"Nu måste vi våga göra annorlunda"

I september fick Aster Bothnia en ny ledarduo, Marianne Korvajärvi kom in som ny projektdirektör och Elina Friederiksen axlar numera rollen som projektchef.

Projektdirektören och projektchefen har ett nära samarbete. Projektdirektören ansvarar för den strategiska verksamheten och projektchefen för det dagliga operativa ledningsarbetet.

- Som projektdirektör fungerar jag som en länk till Aster-kundorganisationen och de övriga beställarnas ledning, jag förmedlar information om projektet till regionens kommuner och hörsammar kommunernas budskap till oss, berättar Marianne.

- Jag å min sida, ser till att projektet framskrider enligt tidtabellen och följer de uppsatta målsättningarna, fortsätter Elina om rollen som projektchef.

En smidig informationsgång är viktigt i bådas arbete, utan information kan man inte fatta motiverade och ibland även snabba beslut, vilka projektarbete kan förutsätta.

Marianne Korvajärvi och Elina FriederiksenProjektdirektör Marianne Korvajärvi och projektchef Elina Friederiksen leder ett mångprofessionellt projektteam. Projektkontorets kärnteam består redan av över 20 personer då planeringsprojektet inleddes i september.   

De bästa lärdomarna tillämpas

Marianne kom till Aster Bothnia från försäkringsbolaget Fennia, var hon hann arbeta i 16 år. Vid Fennia ansvarade hon för det riksomfattande contact centret, så digitalisering och att skapa enhetliga arbetssätt är bekanta teman redan från tidigare. Hon lovar bidra med effektivitet och lärdomar av att hitta och ta i bruk de bästa arbetssätten.

- Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, men vi måste se hur andras kunskap kan tillämpas. Det kräver mod att våga göra annorlunda än hur man gjort tidigare och det är vad vi behöver nu, uppmanar Marianne.

- Här finns otroligt professionella människor, som verkligen vet vad de talar om. Jag kommer lära mig mycket av det här gänget. Jag känner tillförsikt att de arbetar gemensamt för något bra och tar ansvar över sitt arbete.

Elina kom med i det regionala projektet redan i upphandlingsskedet år 2018. Elina har en bakgrund från social- och hälsovården var hon länge arbetade med förmans- och ledningsuppgifter inom  privata sektorn före hon kom in som  utbildnings- och resurschef, och numera projektchef, i 2M-IT:s tjänst.

Regionens sakkunniga visar vägen

Det fleråriga projektet  kräver en långsiktig arbetsinsats, men också tålamod både från aktörer och också de som väntar på slutprodukten. Många kanske kommer ihåg Marianne från friidrottsammanhang, så det kommer inte som någon överraskning då hon drar paralleller till idrotten.

- Det är som om vi ska ha OS om fyra år. För att förbereda sig krävs träning, mellantävlingar, framgångar, misslyckanden och ännu mera träning före vi är framme och kan nå målet.

Marianne och Elina uppmanar regionens sote-sakkunniga att delta i projektarbetet. Då vi skapar nya gemensamma verksamhetssätt och ett för social- och hälsovården integrerat klient- och patientdatasystem behöver vi vägledning av regionens yrkeskunniga. De behöver alltså komma med i Aster Bothnias tränarstab.

- Tillsammans kan vi hitta nya möjligheter att göra informationsflödet smidigare och därigenom stöda och underlätta arbetet. En bättre informationsflöde förbättrar även patientens ställning och säkerhet. Med hjälp av nya verksamhetssätt och elektroniska tjänster kan vi erbjuda klienten och patienten större möjligheter att delta och ta del av tjänster och service som erbjuds, förklarar Elina.

Hej sote-sakkunnig, kom med!

Läs mer