Välmående till Österbotten

Aster Bothnia är hela Österbottens gemensamma utvecklingsprojekt för social- och hälsovården. Vi skapar tillsammans med regionens sote-experter nya, gemensamma verksamhetssätt samt bygger upp och tar i bruk ett nytt klient- och patientdatasystem som understöder dessa.

Aktuellt

Hanna Kangasmaa: Vår arbetsinsats behövs nu!

Läs mer

Vi har flyttat! Nya gemensamma utrymmen med regionens andra sote-projekt

Läs mer

Hur registerar jag mina timmar, hur slipper jag in i Teams? Johanna hjälper dig!

Läs mer

“En gemensam strävan i Österbotten är att erbjuda den bästa möjliga social- och hälsovården åt våra invånare var dom än befinner sig i regionen. ”
Aster logo
Mirjam Jern-Matintupa
Hälsovårdens förändringsledare

Allt du behöver veta om Aster Bothnia! Läs ofta ställda frågor och svar om projektet

Läs mer