På vårens sista kaffestund kikar vi in i kristallkulan

Det är dags för vårens sista virtuella kaffestund 17.6 och ämnet är En titt i kristallkulan: Hur ser vårt arbete ut i framtiden? Diskussion och idéer om bl.a. användningen av elektroniska verktyg. 

Deltagande är för personalen frivilligt och tillfället är informellt och öppet för alla yrkesutbildade inom social- och hälsovård i Österbotten.

Inget omfattande presentationsmaterial planeras, utan kaffestunden inleds bara med ett kort underlag som ska presentera ämnesområden och öppna upp för diskussion.

Morgonkaffe. Bild: Pixabay

Inbjudningslänk har skickats till kommunernas och sjukvårdsdistriktets förmän per e-post och man har bett att inbjudan vidarebefordras till hela personalen. Man har även bett om att informationen ska publiceras på intranet, huruvida detta är möjligt. Ifall inbjudan inte nått dig per e-post eller via din organisations intranet, kan du be om tilläggsuppgifter och inbjudningslänk genom att skicka e-post till aster.bothnia(at)vshp.fi.

Önskemål på ämnen och frågor kan skickas in under hela sommaren, eftersom tanken är att vi fortsätter med kaffestunderna också efter semestrarna. Nya ämnen och tidtabeller publiceras i augusti.

Tillbaka till Aktuellt