Bekanta dig med Aster Bothnia -projektet!

Om du hört talas om Österbottens regionala APTJ-projekt, är det Aster Bothnia du hört om.  Här hittar du aktuell information om hur arbetet med gemensamma verksamhetsprocesser inom social- och hälsovården samt inom specialsjukvården framskrider. 

På hemsidan hittar du även information om bakgrunden till projeketet, hur projektet framskrider samt om vårt mångprofessionella team.

 

10 läkare till Asters läkarnätverk

Läs mer

Aster-planeringsprojektet förlängts med ca två månader

Läs mer

Personalens egen kaffestund med Aster Bothnia

Läs mer

Utan uppgifter finns ingen informationsledning

Läs mer

Videoserier presenterar Asters målsättningar och nyttan för de yrkesutbildade

Läs mer

Aster -kundorganisation har publicerat sina webbsidor

Läs mer

Höstens arbetsgrupper på slutrakan, kartläggningsarbetet når sin kulmen

Läs mer