Hur är läget då, Aster Bothnia? 

Tackar som frågar, det är bra! I projektet kommer tiotals sakkunniga från Österboten att arbeta. Sakkunniga som medverkar i projektet berättar här om sitt eget arbete och sin syn på hur social- och hälsovårdstjänsterna ser ut om bara några år. 

Under resans gång träffar vi yrkeskunniga både från social- och hälsovården samt IT-branschen och klienter och patienter som bekantar sig med de nya systemet.

“Jag hoppas, att vi går mot en sådan arbetskultur, där vi är öpnna för nya möjligheter och nya sätt att arbeta. ”
Aster logo
Mirjam Jern-Matintupa
Hälsovårdens förändringsledare

Med bra planering och flexibilitet ser projektassistent Johanna Becker till att projektarbetet löper som på räls

Läs mer

Sirpa lotsar socialvårdens projekt och regionens expertermot gemensamma verksamhetssätt

Läs mer

Mirjam fungerar som guide i Österbottens sote-utvecklingsarbete

Läs mer