”Vår viktigaste uppgift är att erbjuda invånarna tjänster av hög kvalité”

Inom social- och hälsovården i Österbotten lever vi nu i en betydande tid rent historiskt sett, då sote-sektorns största projekt genom tiderna pågår. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde tar form, H-huset som byggs på Vasa centralsjukhus område står upprätt och Aster Bothnias verksamhetsutvecklingsarbete samt klient- och patientdatasystem har framskridit till planeringsprojektet. Också programmet för Framtidens social- och hälsocentral och projektet för Strukturreformen, vilka erhållit statsbidrag, pågår som bäst.

- Alla dessa projekt är sammanlänkade till varandra och de har samma slutmål. Vår viktigaste uppgift är att erbjuda bra och kvalitativa tjänster till invånarna i regionen, konstaterar Marina Kinnunen. 

Som direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt och som blivande direktör för Österbottens Välfärdsområde medverkar Kinnunen i regionens olika projekt och hon betonar vikten av samarbete projekten emellan.

Samkommunen fungerar som tak för de övriga projekten. Då samkommunen ansvarar för anordnandet av tjänster för hela området, samt för exempelvis personal och utrymmen inom sote-sektorn, förbereder Aster Bothnia personalens gemensamma arbets- och verksamhetssätt samt datasystemet som stöder dessa.

Marina Kinnunen

Tydlighet och nya möjligheter

På en nationell nivå har sote-reformen varit under arbete länge. Enligt Kinnunen har det varit klart redan lika länge att ett gemensamt klient- och patientdatasystem behövs till Vasa sjukvårdsdistrikt. Vad som än händer med sote-reformen så fortgår utvecklingsarbetet och arbetet med datasystemet oavsett.

I dagsläget har regionens 13 kommuner otaliga datasystem i användning både för hälsovården och för socialvården. Detta innebär i sin tur sina utmaningar i arbetet för personalen.

- Fragmenteringen syns också i patienter och klientens vardag, då dennes uppgifter finns utspridda i olika system.

Kinnunen förväntar sig att det nya systemet ska tydliggöra personalens arbete i och med att systemet stöder och vägleder till att göra saker rätt. Också bättre möjligheter till rapportering och möjlighet till artificiell intelligens som stöder tjänsterna och vårdens kvalité.  Systemet ger aktuell och uppdaterad information vilket bidrar till en effektiverad ledning av verksamheten.

- Klienten och patienten får inte längre känslan av att börja om från början alltid då hen kommer till mottagningen då alla uppgifter finns i samma system. Samtidigt får folk nya möjligheter att delta i den egna vården och servicen.

Framgång stavas samarbete

Den gemensamma anskaffningen av ett nytt klient- och patientdatasystem tillsammans fyra andra sjukvårdsdistrikt är även på nationell nivå ett omfattande projekt. Aster-systemet kommer betjäna 700 000 människor och 25 000 användare inom social- och hälsovården.

Kinnunen betonar att motsvarande upphandling och anskaffning inte kan göras ensam. Därför var beslutet om att samarbeta med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Essote i Södra Savolax och Siun Sote i Norra Karelen det enda rätta.

- Vi har redan länge varit medvetna om behovet av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för sote-aktörerna i regionen. Jag är mycket nöjd över att vi gick med i projektet, eftersom några relevanta alternativ inte fanns i det skedet. I något skede kommer vi ändå fortsätta vårt utvecklingsarbete självständigt, berättar Kinnunen.

Aster-samarbetet inverkar inte på Österbottens verksamhet som del av Åbos erva-område. Patienternas uppgifter rör sig via Kanta-tjänsten också i framtiden, oberoende vilka system Åbo och Björneborg använder sig av.

Nu är det dags att agera

Som bäst pågår definitionsarbetet i Aster Bothnia, dvs. nuläget kartläggs och en botten för de gemensamma verksamhetssätten skapas.

Kinnunen vet att deltagandet i projektet är långsiktigt. Av sote-personalen önskar hon öppenhet, vilja och mod att tänka och göra saker på ett nytt sätt.

- Genom att delta kan sote-branschens sakkunniga vara med och påverka. Då vi längre fram påbörjar skolningar, kan man inte längre påverka, utan då lär vi oss enbart det nya systemet, påminner Kinnunen.