela artikeln

Nyheter

De som vistats i Nyland och är symtomfria får uträtta ärenden på sjukhuset

De som vistats i Nyland och är symtomfria får uträtta ärenden på sjukhuset

23.04.2020Redaktion_toimitus

Enligt den senaste anvisningen får de som befunnit sig i Nyland under de senaste 14 dagarna uträtta ärenden på Vasa centralsjukhus om de är symtomfria. Sjukhuset rekommenderar ändå att undvika resor till Nyland, eftersom risken att få coronasmittan i området är betydande.

Läs hela artikeln

Nyheter

Du kommer väl inte förkyld till akuten utan att ringa först

Du kommer väl inte förkyld till akuten utan att ringa först

17.04.2020Redaktion_Toimitus

Du som är förkyld bör inte komma in till sjukhuset. Speciellt i akuta ärenden är det av yttersta vikt att komma ihåg att alltid först ringa telefonnumret 116 117. Vi strävar efter att de jourpatienter som har symtom på luftvägsinfektion får en tid till den separata infektionsmottagningen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Egen mottagning för personer med symtom på luftvägsinfektion öppnas på samjouren

Egen mottagning för personer med symtom på luftvägsinfektion öppnas på samjouren

07.04.2020Redaktion_Toimitus

Med anledning av coronaepidemin så öppnar man en separat infektionsmottagning på samjouren den 7 april.

Läs hela artikeln

Nyheter

Förändringar i förlossningsverksamheten: En symtomfri partner får närvara i förlossningssalen men inte i operationssalen

Förändringar i förlossningsverksamheten: En symtomfri partner får närvara i förlossningssalen men inte i operationssalen

06.04.2020Redaktion_Toimitus

På basen av ställningstagandet utfärdat av Finlands Gynekologförening samt alla Finlands förlossningssjukhus gemensamma beslut kommer även vi vid Vasa centralsjukhus att tillämpa nya direktiv.

Läs hela artikeln