Hur är läget då, Aster Bothnia? 

Tackar som frågar, det är bra! I projektet kommer tiotals sakkunniga från Österboten att arbeta. Sakkunniga som medverkar i projektet berättar här om sitt eget arbete och sin syn på hur social- och hälsovårdstjänsterna ser ut om bara några år. 

Under resans gång träffar vi yrkeskunniga både från social- och hälsovården samt IT-branschen och klienter och patienter som bekantar sig med de nya systemet.

Från Aster-bloggen: "Har du en inre utvecklare eller är du emot förändring?"

Läs mer

Hur registerar jag mina timmar, hur slipper jag in i Teams? Johanna hjälper dig!

Läs mer

Förändringsledaren Marja Mustonen identifierar utvecklingsbehoven

Läs mer

"Datasystemet får inte skapa processer åt oss", säger projektchef Carola Wisur-Hokkanen

Läs mer

“Jag hoppas, att vi går mot en sådan arbetskultur, där vi är öpnna för nya möjligheter och nya sätt att arbeta. ”
Aster logo
Mirjam Jern-Matintupa
Hälsovårdens förändringsledare