Beslutet om övergången till leveransprojektet flyttas fram 

Tanken var att beslut om övergången till Aster-projektets leveransprojekt skulle fattas av sjukvårdsdistriktets fullmäktige vid ett extrainsatt möte den 4 oktober.

Sjukvårdsdistriktets styrelse diskuterade vid sitt möte den 27 september om anskaffningen av klient- och patientdatasystemet och det förändrade läget i Jyväskylä och Mellersta Finland. Efter diskussionen beslöt styrelsen enhälligt att inhibera fullmäktiges extrainsatta möte.

Fullmäktige behandlar övergången till Aster-projektets leveransskede senare eller vid följande fullmäktigemöte den 29 november. Mer information ges då tidpunkten har fastställts. 

Aster-logo

Tillbaka till Aktuellt