Från Aster-bloggen: Något nytt, något gammalt, något lånat och något blått

Vi publicerar de bloggtexter som skrivits av våra regionala projektarbetare och experter också på Aster Bothnias webbsidor. Här är förändringsledare Marja Mustonens bloggtext, som publicerats 16.3.2021.

Från Asters hundratals olika arbetsgrupper ljuder röster och gnistor slår från städet då fyra smeder tillsammans smider ett nytt klient- och patientdatasystem. Nyfikenheten tar över och man undrar vad som egentligen sker i arbetsgrupperna?

Tack vare sportlovsveckan hade jag för ovanlighetens skull några nästan helt mötesfria dagar. Genom min arbetskarriär före Aster Bothnia är jag van att hantera och administrera stora helheter och genom det upplever jag också att jag i min nuvarande roll ett brinnande behov och vilja att hålla mig uppdaterad så långt det är möjligt om allt vad som händer och sker i Aster-projektet. För att mätta min hunger bestämde jag att förverkliga en dröm, men som jag pga. tidsbristen inte hunnit med; jag satte på hörlurarna, grävde fram inspelningarna från Asters arbetsgrupper med Leverantören och gav mig hän att lyssna.

Jag drogs helt och hållet med av arbetsgrupperna och ämnena som behandlades ända in på småtimmarna. Jag lyssnade på många arbetsgrupper från början till slut, enbart för att jag bara inte förmådde mig själv att sluta. I en del arbetsgrupper stod jag i dörröppningen och kände in stämningen och följde med behandlingen av olika ämnen. De sakkunnigas talturer imponerade på mig. Wow, vilka yrkeskunniga personer vi har fått med och vilken sakkunskap de besitter, då fyra aktörer inom social- och hälsovården nu gått ihop med gemensamma krafter.

Både leverantören och beställarnas representanter har förberett sig inför arbetsgrupperna enligt givna anvisningar. Ämnena gås genom under ledning av leverantören och på basen av på förhand överenskommet och förberett material. Nuläget behandlades, men blickarna riktades också mot framtiden, man begrundande hur saker kan moderniseras och hur de möjligheter som det nya systemet erbjuder kan användas.

De demo-presentatationer som leverantören visat öppnade också upp alla de olika möjligheter systemet erbjuder.  Arbetet är interaktivt och fastän beställarnas och leverantörens kommunikation sker på engelska, fick man även uttrycka sig på klar finska. Systemutvecklingen är inte beroende av språket, men ingen detalj får heller gå oss obemärkt förbi på grund av språket.

Beställarorganisationernas olikheter är en utmaning för Aster utvecklingsarbetet. Att bilda en gemensam uppfattning är en aning enklare då en samkommun gör kommunernas röst hörd än då alla 13 eller 21 kommuner separat ska få säga sin åsikt. Det här syns givetvis också i hur nuvarande tjänster och service ordnas.

Trots att servicen ordnas på olika sätt är det ändå glädjande att konstatera att huvuddragen i service- och vårdprocesserna i det stora hela är likadana, samarbetet i arbetsgrupperna har fungerat bra och man har börjat skapa en gemensam uppfattning om framtiden. Det gemensamma budskapet till leverantören lyder:

Åt oss duger enbart det bästa, så upp till bevis!

 

“Vi tävlar inte sinsemellan utan ser tillsammans till att slutresultatet är det bästa möjliga för allas del.”
Aster logo
Marja Mustonen
Socialvårdens förändringsledare

Projektet kan ses som något slags giftermål, vilket åsyftas i rubriken sett till något nytt, gammalt, lånat och blått. Förväntningarna på nya kompanjonen är stora, men vi kommer inte heller tomhänta in i det här, utan vi drar nytta av allt befintligt som är användbart, både eget och lånat.

Enligt gammal bröllopstradition är blått en symbol för lycka. Det behövs för att få alla bitar att falla på plats i projektet. Ännu mera lycka behövs för att ha kunskap och förmåga att fatta de rätta besluten. Må också lycka, information och kunskap hjälpa systemleverantören att slutligen svetsa ihop alla bitar.

Jag sätter återigen på hörlurarna, låter bandet rulla och stiger in i en Aster-arbetsgrupp. På plats är ivriga och sakkunniga yrkesutbildade inom social- och hälsovård, socialarbetare, läkare, sjukskötare, psykologer, it-sakkunniga. Sorlet är livligt och tankarna analyserande.

Två fraser, tillsammans är vi starka och hjulet behöver inte uppfinnas igen, gäller också i det här projektet. Vi har gått med tillsammans med ett gemensamt mål. Vi bör vara öppna och modigt och osjälviskt föra fram vårt bästa. Vi tävlar inte sinsemellan utan ser tillsammans till att slutresultatet är det bästa möjliga för allas del.

Bästa yrkesutbildade inom social- och hälsovård i Siun Sote, Essote, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt – Din organisation har förbundit sig till utvecklingsarbetet och de målsättningar det innebär, därför har du också tillstånd att ge din sakkunskap för att uppnå våra gemensamma målsättningar. Tack för att du deltar!

Marja Mustonen

Marja Mustonen
Socialvårdens förändringsledare
Aster Bothnia