Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Yrkeskunniga inom hälso- och sjukvård, vill ni bidra med er kompetens?

Med anledning av coronapandemin förbereder oss för en eventuell tillspetsad situation och kartlägger därför tillgången på yrkeskunnig personal inom hälso- och sjukvård. Tillsammans kan vi ge en säker och trygg vård!

Läs mera om hur du kan anmäla ditt intresse som extra resurs!

Aktuellt

Nyheter

Artiklarna i tidningen Hembesöket har översatts av Eva Klemets

10.07.2020Redaktion_Toimitus

I den tryckta versionen av det senaste numret av informationstidning har tyvärr översättarens uppgifter fallit bort.

Läs hela artikeln

Nyheter

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

07.07.2020Redaktion_Toimitus

Inplanerade operationer kan inte genomföras om patienten kommit hem från utlandet de senaste 14 dygnen. Symtomfria anhöriga som inte har vistats utomlands de senaste två veckorna får besöka patienter på avdelningarna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Sjukhusets chattjänst är stängd 2-3.7

02.07.2020Redaktion_Toimitus

Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder.

Läs hela artikeln

Nyheter

Mänskligt misstag låg bakom nätverksstörningarna – störningstoleransen förbättras

01.07.2020Redaktion_Toimitus

De mest kritiska patientdatasystemen kunde tas i bruk under samma kvällen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Österbotten fick 9,1 miljoner euro i statligt stöd för att utveckla social- och hälsovården

Österbotten fick 9,1 miljoner euro i statligt stöd för att utveckla social- och hälsovården

01.07.2020Redaktion_Toimitus

På tisdagen den 30 juni offentliggjorde statsrådet sitt beslut om hur det statliga stöd som beviljas för finansiering av social- och hälsovårdsprojekt ska fördelas enligt landskap. Österbotten har redan en klar plan för hur de dryga 9 miljoner euro ska användas.

Läs hela artikeln

Nyheter

Viktigt med frivillig karantän i det rådande läget

Viktigt med frivillig karantän i det rådande läget

30.06.2020Redaktion_Toimitus

I Vasa sjukvårdsdistrikts område är man för tillfället mycket bekymrad för hur turismen från Sverige till Finland eventuellt påverkar coronaläget i distriktet. Enligt utrikesministeriets rekommendation borde varje person som anländer från Sverige till Finland självmant hålla sig i karantän i 14 dygn.

Läs hela artikeln

Nyheter

Centralsjukhus data- och telefontrafik fungerar igen

29.06.2020Redaktion_Toimitus

Telefonväxeln 06 213 1111 fungerar nu igen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Tidningen Hembesöket har fått ett nytt utseende!

Tidningen Hembesöket har fått ett nytt utseende!

25.06.2020Redaktion_Toimitus

Utdelningen av årets första nummer av tidningen Hembesöket har börjat. I vår informationstidning hittar du reportage om sjukhusets patienttransportörer och om en diabetiker samt info om vår nya bilddiagnostiska apparat.

Läs hela artikeln

Nyheter

Endast nödvändiga följeslagare med på poliklinikbesök

23.06.2020Redaktion_Toimitus

Vasa centralsjukhus iakttar statsrådets nya anvisningar och tillåter närmaste anhöriga besöka patienter på sjukhuset med vissa restriktioner. I enlighet med...

Läs hela artikeln

Nyheter

Besökare är välkomna till sjukhuset med smärre begränsningar

Besökare är välkomna till sjukhuset med smärre begränsningar

22.06.2020Redaktion_Toimitus

Från och med den 22 juni får patienter på Vasa centralsjukhus åter besökas. Antalet besökare begränsas till tre besökare per två patientplatser.

Läs hela artikeln

Nyheter

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige behandlade stora frågor på sitt sommarmöte

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige behandlade stora frågor på sitt sommarmöte

22.06.2020Redaktion_Toimitus

Fullmäktige är ett organ som i sista hand ansvarar för sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomi. På måndagen efter midsommaren sammanträdde fullmäktige för att behandla många betydande ärenden.

Läs hela artikeln

Nyheter

Personalens språkkunskapskrav ska uppdateras för att bättre passa in på sjukhusvärlden

Personalens språkkunskapskrav ska uppdateras för att bättre passa in på sjukhusvärlden

22.06.2020Redaktion_Toimitus

Vasa centralsjukhus är det enda sjukhuset i Finland som är fullständigt tvåspråkigt. Tvåspråkigheten är en av de faktorer som definierar servicekvaliteten på sjukhuset, och personalens språkkunskaper är nyckelfaktorn för tvåspråkig service. Personalens språkkunskapskrav påverkar rekrytering, och kraven har nu utvecklats för att bättre tjäna just sjukhusets verksamhet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Aster Bothnia har Österbottens välmående i fokus

Aster Bothnia har Österbottens välmående i fokus

18.06.2020Redaktion_Toimitus

Österbottens regionala APTJ-projekt har fått sitt officiella namn, Aster Bothnia, och även projektets egna webbsidor har publicerats på adressen asterbothnia.fi.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har nu officiellt påbörjat sitt beredningsarbete

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har nu officiellt påbörjat sitt beredningsarbete

17.06.2020redaktion_toimitus

Beredningen av den historiska, nya välfärdssamkommunen som kommer att erbjuda vittomfattande social-, hälso- och sjukvårdstjänster har nu officiellt kommit igång. På onsdagskvällen den 17 juni 2020 skålade den styrgrupp bestående av kommunrepresentanter för inledandet av beredningsarbetet i entrén till Vasa centralsjukhus Y-byggnad.

