Kontakta oss

Kontaktuppgifter

  1. {{item.Name}} ({{item.Title}}/{{item.TitleSv}})
  2. Visa mera

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

06 213 1111

Ge respons

Tyck till om vår nya webbplats

Besökstider

Bäddavdelningarnas normala besökstid är dagligen kl. 14−15 och 18−19

Akuten

Centralsjukhusets Y-byggnad
Öppet dygnet runt

Förlossningssalen

Kom in för vård
Med vårdsökfunktionen hittar du snabbt information om sjukdomar, åtgärder och undersökningar. Vårdenheterna hittar du lätt genom att klicka på länken "Enheter" här bredvid.
Jobba hos oss

Hos oss finns möjligheter!

Utvecklas och trivs i vår professionella arbetsgemenskap. Sök efter lediga jobb nu!

Lediga jobb 

Öppen ansökan

Korttidsvikariat

Nyheter

Pilotprojektet för interprofessionellt lärande fortsätter i höst på fyra avdelningar

Pilotprojektet för interprofessionellt lärande fortsätter i höst på fyra avdelningar

23.09.2016VKSadmin

Ett pilotprojekt för interprofessionellt lärande påbörjades på Vasa centralsjukhus på våren 2016. På hösten 2016 fortsätter piloteringen på fyra avdelningar. Interprofessionellt lärande (IPL, Interprofessional learning) är ett nytt pedagogiskt sätt att lära sig team- och kommunikationsfärdigheter.

Läs hela artikeln

Nyheter

En viktig cancerundersökningsmetod närmare de tre österbottniska centralsjukhusen genom samarbete

23.09.2016VKSadmin

Vasa, Syd-Österbottens och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har tillsammans utrett möjligheten att anskaffa en PET-CT-kamera som kan hjälpa till att försnabba cancerundersökningar. Snabbare undersökningar betyder också att cancerbehandlingarna kan påbörjas snabbare. Enligt planerna ska kameran betjäna invånarna i alla nämnda sjukvårdsdistrikt och placeras på Vasa centralsjukhus, där onkologin redan längre varit ett av de starka kompetensområdena vid sjukhuset.

Läs hela artikeln

Blogg

Glädjande kommentarer för vårt sjukhus då chefsöverläkarna hördes vid ministeriet

21.09.2016VKSadmin

På tisdagen den 20 september hade social- och hälsovårdsministeriet arrangerat ett hörande av chefsöverläkarna. Temat var förändringarna i hälso- och...

Läs hela artikeln

Nyheter

Beredningen av vårdreformen framskrider i Österbotten

07.09.2016VKSadmin

Nu ombeds kommunerna, samkommunerna, samarbetsområdena, den tredje sektorns och näringslivsorganisationerna i området Österbotten samt huvudavtalsorganisationerna föreslå medlemmar till de sakkunniggrupper de önskar.

Läs hela artikeln

Nyheter

I höst besöker förändringsledarna kommunerna

17.08.2016VKSadmin

Den 5 september inleder sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala arbetet som förändringsledare för beredningen av reformen av social- och hälsovården i Österbotten.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa centralsjukhus betydelse som sjukhus med omfattande jour är mycket stor med tanke på hela landskapet

29.06.2016VKSadmin

Representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt anser gemensamt med områdets ledande tjänstemän, politiska beslutsfattare och invånare att Vasa centralsjukhus på goda grunder ska höra till sjukhusen med omfattande jour. Det ligger i hela Österbottens och närlandskapens gemensamma intresse.

Läs hela artikeln