Vår arbetsinsats behövs nu!

Aster Bothnia har läkarrepresentation i alla samarbetsorganisationen Asters arbetsgrupper. Läkarnätverket som inrättades under våren, Medical Network, och Medical transition team fortsätter sin verksamhet i höst.

Från Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar Vasa stads övertandläkare Hanna Kangasmaa och Korsholms överläkare Sofia Svartsjö i Medical transition team. I gruppen funderar man på förändringsledning ur det kliniska arbetets perspektiv.

”Jag upplever det viktigt att delta i gruppen och bygga upp samarbetet mellan de organisationer som deltar i Aster-projektet. Det är bra att man i tid börjat förbereda sig på de förändringar som kommer. Vi har en viktig roll i att skapa en positiv anda”.

Riktningen är enlig Kangasmaa den enda rätta.

”Jag anser det här projektet vara nödvändigt för Österbottens välfärdsområde. Fältet är just nu väldigt splittrat. Endast med hjälp av ett nytt system kan vi nå ett klientcentrerat arbetssätt.”

Förutom samarbetsorganisationen Asters gemensamma arbetsgrupper har Kangasmaa deltagit Aster Bothnias regionala arbete.

”Givetvis var många av de som deltagit i munhälsovårdens arbetsgrupp bekanta sedan tidigare, men vi har lärt känna varandra bättre via arbetet tillsammans. Det är givande att höra, hurdana verksamhetsmodeller som använts i andra kommuner. Det här betjänar också välfärdsområdets kommande arbete.”

Hanna Kangasmaa

Vasa stads ledande tandläkare Hanna Kangasmaa uppmanar yrkesutbildade att modigt greppa de möjligheter Aster Bothnia erbjuder att utveckla sitt eget arbete. ”Det blir just så bra som vi själva gör det.” 

Specialbehoven kommer fram

Kangasmaa uppmanar alla yrkesutbildade inom social- och hälsovård att ha ett öppet sinne för det som komma skall.

”Vi har nu möjlighet att påverka och vår arbetsinsats behövs nu. Det är viktigt att läkarna deltar i planeringen redan från början. IT-sakkunniga kan koda och bygga upp systemet, men för oss viktiga nyanser faller bort om vi inte själva deltar i arbetet.”

Kangasmaa har blivit vald till ledande tandläkare i Österbottens välfärdsområde och naturligtvis ser hon det pågående utvecklingsarbetet speciellt ur munhälsovårdens perspektiv. Varje specialitet såväl inom hälsovården som inom socialvården har sina specialbehov, som de yrkesutbildade för fram.

Kangasmaa ser positivt på deltagandet i Aster-projektet under hösten och den kommande vintern. Många saker blir mer tydliga och konkreta för de yrkesutbildade vartefter arbetet framskrider. Då ökar engagemanget och det är lättare föreställa sig fördelarna.

Det är viktigt att vi får ett system som klarar av att svara på de föränderliga behov, som vi oundvikligen kommer ha både via vår egen verksamhetsutveckling och via lagstiftningen”, konstaterar Kangasmaa.

Till hösten intensifieras gruppernas arbete

Samarbetsorganisationen Asters arbetsgrupper återvänder från sommaruppehållet under augusti-september. Förutom Medical transition team så fortsätter även de fyra beställarorganisationernas överläkarmöten.

”Chefsöverläkare Peter Nieminen deltar som representant för Vasa sjukvårdsdistrikt i dessa möten. Också våra egna regelbundna möten med sakkunniga läkare här inom Aster Bothnia fortsätter i höst”, berättar hälsovårdens förändringsledare Mirjam Jern-Matintupa.

”Vi är ännu bara i början av det här långa projektet, men alla yrkesgruppers betydelse och roll växer vartefter det regionala definitionsarbetet fortsätter under hösten och vi övergår till leveransprojektet”, påminner Jern-Matintupa.

Jern-Matintupa och Kangasmaa uppmanar Österbottens läkare såväl som andra yrkesutbildade att med låg tröskel ta kontakt med kollegor i Aster-arbetet.

”Om man i sitt eget arbete lägger märke till något utvecklingsområde eller –behov, lönar det sig att berätta om det direkt till någon av Aster Bothnia projketkontorets representanter eller en kollega, som medverkar som sakkunnig i Aster Bothnias arbetsgrupper.”

Tillbaka till Aktuellt