Från Aster-bloggen: "Har du en inre utvecklare eller är du emot förändring?"

Vi publicerar de bloggtexter som skrivits av våra regionala projektarbetare och experter också på Aster Bothnias webbsidor. Här är förändringsledare Marja Mustonens bloggtext, som publicerats 18.12.2020. 

"Jag har arbetat i Aster Bothnia –projektet nu 10 månader och jag har konstaterat att informationen vi behandlar inom projektet är enorm. Ett tydligt bevis på detta är beställarorganisationernas, Aster-organisationens och Aster och leverantörens gemensamma Teams-kanaler. Den mängd information som dokumenterats, sparats och som ständigt ökar i dessa kanaler berättar om vilket oerhört stort arbetsfält vi har för tillfället.

”Nam et ipsa scientia potestas est” – ”Kunskap är makt” är ett uttryck som myntades av den brittiska filosofen Francis Bacon under renässansen för över 450 år sedan. Hans uppfattning om kunskap är en egen historia, men kunskapens betydelse som bakgrund till alltings existens är obestridlig. All kunskap, vare sig det handlar om vetenskapligt bevisad eller om erfarenhetsbaserad vardagskunskap, har ett eget värde. Erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap ligger även som grund för hur vi inom Aster-projektet arbetar för kommuninvånarnas hälsa och välmående. Vi vet, att vi behöver förnya oss och vi vet orsakerna till varför denna förnyelse behövs.

 

“"Kunskap är makt - Nam et ipsa scientia potestas est””
Francis Bacon

Kunskap är makt, och med 25 000 sakkunniga från fältet har vi en fantastisk informationsresurs i vårt utvecklingsarbete. Ni som verkar inom branschen vet, vad som händer i social- och hälsovårdsbranschens vardag och med hurdana verktyg man bäst sköter arbetet så att klienter och patienter inom olika tjänster får den vård och den service de behöver. Fältets social- och hälsovårdsexperter har rätt att vara med och planera sin egen framtid och den framtiden planeras nu.

Avgörande i utvecklingsarbetet är den information som baserar sig på användarerfarenhet. Vi måste uppmärksamma de perspektiv och önskemål branschens sakkunniga har och beakta informationen som de hämtar med sig i utvecklingsarbetet. Jag vill påstå, att ingen av oss är emot förändring och att det bor en liten utvecklare inom oss alla. Hen är den som alltid vill göra sitt bästa, lösa problem, reagera på utmaningar och hitta nya sätt att nå sina målsättningar.

I utvecklingsarbetet är det ändå viktigt att komma ihåg, att förutom rationella motiv styrs vi även av emotionella motiv. Våra beslut och våra val påverkas därför i viss utsträckning av känslor och olika övertygelser. En stark förhandsuppfattning inverkar på hur vi förhåller oss till en viss sak och hur villiga vi är att se saker och ting ur nya perspektiv. Kan vi tänka oss att nuvarande lösning kanske inte nödvändigtvis är den bästa och att saker kunde göras ännu bättre, på ett nytt sätt? Vi måste också ta dem som tvivlar i seriöst beaktande. Ligger det kunskapsbaserade grunder för tvivlet eller beror det på negativ inställning?

Vi behöver också fundera på hur vi kan hjälpa varandra att hitta nya perspektiv på saker och på så sätt försäkra oss om att vi arbetar mot rätt håll. Öppenhet och diskussion är ett första steg till att öppna upp motsatta synsätt och skapa ett utrymme från vilket en gemensam ståndpunkt kan bildas.

Det är upp till oss själva om vi kan hitta vår inre utvecklare eller om vi sällar oss till skaran med förändringsmotståndare. Aktivt motsättande, kritiskt analyserande, övervägande positiv.

Vi behöver dig i utvecklingsarbetet - vilken roll väljer du att ha?"

 

 

 

 

 

 

Marja Mustonen  
Socialvårdens förändringsledare
Aster Bothnia