Coronaläget inverkar inte på projektarbetet

Spridningen av coronasmittan under vårvintern inom Vasa sjukvårdsdistrikt krävde alternativa verksamhetssätt, men har inte påverkat Aster Bothnia –projektets tidtabell.

- Enligt sjukvårdsdistriktets direktiv övergick även projektarbetarna till distansarbete i mars. Förberedande arbete har utförts enligt planerna, berättar tf. Projektdirektör Kimmo Tiira.

Öppet hus –tillfällena i april och diskussions- och informationstillfällena till kommunerna i april-maj blev dock inhiberade. Istället utarbetades material, som kommunernas sote-personal självständigt kunde bekanta sig med. Träffar och möten har ordnats med videouppkoppling.

Även arbetssätten för kommande definitionsskedet har modifierats.

- Till en början var det tänkt att sakkunniga från kommunerna kunde samlas och arbeta i grupp vid projektkontoret, men arbetet flyttar nu till nätet istället. Vi utnyttjar bl.a. vidokonferenser. Dessa nya arbetssätt är säkert bekanta ute i kommunerna efter de senaste månaderna, berättar resurs- och utbildningchef Elina Friederiksen.

- Förhoppningvis hinner vi längre fram i projektet också arbeta med dessa sakkunniga ansikte mot ansikte.

Coronalägets utveckling följs noggrannt med och man försöker föbereda sig på bästa sätt för dess eventuella inverkan på projektarbetet. Just nu är läget lungt, men det är självklart att om läget förvärras igen, så behövs de sakkunniga i det akuta vårdarbetet. 

- Då fokuserar vi på delområden i definitionsarbetet som inte direkt påverkas av krisen. Arbetet stannar inte av, utan arbetet schemaläggs och ordnas om utgående från situationen, konstaterar Tiira.

På bilden bär två händer upp Asters A-formade logo.

Tillbaka till Aktuellt