Kontakta oss

Kontaktuppgifter

  1. {{item.Name}} ({{item.Title}}/{{item.TitleSv}})
  2. Visa mera

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

06 213 1111

Ge respons

Tyck till om vår nya webbplats

Besökstider

Bäddavdelningarnas normala besökstid är dagligen kl. 14−15 och 18−19

Akuten

Centralsjukhusets Y-byggnad
Öppet dygnet runt

Förlossningssalen

Kom in för vård
Med vårdsökfunktionen hittar du snabbt information om sjukdomar, åtgärder och undersökningar. Vårdenheterna hittar du lätt genom att klicka på länken "Enheter" här bredvid.
Jobba hos oss

Hos oss finns möjligheter!

Utvecklas och trivs i vår professionella arbetsgemenskap. Sök efter lediga jobb nu!

Lediga jobb 

Öppen ansökan

Korttidsvikariat

Nyheter

Kvalitetsregister hjälper vid val av vårdplats

Kvalitetsregister hjälper vid val av vårdplats

04.07.2017VKSadmin

I Finland skapas det ett nationellt system för uppföljning av vårdkvaliteten, då alla sjukvårdsdistrikt tar i bruk ett enhetligt kvalitetsregistersystem. I framtiden kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att främja uppföljningen av kvaliteten inom framförallt cancervården, ledproteskirurgin och hjärtvården.

Läs hela artikeln

Blogg

Cyklar för barnfamiljer som drabbats av cancer

04.07.2017VKSadmin

Hanna Järveläinen, specialiserande barnläkare på Vasa Centralsjukhus, ska cykla ner till Paris och samtidigt samla in pengar för barnfamiljer som drabbats av...

Läs hela artikeln

Innehållssida

Laboratoriemeddelande 16.6.2017: Vi har börjat använda mobilversion av Nettilab

16.06.2017VKSadmin

Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus har som första laboratorium i Finland tagit i bruk den mobila versionen av Nettilabs tidsbeställningsprogram....

Läs hela artikeln

Nyheter

Hög kändhetsgrad

13.06.2017VKSadmin

För att stöda den kundorienterade verksamheten ville vi utreda hur väl invånarna i vårt distrikt känner till Vasa centralsjukhus och hur attraktivt sjukhuset ses som vårdplats.

Läs hela artikeln

Nyheter

Centralsjukhusets nya hus byggs för hela landskapet

13.06.2017VKSadmin

Den byggnad som ska uppföras på Vasa centralsjukhus område i Sandviken anpassas för olika serviceformer och med kunden i fokus. Byggnaden kommer konkret att inhysa såväl landskapets som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster.

Läs hela artikeln

Nyheter

Föräldrar inbjuds att delta i Vasa sjukvårdsdistrikts första e-föräldraråd

Föräldrar inbjuds att delta i Vasa sjukvårdsdistrikts första e-föräldraråd

06.06.2017VKSadmin

För att utveckla den kundorienterade verksamheten behöver man nu få veta vad kunderna anser om sjukhusets verksamhet. Vasa centralsjukhus vill erbjuda föräldrar ett enkelt sätt att delta och påverka.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vasa centralsjukhus har de nöjdaste föderskorna

Vasa centralsjukhus har de nöjdaste föderskorna

31.05.2017VKSadmin

Enligt en kundförfrågan som THL genomfört på förlossningssjukhusen i Finland har Vasa centralsjukhus de nöjdaste föderskorna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Mobil dokumentation lanseras i patientarbetet på Vasa centralsjukhus

Mobil dokumentation lanseras i patientarbetet på Vasa centralsjukhus

24.05.2017VKSadmin

I maj kommer två enheter vid Vasa centralsjukhus att övergå till mobil dokumentation i samband med bruktagningen av en ny programvara som kallas Hoidon tuki (vårdstöd).

Läs hela artikeln

Nyheter

Den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken förenas i U-byggnaden

Den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken förenas i U-byggnaden

18.05.2017VKSadmin

Den nya U-byggnaden har tagits i bruk och nu ska den neurologiska polikliniken och lungpolikliniken flytta in i byggnaden. Då verksamheten startar den 29 maj kommer verksamheten att drivas på en poliklinik.

Läs hela artikeln

Nyheter

Omfattande trafikarrangemang vid centralsjukhuset

Omfattande trafikarrangemang vid centralsjukhuset

18.04.2017VKSadmin

Saneringsarbeten som påbörjas på måndagen den 24 april kommer att leda till avvikande trafikarrangemang i Sandviken. Personer som ska till centralsjukhuset uppmanas förbereda sig på trafikstockningar och ge akt på de avvikande trafikarrangemangen.

Läs hela artikeln