Bekanta dig med Aster Bothnia -projektet!

Om du hört talas om Österbottens regionala APTJ-projekt, är det Aster Bothnia du hört om.  Här hittar du aktuell information om hur arbetet med gemensamma verksamhetsprocesser inom social- och hälsovården samt inom specialsjukvården framskrider. 

På hemsidan hittar du även information om bakgrunden till projeketet, hur projektet framskrider samt om vårt mångprofessionella team.

 

Aster -kundorganisation har publicerat sina webbsidor

Läs mer

Höstens arbetsgrupper på slutrakan, kartläggningsarbetet når sin kulmen

Läs mer

Datasäkerheten byggs upp i samspel med teknik och användare

Läs mer

Frågor och svar – delen på vår webbsidor har uppdaterats

Läs mer

Marina Kinnunen: ”Vår viktigaste uppgift är att erbjuda invånarna tjänster av hög kvalité”

Läs mer