Hur är läget då, Aster Bothnia? 

Tackar som frågar, det är bra! I projektet kommer tiotals sakkunniga från Österboten att arbeta. Sakkunniga som medverkar i projektet berättar här om sitt eget arbete och sin syn på hur social- och hälsovårdstjänsterna ser ut om bara några år. 

Under resans gång träffar vi yrkeskunniga både från social- och hälsovården samt IT-branschen och klienter och patienter som bekantar sig med de nya systemet.

Ett öppet sinne är den yrkesutbildades viktigaste arbetsredskap

Läs mer

Ett nytt arbetsverktyg hjälper till att strukturera socialvårdens yrkeskunnigas arbete

Läs mer

Tillämpningsspecialisten söker, förmedlar och producerar information

Läs mer

Från Aster-bloggen: Vilka är fördelarna med arbetstagarnas, klienternas och patienternas delaktighet?

Läs mer

Systemutvecklingen gav Mari nya perspektiv på social- och hälsovården

Läs mer

Från Aster-bloggen: Klichéernas värld

Läs mer

Sammarbete är kommunikatörens socker och salt

Läs mer

Servicearkitekten Satu ritar upp verksamheten

Läs mer

Från Aster-bloggen: Något nytt, något gammalt, något lånat och något blått

Läs mer

Projektkoordinatorn bollar både projektarbete och stickprojekt

Läs mer

Hur registerar jag mina timmar, hur slipper jag in i Teams? Johanna hjälper dig!

Läs mer