Välmående till Österbotten

Aster Bothnia är hela Österbottens gemensamma utvecklingsprojekt för social- och hälsovården. Vi skapar tillsammans med regionens sote-experter nya, gemensamma verksamhetssätt samt bygger upp och tar i bruk ett nytt klient- och patientdatasystem som understöder dessa.

Aktuellt

Aster Bothnia fick en ny ledarduo i september

Läs mer

Juha är med och gjuter grunden för framtida system

Läs mer

“En gemensam strävan i Österbotten är att erbjuda den bästa möjliga social- och hälsovården åt våra invånare var dom än befinner sig i regionen. ”
Aster logo
Mirjam Jern-Matintupa
Hälsovårdens förändringsledare

Allt du behöver veta om Aster Bothnia! Läs ofta ställda frågor och svar om projektet

Läs mer