Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Yrkeskunniga inom hälso- och sjukvård, vill ni bidra med er kompetens?

Med anledning av coronapandemin förbereder oss för en eventuell tillspetsad situation och kartlägger därför tillgången på yrkeskunnig personal inom hälso- och sjukvård. Tillsammans kan vi ge en säker och trygg vård!

Läs mera om hur du kan anmäla ditt intresse som extra resurs!

Aktuellt

Nyheter

Nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – personen sökte sig till provtagning efter resa till Turkiet

Nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – personen sökte sig till provtagning efter resa till Turkiet

07.08.2020redaktion_toimitus

Sent på torsdagseftermiddagen blev det klart att en person i Vasa sjukvårdsdistrikt insjuknat i corona. Patenten hade återvänt från en resa till Turkiet i slutet av förra veckan och hade sökt sig till coronaprovtagningen på måndagen den 3 augusti.

Läs hela artikeln

Nyheter

Avdelningen för krävande rehabilitering återvänder till Dammbrunnsvägen den 10 augusti

Avdelningen för krävande rehabilitering återvänder till Dammbrunnsvägen den 10 augusti

06.08.2020Redaktion_Toimitus

I och med coronaepidemin minskade användningen av Vasa centralsjukhus avdelningar på våren. I och med den minskade användningen så omorganiserades även verksamheten på avdelningen för krävande rehabilitering. Nu återvänder avdelningen till Dammbrunnsvägen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasabo troligen smittad med corona i Estland

Vasabo troligen smittad med corona i Estland

05.08.2020redaktion_toimitus

En person som bor i Vasa har på tisdagen den 4 augusti konstaterats ha blivit smittad av coronaviruset. Personen har rest med en familjemedlem i Estland, där...

Läs hela artikeln

Nyheter

Person på besök I Vasa konstaterades vara smittad av coronaviruset

Person på besök I Vasa konstaterades vara smittad av coronaviruset

04.08.2020redaktion_toimitus

Coronavirusinfektion har blivit konstaterad hos en person som har varit på restaurang Babilon 27.7.2020 under tiden 19.00–21.00, på restaurang Faros terrass...

Läs hela artikeln

Nyheter

Det är fortfarande viktigt med frivillig karantän

Det är fortfarande viktigt med frivillig karantän

28.07.2020redaktion_toimitus

På sommaren reser vi mer fritt och deltar i olika publikevenemang och till följd av det ökar behovet av att medvetet iaktta sitt eget hälsotillstånd och för att handla ansvarsfullt, om vissa villkor angående resande, deltagande i olika publikevenemang och det egna hälsotillståndet uppfylls.

Läs hela artikeln

Nyheter

Karantänrekommendationen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz återställs

Karantänrekommendationen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz återställs

28.07.2020redaktion_toimitus

Två veckors frivillig karantän rekommenderas igen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz. Gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Finland och länderna i fråga återinförs. Begränsningarna träder i kraft 27.7.2020.

Läs hela artikeln

Nyheter

Rekommendationen om karantän gäller inte längre för en stor del av de europeiska länderna – sjukhusbesök tillåts utan karantän

Rekommendationen om karantän gäller inte längre för en stor del av de europeiska länderna – sjukhusbesök tillåts utan karantän

13.07.2020redaktion_toimitus

Besök på sjukhuset är tillåtna utan frivillig karantän, om resenären anlänt från ett land där tillräckligt få covid-19-smittade konstaterats. Onödigt resande utomlands bör dock fortfarande undvikas.

Läs hela artikeln

Nyheter

Artiklarna i tidningen Hembesöket har översatts av Eva Klemets

10.07.2020Redaktion_Toimitus

I den tryckta versionen av det senaste numret av informationstidning har tyvärr översättarens uppgifter fallit bort.

Läs hela artikeln

Nyheter

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

07.07.2020Redaktion_Toimitus

Inplanerade operationer kan inte genomföras om patienten kommit hem från utlandet de senaste 14 dygnen. Symtomfria anhöriga som inte har vistats utomlands de senaste två veckorna får besöka patienter på avdelningarna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Viktigt med frivillig karantän i det rådande läget

Viktigt med frivillig karantän i det rådande läget

30.06.2020Redaktion_Toimitus

I Vasa sjukvårdsdistrikts område är man för tillfället mycket bekymrad för hur turismen från Sverige till Finland eventuellt påverkar coronaläget i distriktet. Enligt utrikesministeriets rekommendation borde varje person som anländer från Sverige till Finland självmant hålla sig i karantän i 14 dygn.

Läs hela artikeln

Nyheter

Tidningen Hembesöket har fått ett nytt utseende!

Tidningen Hembesöket har fått ett nytt utseende!

25.06.2020Redaktion_Toimitus

Utdelningen av årets första nummer av tidningen Hembesöket har börjat. I vår informationstidning hittar du reportage om sjukhusets patienttransportörer och om en diabetiker samt info om vår nya bilddiagnostiska apparat.

Läs hela artikeln

Nyheter

Endast nödvändiga följeslagare med på poliklinikbesök

23.06.2020Redaktion_Toimitus

Vasa centralsjukhus iakttar statsrådets nya anvisningar och tillåter närmaste anhöriga besöka patienter på sjukhuset med vissa restriktioner. I enlighet med...

Läs hela artikeln

Nyheter

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

04.06.2020Redaktion_Toimitus

På Vasa sjukvårdsdistrikts coronaprovtagningspunkter har man till och med den 4 juni tagit totalt 2 472 coronavirusprover. Antalet prover som tas varje dag varierar från ett fåtal till några tiotals prover.

Läs hela artikeln

Nyheter

En del av verksamheten vid sjukhuset begränsas på sommaren

En del av verksamheten vid sjukhuset begränsas på sommaren

27.05.2020Redaktion_Toimitus

På grund av semestrar stängs en del av sjukhusets avdelningar och polikliniker tillfälligt. Vissa enheter har mindre personal än normalt och ändrade öppettider. Samjouren, förlossningssalen och hjärtinfarktjouren betjänar dygnet runt hela semesterperioden.

Läs hela artikeln

Nyheter

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m.  1.6.2020

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m. 1.6.2020

07.05.2020Redaktion_Toimitus

Centralsjukhus med omfattande jour ska se till att det finns en mun- och tandvårdsjour i det egna distriktet. Från och med den 1 juni 2020 sköter Vasa centralsjukhus om mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid på vardagskvällar, söckenhelger och veckoslut, dock inte på nätter.

Läs hela artikeln