Aster -kundorganisation har publicerat sina webbsidor

Aster-kundorganisationen, dvs. projektorganisationen, som koordinerar de fyra beställarnas gemensamma verksamhet, har publicerat sina webbsidor på adressen asteraptj.fi*. På webbsidorna hittas nu till en början bakgrundsinformation om projektet och nyheter i anslutning till hur projektet framskrider. Information om beställarorganisationerna, dvs. Aster Essote, Aster Siun Sote, Aster Keski-Suomi och Aster Bothnia hittas på webbsidorna.

På Asters webbsidor kommer även en blogg publiceras, var projektarbetare från alla beställare behandlar aktualiteter, verksamhetsförändringen och klient- och patientdatasystemet samt andra ämnen i anslutning till utvecklingsarbetet.

Aster Bothnias förändringsledare Marja Mustonen skriver i sitt första blogginlägg om informationens betydelse. Vad tror du, Hittas en inre utvecklare eller hörs förändringsmotståndarna?

Du kommer väl ihåg att följa projektarbetet också på Facebook på beställarorganisationernas gemensamma asteraptj.fi –sida.

*Innehållet på Aster-organisationens webbsidor är enbart på finska.

Tillbaka till Aktuellt