Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi upprätthåller en omfattande jourverksamhet och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Läkare, jobba hos oss!

Bekanta dig med Vasa centralsjukhus lediga läkartjänster.

Aktuellt

Nyheter

Bra vårdarresurser skapar en trygghet i den psykiatriska verksamheten

Bra vårdarresurser skapar en trygghet i den psykiatriska verksamheten

11.04.2019Redaktion_Toimitus

I vår verksamhet att utveckla mental- och missbrukarvården i Vasa sjukvårdsdistrikt strävar vi fortsättningsvis efter att den här servicen ska tillhandahållas av en organisation. Genom rekrytering av åtskilliga läkare vill vi skapa en långsiktig lösning som ger läkarna en rimlig arbetsmängd.

Läs hela artikeln

Nyheter

Störningen i telefontrafiken har åtgärdats

Störningen i telefontrafiken har åtgärdats

10.04.2019Redaktion_Toimitus

I förmiddags drabbades Vasa centralsjukhus telefontrafik av en störning i telefonnätet.

Läs hela artikeln

Nyheter

Parkeringshusets trapphus ur bruk

Parkeringshusets trapphus ur bruk

10.04.2019Redaktion_Toimitus

Parkeringshusets   södra   trapphus  är stängt  9.4-26.4.   Man  rör  sig till  och   från   parkeringshuset   längs  med  slänten  till det  norra  ...

Läs hela artikeln

Nyheter

Resultat av eFöräldrarådets förfrågan (2018) i serviceområdet för barn

Resultat av eFöräldrarådets förfrågan (2018) i serviceområdet för barn

08.04.2019Redaktion_Toimitus

Serviceområdet för barn publicerade sin andra eFöräldrarådsförfrågan vårvintern 2018. Genom förfrågan ville man kartlägga informationsförmedlingen mellan vårdplatsen och föräldrarna.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Föreläsningar på våren 2019

Föreläsningar på våren 2019

01.04.2019Redaktion_Toimitus

Våren sista föreläsning med cancertema hålls torsdagen den 11.4.  Gratis inträde och kaffeservering, välkommen!

Läs hela artikeln

Nyheter

Samarbetet fortsätter för Österbotten

Samarbetet fortsätter för Österbotten

11.03.2019Redaktion_Toimitus

Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.

Läs hela artikeln

Nyheter

Sammanslagning av laboratoriet i Jakobstad och Nykarleby med Vasa centralsjukhus kliniska laboratorium från och med 1.1.2019

13.12.2018Redaktion_Toimitus

Social- och hälsovårdsverkets laboratorium vid Malmska och i Nykarleby förenas med Vasa centralsjukhus laboratorium från och med början av nästa år. Personal...

Läs hela artikeln

Nyheter

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

16.11.2018Redaktion_Toimitus

Den 16 november 2018 öppnade projektalliansen Bothnia High 5 en egen webbplats. Innehållet på webbplatsen som har webbadressen bothniahigh5.fi är tvåspråkigt.

Läs hela artikeln