Cerner Ireland Limited har valts som systemleverantör

Cerner Ireland Limited har valts som leverantör för Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD:s), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE:s*), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts (KSSHP:s*) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sotes*) nya klient- och patientdatasystem, som kommer heta Aster. 

I produktjämförelsens slutskede stod det mellan Cerner Ireland Limited och Epic Systems Corporation. Konkurrensen har varit hård under hela upphandlingsförfarandet. 

- Båda leverantörerna på slutrakan hade helhetslösningar med sina egna styrkor. Cerner höll jämn nivå i alla delmoment i jämförelsen, berättar Simo Reipas, direktör för APTJ:s kundorganisation och tidigare projektchef för upphandlingsprojektet.  

Simo Reipas

Övriga offertgivare har gallrats bort eller dragit sig ur redan i ett tidigare skede. Upphandlingsbeslutet baserar sig på noggranna och specifika systemlösningar, tjänsternas kvalitativa egenskaper, prisjämförelser och poängsättning. 

Systemen jämfördes bl.a. vid den egentliga produktjämförelsen som ordnades i februari, i vilken över 300 i upphandlingen medverkande sakkunniga inom social och hälsovård och ICT från de olika sjukvårdsdistriktena deltog. Vid jämförelsen utvärderades funktionella lösningar, den valda leverantörens förmåga för förverkligande och ibruktagande samt tekniska lösningar och deras förverkligande, upprätthållande och vidareutveckling.

Cerners beräknade jämförselsepris för fyra sjukvårdsdistrikt är ca 286 miljoner euro och inkluderar systemets användarrättigheter, leverans samt underhållskostnader tio år framöver. 

Läs mer om upphandlingsbeslutet här.

*Innehållet enbart på finska.

Tillbaka till Aktuellt