Aster planeringsprojektet börjar 1. september

Aster Bothnia projektet har nu gått vidare till nästa skede, vilket är planeringsprojektet, och detta börjar officiellt i dag, 1. September.

I det kommande planeringsprojektet specificeras det nya klient– och patientdatasystemets funktionella krav och samtidigt görs det förberedelser för leveransprojektet som startar i september 2021.

Under våren och sommaren har det kommit förstärkning till Aster Bothnias projektbyrå och höstens arbetsgrupper och definitionsarbete har förberetts.

- Vi har redan fått med oss en fin uppsättning av sakkunniga från social-och hälsovårdssektorn, men vi skulle gärna se mera sakkunniga från kommunerna, berättar den regionala IT-direktören Kimmo Tiira.

De första arbetsgrupperna har redan inlett sitt arbete på Aster Bothnias område, och ett flertal grupper kommer att påbörja sitt arbete under hösten.

- Om du vill delta i projektarbetet, diskutera först med din egen förman och ta sedan kontakt med projektbyrån. Det är viktigt, att vi får en bred representation av sakkunniga med oss, endast då kan vi skapa nya sätt att arbeta och bygga ett system som kan tillgodose regionens behov.

 

Bild av Aster-logo och händer

Vad händer till näst?

Planeringsprojektets syfte är att vidareutveckla samarbetsmodellen med datasystemsleverantören Cerner, skapa en projektplan för leveransprojektet och definiera den så kallade minimisammansättningen. Med minimisammansättning menas de funktioner i klient- och patient-datasystemet som kommer att tas i bruk av alla de medverkande sjuk-vårdsdistrikten.

Aster-planeringsprojektet delas in i planeringsskede, definitionsskede och bekfräftningsskede. Du kan läsa mera om planeringsprojektets i avnittet om projektets skeden.

Tillbaka till Aktuellt