Ett nytt arbetsverktyg hjälper till att strukturera socialvårdens yrkeskunnigas arbete

Camilla Sundberg

Intresse för systemutveckling och uppgifterna som huvudanvändare öppnade dörrarna till Aster Bothnia –projektet för Camilla Sundberg. Som socialvårdens projektchef fungerar hon som länk mellan regionens yrkesutbildade och Aster-organisationen och samarbetet med välfärdsområdet kommer intensifieras under projektets gång.

Hur kom du med i projektet?
Jag har arbetat inom socialvården i närmare 15 år, de 10 senaste åren i Jakobstad. Jag har alltid varit intresserad av klientdatasystem och jag har vid sidan av mitt arbete fungerat som en av huvudanvändarna för det system som används i Jakostadsregionen.

Jag blev tillfrågad om jag har intresse att delta i utvecklingsarbetet för det nya klient- och patientdatasystemet och blev tipsad om ett ledigt arbete som servicearkitekt. Jag fyllde i en ansökan och sen var det bara att vänta. Efter några intervjuer fick jag i maj 2020 veta att jag blivit vald till servicearkitekt vid 2M-it och där via till Aster Bothnia –projektet. Arbetet inleddes i augusti 2020.

Under våren 2021 erbjöds jag möjligheten att bli socialvårdens projektchef. Efter en liten överläggning beslöt jag att ta emot utmaningen, och sedan mars har jag fungerat som socialvårdens projektchef vid Aster Bothnia. Jag har lärt mig massor, men har ännu mycket att lära mig.

Vilka ämnesområden fokuserar ditt arbete på just nu?
Planeringsprojektet är på slutrakan vilket innebär att arbetet handlar om att göra olika sammandrag av planeringsprojektet. Sammandragen fungerar som underlag för de planer som görs inför leveransprojektet.

I socialvårdens projekt behandlas ännu de sista helheterna, bl.a. förtydligande av hemvården och arbetsverktyg för mångprofessionellt arbete. Dessa ämnesområden behandlas vidare under leveransprojektet.

Under planeringsprojektet har vi bara gått igenom en del av helheten, men under leveransprojektet kommer processer och funktioner inom hela socialvårdens servicefält i Österbotten att gås genom, så att vi kan förmedla Österbottens behov och målsättningar. Samarbete med välfärdsområdet kommer också här att betonas, då vi tillsammans arbetar fram framtidens arbetssätt.

Med vem samarbetar du och varför?
Speciellt viktiga samarbetsparter är de yrkesutbildade och sakkunniga som arbetar i regionen och som deltar i projektarbetet. Utan deras sakkunskap kommer vi inte vidare i utvecklingsarbetet! Vi har varje vecka frågor eller arbetgsgrupper, till vilka vi behöver fältets sakkunniga och deras perspektiv. Det är ju för dem som systemet och verksamhetssätten utarbetas.

Inom Aster Bothnia samarbetar jag med de andra projektcheferna. Huvudprojekten är väldigt olika och samarbete behövs för att få till stånd ett sote-integrerat system och sådana funktioner som vi behöver. För att helheten ska fungera tillsammans behöver vi också ett tätt samarbete med arkitekterna och tillämpningsspecialisterna.

Vi samarbetar även på Aster-nivå, dvs. med representanter från de övriga beställarna. Vi har veckovisa gemensamma arbetstider och möten, där vi går genom gemensamma saker för alla beställarorganisationer.

Berätta exempel på vilka betydande fördelar Aster-systemet ger socialvårdens yrkesutbildade?
Socialvårdens yrkesutbildade kommer ha fördel av det sätt, som systemet stöder arbetet på. Då en yrkesutbildad eller klient själv registrerar uppgifter i systemet, strukturerar systemet upp uppgifterna, och hjälper till att hitta och utnyttja informationen. Det nya systemet möjliggör s.k. stöd för beslutsfattande, dvs. vägleder arbetstagaren i beslutsfattandets olika skeden. Systemet anpassas till den österbottniska klientprocessen för att vägleda arbetstagaren framåt i klientskapets olika skeden. Det här baserar sig på THL:s serviceprocesser.

Arbetsverktyg för mångprofessionellt samarbete är till nytta också för socialvårdens yrkesutbildade. Systemet kommer underlätta informationsdelning mellan olika socialtjänster men också mellan social- och hälsovården, inom ramarna för vad lagen tillåter. Planer finns också på en samarbetsplattform, där yrkesutbildade kan diskutera och arbeta med gemensamma ärenden i anslutning till tjänster för klienter och patienter.

Vad ger dig motvikt till arbetet?
Jag trivs hemma och jag tycker om att göra helt vardagliga saker, som exempelvis en promenad med hunden. Så här på våren tycker jag om att peta i jorden och odla fram ätbara grönsaker och blommande blommor. Ibland plockar jag upp sticksömmen och slutresultatet kan tex bli en ylletröija. På sommaren njuter hela familjen av att vara i skärgården med vår tjärdoftande båt.

Tillbaka till projektnyheter