Kontakta oss

Kontaktuppgifter

  1. {{item.Name}} ({{item.Title}}/{{item.TitleSv}})
  2. Visa mera

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

06 213 1111

Ge respons

Tyck till om vår nya webbplats

Besökstider

Bäddavdelningarnas normala besökstid är dagligen kl. 14−15 och 18−19

Akuten

Centralsjukhusets Y-byggnad
Öppet dygnet runt

Förlossningssalen

Kom in för vård
Med vårdsökfunktionen hittar du snabbt information om sjukdomar, åtgärder och undersökningar. Vårdenheterna hittar du lätt genom att klicka på länken "Enheter" här bredvid.
Jobba hos oss

Hos oss finns möjligheter!

Utvecklas och trivs i vår professionella arbetsgemenskap. Sök efter lediga jobb nu!

Lediga jobb 

Öppen ansökan

Korttidsvikariat

Nyheter

Kvalitetsregister hjälper vid val av vårdplats

Kvalitetsregister hjälper vid val av vårdplats

04.07.2017VKSadmin

Alla sjukvårdsdistrikt tar i bruk ett enhetligt kvalitetsregistersystem. I framtiden kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att främja uppföljningen av kvaliteten inom framförallt cancervården, ledproteskirurgin och hjärtvården.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Vi har börjat använda mobilversion av Nettilab

16.06.2017VKSadmin

Kliniska laboratoriet vid Vasa centralsjukhus har som första laboratorium i Finland tagit i bruk den mobila versionen av Nettilabs tidsbeställningsprogram....

Läs hela artikeln

Blogg

Cyklar för barnfamiljer som drabbats av cancer

04.07.2017VKSadmin

Hanna Järveläinen, specialiserande barnläkare på Vasa Centralsjukhus, ska cykla ner till Paris och samtidigt samla in pengar för barnfamiljer som drabbats av...

Läs hela artikeln

Nyheter

Hög kändhetsgrad

13.06.2017VKSadmin

För att stöda den kundorienterade verksamheten ville vi utreda hur väl invånarna i vårt distrikt känner till Vasa centralsjukhus och hur attraktivt sjukhuset ses som vårdplats.

Läs hela artikeln

Nyheter

Centralsjukhusets nya hus byggs för hela landskapet

13.06.2017VKSadmin

Den byggnad som ska uppföras på Vasa centralsjukhus område i Sandviken anpassas för olika serviceformer och med kunden i fokus. Byggnaden kommer konkret att inhysa såväl landskapets som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster.

Läs hela artikeln

Nyheter

Omfattande trafikarrangemang vid centralsjukhuset

Omfattande trafikarrangemang vid centralsjukhuset

18.04.2017VKSadmin

Vasa centralsjukhus kunder uppmanas förbereda sig på trafikstockningar och ge akt på de avvikande trafikarrangemangen. Dessa trafikarrangemang gäller 24.4–22.9.2017.

Läs hela artikeln