10 läkare från Österbotten medverkar i Asters läkarnätverk 

Representanter från alla beställarorganisationer samlas till nätverksgrupper för yrkesutbildade i Aster samarbetsorganisationen. Målet med grupperna är att bidra med öppenhet och stöd till de sakkunniga i Aster-arbetet.  

Det första nätverket, Medical network, är ett läkarnätverk som inleder sin verksamhet i juni.  

"Läkarnas grupp fungerar som en pilot här, och som bäst planeras också nätverksgrupper för socialvården och för vårdarbetet", berättar Mirjam Jern-Matintupa, hälsovårdens förändringsledare.  

"Läkargruppens uppgift är att bidra med klinisk sakkunskap i projektorganisationen. "

Nätverken för beställarnas sakkunniga samman, vilket bidrar till ett jämlikt deltagande och jämlik informationsgång till den egna regionens kollegor. Samtidigt blir det lättare att dela med sig av goda erfarenheter och god praxis. Nätverken erbjuder ett forum för diskussion, frågor och svar för de yrkesutbildade gällande det nya systemets möjligheter.  

Nätverket fungerar senare i leveransprojektet också som stöd för Medical Advisory Board, dvs. Som stöd och rådgivare för medicinska rådgivande kommittén. En av nätverkets första uppgifter är att bereda  verksamhetsmodellen och uppgifterna för Medical Advisory Board tillsammans med Asters representanter.  

Aster-logo

Klinisk sakkunskap från regionen 

Jern- Matintupa har samlat in läkare från Vasa sjukvårdsdistrikt som  Aster Bothnias representanter till nätverket. En del av dem har redan medverkat i det regionala definitionsarbetet eller i de gemensamma arbetsgrupperna med leverantören och de övriga beställarna och en del har kallats med på basen av överläkarnas rekommendationer.    

"Såväl läkare från primärvården, specialsjukvården och munhälsovården från olika håll i Österbotten medverkar. Viktigaste kriterierna har dock varit att man besitter klinisk sakkunskap och intresse för utvecklingsarbete. Jag är väldigt nöjd med Aster Bothnias sammansättning, som även fått godkännande av ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde."

Tillbaka till Aktuellt