Tillämpningsspecialisten söker, förmedlar och producerar information

Tillämpningsexpert Juha Pajukoski är med och försäkrar att systemleverantören förstår kraven och särdragen i den finländska verksamhetsmiljön. Från poliklinikarbete till systemstöd- och utvecklingsprojekt fokuserar Juha nu på uppgifter i anslutning till tidsbokning i planeringsprojektet.

Hur kom du med i projektet?
Jag är utbildad sjukskötare och jag har jobbat inom specialsjukvården och i huvudsak på kirurgiska polikliniken. Från år 2008 har jag arbetet med patientdatasystemens stöd- och utvecklingsprojekt. Min egen förman på 2M-IT tipsade mig om Aster Bothnia –projektet 2019, att här skulle finnas intressanta och lämpliga uppgifter för mig. Följande höst inledde jag officiellt mitt arbete i projektet.

Jag har över 10 års arbetserfarenhet från verksamhetsförändrings- och systemutvecklingsprojekt. Då jag blev tillfrågad, tvivlade jag på om jag kan bidra med något. Jag är alltså bekant med känslan ifall någon är tveksam kring sitt deltagande. Var och en är ändå sakkunnig i sitt eget arbete, så det lönar sig att modigt komma med bara.

Vilka uppgifter hör till din roll som tillämningsspecialist?
I skedet för planeringsprojektet har jag varit med i exempelvis beställarnas och leverantörens arbetsgrupper. I dessa arbetsgrupper har vi bl.a. introducerat leverantören i den finländska social- och hälsovården. Vi vägleder dem till rätt information och till rätt anvisningar och försäkrar oss om att de förstår kraven i den finländska verksamhetsmiljön på rätt sätt.

Vi har alltså gått genom de uppställda kraven för det nya systemet rent konkret via olika exempel. Exempelvis, vad vårdgarantin innebär i tidsbokningsarbetet för den yrkesutbildade.

Tillämpningsexperten har också förståelse för och erfarenhet av varför och för vilka behov nuvarande system har anskaffats och hur de fungerar. Det är viktig information i planeringen av nya verksamhetssätt och ett nytt system.

Vilka ämnesområden fokuserar ditt arbete på?
Fokus har speciellt legat på arbete i anslutning till tidsbokning, som är en verkligt stor helhet. Jag har rett ut bland annat linjedragningar i anslutning till Folkpensionsanstaltens Kanta-tjänst och i anslutning till THL:s vårdgaranti och registreringar. Ibland tar vi kontakt direkt till de yrkesutbildade vid hälsovårdscentralerna eller sjukhuset, då någon ämneshelhet behöver preciseras.

Tidsbokning är en utmanande helhet, inte bara sett till verksamhetsprocesserna utan också sett till tekniska lösningar och lagstiftning. Exempelvis har vi löst hur ett möte, med en klient eller patient samt socialvårdens och hälsovårdens yrkesutbildade, tekniskt ska genomföras. Ett sådant här möte kan vara exempelvis vara en grupp som utvärderar en klients behov av serviceboende, där både yrkesutbildade från socialvården och hälsovården deltar, sammanlagt 5-10 personer.

Nu har ämnesområdena behandlats på en ganska allmän nivå, men under skedet för leveransprojektet djupdyker vi ordentligt ner i ämnena och börjar gå genom arbetssätt och verksamhetsprocesser mera noggrant. I leveransprojektet behövs därför mer sakkunskap från området.

Hur kan de yrkesutbildades utmaningar tacklas med hjälp av ett gemensamt system för social- och hälsovården?
Då alla klient- och patientuppgifter är i olika system, kommer största förändringen vara uppgifternas användbarhet. De kommer upp till en helt ny nivå. Man behöver inte längre skicka fax, då uppgifterna redan finns i realtid i systemet. Ingen onödig väntetid uppstår för patienten då uppgifter ska begäras från en annan enhet. Finlands lagstiftning och förordningar beaktas i användningen av uppgifterna.

Nuförtiden sköter både de yrkesutbildade och patienterna många ärenden per telefon och bara under tjänstetid. I framtiden kommer många ärenden skötas via kundportalen och för de yrkesutbildades del via systemet. Kundportalen förbättrar klienternas och patienternas möjlighet att delta i vård- och serviceplaneringen.

Vad ger dig motvikt till arbetet?
Jag tycker om matlagning, bakning och att pröva nya recept. Alltid lyckas jag inte, men då måste jag pröva något annat. Jag har en egen kolonilott, idkar friluftsliv och så skulle jag tycka om att resa. Hoppas det snart är möjligt igen!

Jag läser mycket och här är ett lästips till andra: Max Seeck: Den trogne läsaren. Boken är helt i sin egen klass, historien händelserik och full av oväntade vändpunkter.

Tillbaka till projektnyheter