Systemutvecklingen gav Mari nya perspektiv på social- och hälsovården

Mari ViljamaaMångsidiga arbetsuppgifter inom hälsovården förde Mari Viljamaa till Aster Bothnia –projektet, först som sakkunnig och sedan som projektchef. Utvecklingsarbetets komplexitet lär projektchefen något nytt varje dag.

Hur kom du med i Aster Bothnia –projektet?
Från en början gick jag med som sakkunnig och specialsakkunnig inom missbrukarvård. Jag har alltid varit intresserad av utveckling och då tillfälle erbjöds tog jag vara på tillfället att lära mig något nytt. Senare hörde jag att projektet sökte en projektchef för sote-integration. Jag blev intresserad och bestämde mig för att söka.

Jag har erfarenhet från specialsjukvården och primärhälsovården samt socialvården, så sote-integration lät som en lämplig helhet. Jag har arbetat på intensivvårdsavdelningen för nyfödda och på barnavdelningen inom specialsjukvården. Inom primärhälsovården har jag arbetat med missbrukarvård (akut avgiftning och avvänjning, samt substitutionsvård) och från socialvården har jag erfarenhet av missbrukar- och mentalvårdstjänster för ungdomar inom öppenvården samt från barnskyddet.

Vilka är sote-integrationens största utmaningar?
Att förena social- och hälsovården i ett gemensamt klient- och patientdatasystem är en utmanande helhet och kräver att saker granskas ur många olika perspektiv. Genom att utveckla systemen inom social- och hälsovård strävar man till att producera social- och hälsovårdstjänster mera kostnadseffektivt och även uppnå märkbara förbättringar inom informationsledningen. Ett sote-integrerat klient- och patientdatasystem gör att klienten smidigare kan flyttas mellan olika tjänster, tjänster, underlättar informationsgången och ökar klient- och patientsäkerheten.

I systemutvecklingen strävar man efter att kunna använda uppgifter från både social- och hälsovården enligt klientens behov. Största utmaningen för utvecklingen av ett sote-integrerat klient- och patientdatasystem är hur lagstiftningen utformas och hur informationsgången mellan olika register tillåts i framtiden. I slutändan är det lagen som anger vilka lösningar som kan planeras och tas i bruk i det nya systemet.

I Österbotten pågår också andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn. Hurdant samarbete har ni?
Största reformen och utvecklingen är nog utformningen av Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdet är också ur Aster Bothnias perspektiv den viktigaste samarbetsparten. Utformningen av välfärdsområdet anger ramarna för vilka servicehelheter systemet måste svara på.

Vi har påbörjat och kommer ännu intensifiera samarbetet kring PATA-projektet (centraliserat kundbetjäningskoncept), Familjecenter-projektet (service för barn och familjer som främjar välmående och hälsa) samt framtidens sote-center –projetket (omfattande social- och hälsovårdcentral med målsättningen att klienten får hjälp direkt via en enda kontakt).

Dessa regionala projekt är viktiga, speciellt ur sote-integrationens perspektiv.

Vad är det senaste du lärt dig från projektarbetet?
Jag har arbetat i projektet nu i ett drygt halvår och jag kan ärligt säga att jag på denna korta tid har lärt mig mera än någonsin tidigare på motsvarande tid. Fastän jag har en ganska bred arbetserfarenhet från sote-fältet, har projektarbetet öppnat upp helt nya perspektiv på social- och hälsovården för mig.

Det är svårt att särskilja enskilda lärdomar då man kontinuerligt lär sig nya saker. Jag vill ändå lyfta fram vad man kanske lätt glömmer bort då man använder ett system, nämligen hur många tekniska och funktionella aspekter som man måste ta i beaktande då man bygger upp ett system. Jag har aldrig tidigare förstått komplexiteten i att bygga upp ett system i praktiken.

Viktigaste lärdomen från projektarbetet hittills är ändå att det finns inga dumma frågor. Det är viktigt att förstå målsättningarna med arbetet för enbart då är det möjligt att nå dem.

Vad gör du på fritiden?
På fritiden umgås jag med min familj och mina vänner, vistas på vår sommarstuga och idrottar. Vi köpte en sommarstuga förra våren och där trivs vi otroligt bra. Där är det trevligt att pyssla, koppla av och bjuda vänner på besök.

Jag tycker också om att idrotta och återhämtar mig bäst från arbetet via olika bollsporter tillsammans med vänner. Jag sysslar med beach volley, tennis och badminton. Idrotten fungerar som återhämtning och jag kan koppla bort tankarna från arbetet. Jag väntar också på att coronaläget ska bli bättre så att man snart också kan följa med på barnens aktiviteter.

Tillbaka till projektnyheter