”Tidtabellen är krävande, men kvaliteten prutar vi inte på”

Projektassistent Johanna BeckerMed bra planering och flexibilitet ser projektassistent Johanna Becker till att projektarbetet löper som på räls. Som föreningsaktiv vet Johanna, att spelöga krävs i såväl arbetet som på fritiden.

Vad ingår i projektassistentes arbetsuppgifter?
Till mina arbetsuppgifter hör administrativa uppgifter i anslutning till projektet och till dem som arbetar i projketet, men även en hel del kommunikation, översättningar och övriga sekreteraruppgifter. I arbetet behöver man vara systematisk och noggrann och ha lätt för att kommunicera, men även vara bra på att läsa av olika situationer, kunna analysera och presentera information. Arbetet är omväxlande, man vet aldrig vad en arbetsdag för med sig.

Var jobbade du innan du kom med i Aster Bothnia- projektet och vilka erfarenheter har du haft mest nytta av i ditt nuvarande arbete?
Jag har arbetat på HR-enheten och inom administrativa sekreterartjänster på VCS och före det även med sysselsättningsfrågor i olika former. Jag upplever att erfarenheten från mina tidigare arbeten har gett mig förståelse för processer och helheter, och att inse vikten av god planering samt flexibilitet att erbjuda lösningar och att ha bra ”spelöga”.

Vad upplever du som mest givande gällande Aster Bothnia –projektarbetet?
Projektarbete är för mig en helt ny erfarenhet. Hittills har det varit intressant att lära sig hur projektarbetet fungerar. Jag upplever att vi på Aster Bothnia har ett inspirerande och interaktivt arbetsklimat , motiverade och engagerade kollegor, ett fungerande samarbete och tydliga gemensamma mål. Hela tiden gäller det att arbeta mot en deadline, att hinna utföra arbetet i tid utan att pruta på kvaliteten.

Du är ständigt i kontakt med intressenter och t.ex. de sakkunniga som deltar i projektet. Kan du beskriva under vilka stämningar man deltar i projektarbetet och hurudan feedback du har fått?
Jag upplever att många varit intresserade av att delta i projektarbetet och gärna med en stor arbetsinsats. Nyttan med ett nytt gemensamt och enhetligt datasystem verkar nog alla vara överens om. Och att samtidigt utveckla nya sätt att arbeta verkar också de flesta förhålla sig positivt till om än att ett sådant utvecklingsarbete är en omfattande och utdragen process.

Vad gör du på fritiden som motvikt till ditt arbete?
På fritiden kretsar det mesta kring föreningsaktiviteter och familjen. Jag är aktiv inom olika föreningar i olika tappningar, bl.a. friidrott, skidning, hem och skola. En aktiv men fungerande vardag gör att man lätt kopplar bort arbetet. Nu i sommar handlar det mycket om barnens aktiviteter och jag hoppas även hinna umgås med folk jag tycker om.

Tillbaka till projektnyheter