Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Vi är ett centralsjukhus med omfattande jour och är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland. Hos oss får du en högklassig och säker vård. För oss är det viktigt att vi hela tiden utvecklas – för ditt och dina närståendes bästa.

Läkare, vi kontaktar dig


Fyll i dina kontaktuppgifter och tryck på sänd så kontaktar vi dig inom kort!
Bekanta också dig med Vasa centralsjukhus lediga läkartjänster.

 

Aktuellt

Nyheter

Förändringar i förlossningsverksamheten: En symtomfri partner får närvara i förlossningssalen men inte i operationssalen

Förändringar i förlossningsverksamheten: En symtomfri partner får närvara i förlossningssalen men inte i operationssalen

06.04.2020Redaktion_Toimitus

På basen av ställningstagandet utfärdat av Finlands Gynekologförening samt alla Finlands förlossningssjukhus gemensamma beslut kommer även vi vid Vasa centralsjukhus att tillämpa nya direktiv.

Läs hela artikeln

Nyheter

Personlig rådgivning om begränsningar som gäller vid sjukhusbesök

Personlig rådgivning om begränsningar som gäller vid sjukhusbesök

06.04.2020redaktion_toimitus

För att hjälpa besökare att följa de begränsningar som gäller vid sjukhusbesök erbjuder vi besökare nu personlig rådgivning. Servicerådgivarna och patienttransportörerna ger sjukhusbesökare skriftliga anvisningar och diskuterar med om de rådande begränsningarna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Avdelningar flyttas för att bereda rum för eventuella coronapatienter

Avdelningar flyttas för att bereda rum för eventuella coronapatienter

01.04.2020Redaktion_Toimitus

På Vasa centralsjukhus förbereder man sig på en ökning av antalet coronapatienter genom att flytta på vårdavdelningsplatserna på sjukhuset. På onsdagen den 1 april flyttar den onkologiska avdelningen till dagavdelningens lokaler i E-byggnaden.

Läs hela artikeln

Nyheter

Cerner Ireland Limited har valts till APTJ- systemleverantör

Cerner Ireland Limited har valts till APTJ- systemleverantör

31.03.2020Redaktion_Toimitus

Cerner Ireland Limited har valts som leverantör för Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD:s), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE:s), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts (KSSHP:s) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sotes) nya gemensamma klient- och patientdatasystem.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Från sjukvårdsdistriktets direktör: Tillsammans klarar vi även det här!

Från sjukvårdsdistriktets direktör: Tillsammans klarar vi även det här!

30.03.2020Redaktion_Toimitus

De yrkesutbildade personerna inom såväl primärvården, socialvården som den specialiserade sjukvården är beredda att göra sitt yttersta för att vårda dem som behöver vård, omsorg och service.

Läs hela artikeln

Nyheter

Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa

Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa

30.03.2020redaktion_toimitus

Vasa centralsjukhus påminner om att du som har varit på utlandsresa ska hålla dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn när du återvänt till Finland. Det här betyder att du ska undvika närkontakt och inte röra dig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om du inte har några symtom.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vi skyddar våra patienters rätt till integritet

Vi skyddar våra patienters rätt till integritet

24.03.2020Redaktion_Toimitus

Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikts område hittas nu på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi dagligen att uppdatera antalet smittfall cirka klockan 11 på samma ställe på vår webbplats - om det skett en ändring i antalet.

Läs hela artikeln

Nyheter

En person har smittats av coronaviruset, eventuellt på en semesterresa i Lappland

En person har smittats av coronaviruset, eventuellt på en semesterresa i Lappland

20.03.2020Redaktion_Toimitus

En person bosatt i Vasa sjukvårdsdistrikt har eventuellt under sin semesterresa i Lappland smittats av coronaviruset.

Läs hela artikeln

Nyheter

Kassan är stängd tillsvidare

20.03.2020Redaktion_Toimitus

Du kan ringa sjukhusets växel om du har frågor om faktureringen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Utomstående förbjuds att besöka sjukhuset

Utomstående förbjuds att besöka sjukhuset

17.03.2020Redaktion_Toimitus

På Vasa centralsjukhus börjar man omedelbart tillämpa de riktlinjer som Finlands regering fastställde den 16 mars. Utomstående förbjuds att besöka avdelninga...

Läs hela artikeln

Nyheter

I Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter coronavirustestningen på samma linje

I Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter coronavirustestningen på samma linje

16.03.2020Redaktion_Toimitus

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har man ett nytt bekräftat coronavirusfall. Vi strävar fortsättningsvis efter att dämpa smittspridningen och därför fortsätt...

Läs hela artikeln

Nyheter

Personer i sjukhusvård och anställda inom hälso- och sjukvården ska skyddas från smitta

Personer i sjukhusvård och anställda inom hälso- och sjukvården ska skyddas från smitta

14.03.2020Redaktion_Toimitus

Vi kan alla göra vår andel för att dämpa spridningen av coronavirussmittan. Personer med förkylnings- eller influensasymptom får inte besöka Vasa centralsjukhus avdelningar. Besök är helt förbjudna på vissa avdelningar och begränsade på några avdelningar. Vi uppdaterar besöksanvisningarna enligt situationen och informerar dagligen om läget.

Läs hela artikeln

Nyheter

THL anvisar: Behandla lindriga symtom hemma - hälso- och sjukvården hjälper dem som har allvarliga symtom

14.03.2020Redaktion_Toimitus

Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över.

Läs hela artikeln

Nyheter

Rekommendation att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas ska avbrytas

13.03.2020Redaktion_Toimitus

Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stads social- och hälsosektor rekommenderar att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas avbryts. Utöver det här är rekommendationen att man inte deltar i konserter, konstutställningar och andra publikevenemang. Dessa rekommendationer gäller åtminstone fram till 30.3.2020.

Läs hela artikeln

Nyheter

Verksamheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt är fortfarande fokuserad på att förebygga coronavirussmittan

13.03.2020Redaktion_Toimitus

Det finns fortfarande bara ett bekräftat coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tester för att bekräfta eventuella smittfall görs dagligen. Vi samarbetar nu tillsammans med kommunerna i vårt distrikt för att på alla sätt och vis minska smittspridningen. Med anledning av detta har vi idag gått ut med en rekommendation till kommunerna i vårt distrikt om att all hobby- och fritidsverksamhet ska inställas till 30.3.2020.

Läs hela artikeln

Nyheter

Coronavirusmeddelande 13.3.2020: En person har smittats av coronaviruset i Vasa sjukvårdsdistrikt

13.03.2020Redaktion_Toimitus

Ett laboratoriebekräftat fall av coronaviruset har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från Italien. Patienten är hemma i isolering och...

Läs hela artikeln

Nyheter

Gott om parkeringsplatser i parkeringshuset på sjukhusområdet

Gott om parkeringsplatser i parkeringshuset på sjukhusområdet

11.03.2020Redaktion_toimitus

Det finns gott om parkeringsplatser i sjukhusets parkeringshus och på träningsplanen för boboll invid stranden för den som besöker sjukhuset. Den som rör sig i närheten av byggarbetsplatsen måste ändå komma ihåg att använda sig av de noggrant utmärkta gånglederna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

10.03.2020Redaktion_Toimitus

Den 9 mars har epidemiområdet för coronaviruset utvidgats att omfatta Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen.

Läs hela artikeln