Aster-planeringsprojektet förlängts med ca två månader

Enligt beslut kommer Aster-planeringsprojektet att förlängas med ca två månader, så att det politiska beslutsfattandet inför övergången till leveransprojektet görs i augusti-september istället för i juni som tidigare var planerat.

Beslutet om att förlänga tiden togs av projektets styrgrupp (projektdirektörer) och den rådgivande kommittén (sjukvårdsdistriktens /social- och hälsovårdssamkommunernas direktörer) vid deras gemensamma möte tisdagen den 30.3.2021.

Man kom överens om att förlänga tidtabellen för att säkra tillräcklig och precis kunskap om kostnadsnivån, fördelarna med och nivån för distriktens samarbete kring det politiska beslutsfattandet. Till viss del har förseningar också orsakats av rådande Coronapandemi och de begränsningar som pandemin inneburit, vilka har inneburit att nya arbetssätt för samarbetet har skapats för regionerna och de internationella leverantörerna.

”Vid uppgörandet av den ursprungliga tidtabellen kunde vi inte förbereda oss på effekterna av att arbetet nästan helt sker via nätet, bortsett från utmaningarna med tidsskillnaden mellan oss och leverantören”, berättar Simo Reipas, direktör för Aster-samarbetsorganisationen.

Han vill ändå betona att beslutet om tilläggstid nu möjliggör bl.a. en djupare genomgång av resultaten tillsammans med alla beställarorganisationer.

Aster-logo

Tillbaka till aktuellt