Läs hela artikeln

Nyheter

En väntad ändring: Föderskor får ta med sig stödpersoner till besök på sjukhuset

En väntad ändring: Föderskor får ta med sig stödpersoner till besök på sjukhuset

15.06.2020Redaktion_Toimitus

Från och med den 16 juni får föderskor ha med sig en stödperson eller sin partner på sjukhusbesök. Partnern eller stödpersonen får ändå inte ha några symtom eller ha vistats utomlands under de senaste 14 dygnen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa sjukvårdsdistrikt klarade pandemivåren bättre än fruktat

08.06.2020Redaktion_Toimitus

Våren som präglats av covid-19-viruset har lämnat sina spår i Vasa sjukvårdsdistrikts ekonomi. Mellanbokslutet för årets fyra första månader visar ett underskott om drygt en miljon euro. Våren gick dock bättre än man befarade, eftersom distriktet haft en strikt ekonomisk linje i enlighet med sin strategi redan innan undantagsförhållandena trädde i kraft. Många andra sjukvårdsdistrikt har drabbats hårdare av vårens omständigheter.

Läs hela artikeln

Nyheter

Sjukvårdsdistriktet vill styra bolagen det äger mer effektivt

Sjukvårdsdistriktet vill styra bolagen det äger mer effektivt

08.06.2020Redaktion_Toimitus

Vasa sjukvårdsdistrikt är med som ägare i flera bolag. Bolagen utgör en del av sjukvårdsdistriktets helhet och tjänsterna de erbjuder hör till sjukvårdsdistriktets verksamhet. Genom att skärpa ägarstyrningen vill sjukvårdsdistriktet i fortsättningen och i större utsträckning än tidigare föra fram sjukvårdsdistriktets mål i bolagens verksamhet.

Läs hela artikeln

Nyheter

En ingång till akuten från och med måndag

En ingång till akuten från och med måndag

05.06.2020Redaktion_Toimitus

Från och med måndagen 8 juni återgår vi till en ingång till samjouren. På grund av corona har barnpatienter och infektionspatienter använt en skild ingång de senaste två månaderna

Läs hela artikeln

Nyheter

De första erfarenheterna av pilotförsöket med appen Ketju: Användarna i Vasa var nöjda, Bluetooth-teknikens ändamålsenlighet vid spårning av smittfall ska analyseras

De första erfarenheterna av pilotförsöket med appen Ketju: Användarna i Vasa var nöjda, Bluetooth-teknikens ändamålsenlighet vid spårning av smittfall ska analyseras

05.06.2020Redaktion_Toimitus

Testningsfasen i det pilotförsök där anställda på Vasa centralsjukhus testade den s.k. Ketju-appen som utvecklats för digital spårning av personer som utsatts för coronaviruset har nu slutförts. Anställda som deltog i försöket upplevde att det var lätt att använda appen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Avdelningen för krävande rehabilitering öppnar igen i augusti

Avdelningen för krävande rehabilitering öppnar igen i augusti

04.06.2020Redaktion_Toimitus

Coronaepidemin har påverkat verksamheten vid Vasa centralsjukhus. I och med att beläggningsgraden på vårdavdelningarna varit lägre än normalt, stängdes avdelningen för krävande rehabilitering tillsvidare i mitten av maj och verksamheten fortsatte på avdelning E5.

Läs hela artikeln

Nyheter

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

04.06.2020Redaktion_Toimitus

På Vasa sjukvårdsdistrikts coronaprovtagningspunkter har man till och med den 4 juni tagit totalt 2 472 coronavirusprover. Antalet prover som tas varje dag varierar från ett fåtal till några tiotals prover.

Läs hela artikeln

Nyheter

En del av verksamheten vid sjukhuset begränsas på sommaren

En del av verksamheten vid sjukhuset begränsas på sommaren

27.05.2020Redaktion_Toimitus

På grund av semestrar stängs en del av sjukhusets avdelningar och polikliniker tillfälligt. Vissa enheter har mindre personal än normalt och ändrade öppettider. Samjouren, förlossningssalen och hjärtinfarktjouren betjänar dygnet runt hela semesterperioden.

Läs hela artikeln

Nyheter

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m.  1.6.2020

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m. 1.6.2020

07.05.2020Redaktion_Toimitus

Centralsjukhus med omfattande jour ska se till att det finns en mun- och tandvårdsjour i det egna distriktet. Från och med den 1 juni 2020 sköter Vasa centralsjukhus om mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid på vardagskvällar, söckenhelger och veckoslut, dock inte på nätter.

Läs hela artikeln