I Aster projektet förbereddes nya verksamhetsätt och arbetsredskap

Aster Bothnia projekt avslutades i november 2021

I Aster projektet förbereddes nya verksamhetsätt och arbetsredskap

De fyra sjukvårdsdistriktens och konsortiers gemensamma Aster projekt och Vasa sjukvårdsdistrikts regionala Aster Bothnia projekt avslutades i november 2021.

Aster projektets mål var att upphandla och ta i bruk ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social – och hälsovården, som skulle ha betjänat 700 000 invånare och fungerat som arbetsredskap för 25 000 professionella inom social- och hälsovården.

I den gemensamma Aster projektet deltog utöver Vasa sjukvårdsdistrikt även Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE), Samkommunen för sjukvård- och sociala tjänster i Norra karelen (Siun Sote) samt Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), som även fungerat som värdorganisation för gemensamma Aster- projektet.

Förberedande arbete inför upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem hade förberetts under flera år i mellersta Finland och offerten för upphandlingen publicerades 2017. VSVD anslöt sig till den gemensamma upphandlingen 2018. Som resultat efter en upphandlingsprocess på cirka tre år valdes Cerner Ireland Ltd till leverantör av det nya klient- och patientdatasystemet.

Upphandlingen av Aster – klient – och patientdatasystemet fortskred  till planeringsprojektet (3/2020 -9/2021). Under hösten 2021 beslöt beställarorganisationerna  att framskrida till leveransprojektet. Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslöt dock, att KSSHP drar sig ur projektet. Fortsättningen av projektet till leveransfasen  skulle ha krävt ett positivt beslut av alla fyra upphandlande organisationerna. 

Aster samarbete avslutades och även regionala Aster Bothnia projektorganisationen avvecklades.

Som en del av beredningen och utvecklingen av Österbttens välfärdsområde fortsätter arbetet med upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem

 

Mer information

Kimmo Tiira,  regional IT-direktör
kimmo.tiira(a)vshp.fi