"Datasystemen får inte skapa processer åt oss"

Carola Wisur-HokkanenHälsovårdens projektchef Carola Wisur-Hokkanen känner till vardagen inom hälsovården. Resan från rollen som sakkunnig i vårdarbetet  till projektarbete har utökat förmågan att se helheter. Utvecklingen av Sote helheten är just det som Carola vill uppmuntra sina kolleger till.

Du var en av de första arbetstagarna i projektet. När kom du med i projektet vad var på gång just då?
Jag kom med småningom i projektet. I början samlade jag in den information som behövdes, men från och med november 2018 har jag jobbat heltid med projektet. När jag kom med bearbetade vi  kraven för upphandlingen. Vi spjälkte servicehelheter till innehåll som beskriver vad ett klient-  och patientdatasystem måste innehålla eller kunna åstadkomma för att Sote professionella skall kunna utföra de olika serviceformer som erbjuds inom sjukvårdsdistriktet. 

Asters planeringsprojekt har just börjat. Vad jobbar du med just nu?
Just nu sammanställer jag material till grupparbetet med substanssakkunniga. Definitionsarbetet genomförs under planeringsprojektet i form av grupparbete. Definitionsarbetet innebär att beskriva nuläget och hitta det som borde utvecklas för att erbjuda smidigare, effektivare och mera klient-  och patientcentrerad service och vård i framtiden.

Vad är de strösta utmaningarna i projketet under planeringsfasen?
Tiden. Tidtabellen måste inrymma samarbete med substanssakkunniga, de övriga beställarorganisationerna, kundorganisationen samt leverantören. Projektarbetet kräver även rapportering och uppföljning av den egna projekthelheten. Det är många bollar att hålla i luften på samma gång, men det är just det som  gör arbetet intressant.

Du har en lång erfarenhet av vårdarbetet på Vasa centralsjukhus. Om du tänker på dina före detta kolleger, på vilket sätt kommer det nya systemet att påverka deras arbete?
Ja, jag har jobbat i flera olika roller under min tid på vasa centralsjukhus bl.a. som sjukskötare, klinisk specialistsjukskötare, sakkunnig inom vårdarbete i medicinska klinikgruppen, vikarierat undervisningsöverskötaren och nu senast som sakkunnig inom vårdarbetet i sjukvårdsadministrationen.

Det som jag anser är det viktigaste är att se över verksamhetssätten. Det hjälper inte att bara byta system om vi inte också utvecklar verksamheten. Verksamheten skall innehålla smidiga processer som  datasystemet stöder. Inte tvärtom – datasystemet får inte skapa processer åt oss. Det som ett modernt system kan erbjuda vårdpersonalen är automatisering, till exempel att man inte behöver skriva samma sak på flera ställen, och att vi i fortsättningen själva kan utveckla programmet utan att behöva gå via leverantören för att få ändringar gjorda. 

Vad borde varje Sote områdes arbetstagare känna till om Aster Bothnia vid det här laget?
Jag  hoppas att alla sote – sakkunniga inser vilken möjlighet som nu erbjuds! Alla kan och får vara med och utveckla, påverka och forma nya verksamhetssätt inom regionen. Graden av det egna engagemanget kan variera under de olika projektfaserna.

Vad ger dig motvikt till ditt arbete?
Det beror lite på. Motion - ett pass på gymmet är bra motvikt mot allt sittande framför arbetsbordet, eller en avkopplande cruising tillsammans med familjen i amerikanska bilen från -74 .

Tillbaka till projektnyheter