Personalens egen kaffestund med Aster Bothnia

I väntan på sommaren ordnar Aster Bothnia virtuella kaffestunder för personal inom social- och hälsovården samt stödtjänster.

Vi sammankommer till virtuella kaffestunder varannan torsdag med start den 22 april. Deltagande är för personalen frivilligt och man får delta vid varje tillfälle eller välja de gånger tidpunkten passar eller temat är intressant. Tillfället är informellt och öppet för alla yrkesutbildade inom social- och hälsovård i Österbotten.

Eftersom projektet som förbereder ett nytt klient- och patientdatasystem och nya arbetssätt fortfarande är nytt för många, reserverar vi första tillfället för en allmän presentation och frågerunda. Inget omfattande presentationsmaterial planeras, utan kaffestunden inleds bara med ett kort underlag som ska presentera ämnesområden och öppna upp för diskussion.

Morgonkaffe. Bild: Pixabay

Inbjudningslänk har skickats till kommunernas och sjukvårdsdistriktets förmän per e-post och man har bett att inbjudan vidarebefordras till hela personalen. Man har även bett om att informationen ska publiceras på intranet, huruvida detta är möjligt. Ifall inbjudan inte nått dig per e-post eller via din organisations intranet, kan du be om tilläggsuppgifter och inbjudningslänk genom att skicka e-post till aster.bothnia(at)vshp.fi.